header
Phía Nam: (028) 1081
Phía Bắc: (024) 1081
Tiếng Việt | English | 中文

NHỮNG TRANG VÀNG VIỆT NAM

help Hướng dẫn tìm kiếm trên Trang Vàng
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
TỪ KHÓA >>
Dụng cụ chuyên dụng cho khách sạn
Đồ dùng trong khách sạn
Xà bông dầu gội cho khách sạn
Bàn chải đánh răng dùng trong khách sạn
Dao cạo râu cho khách sạn
Móc áo cho khách sạn
Quầy bar
Dụng cụ chuyên dụng cho quầy bar
Chăn ga gối cho khách sạn
Thiết bị khách sạn
Bàn chải cho khách sạn
Dụng cụ chuyên dụng cho nhà bếp
Nhà bếp
Đồ dùng phòng tắm khách sạn
Dụng cụ chuyên dụng cho nhà hàng
Nhà hàng
Dụng cụ chuyên dụng cho quán Bar
Khăn tắm cho khách sạn
Vật dụng khách sạn nhà nghỉ
Vật dụng buồng phòng khách sạn
Kem đánh răng cho khách sạn
Đồ dùng nhà hàng khách sạn
Đồ dùng nhà hàng
KHÁCH SẠN THIẾT BỊ
Xi đánh giày cho khách sạn
Dép đi trong phòng cho khách sạn
Đồ dùng buồng phòng khách sạn
Công ty Móc áo cho khách sạn
Công ty Đồ dùng phòng tắm khách sạn
Công ty Dụng cụ chuyên dụng cho quán Bar
Công ty Thiết bị khách sạn
Công ty Đồ dùng nhà hàng khách sạn
Công ty Đồ dùng trong khách sạn
Thiết bj gia dụng khách sạn ( dép đi trong phòng bàn chải khăn áo tắm mắc áo gỗ lót ly xà phòng...)
Danh sách công ty Đồ dùng nhà hàng khách sạn
Danh sách công ty Đồ dùng phòng tắm khách sạn
Công ty Chăn ga gối cho khách sạn
Công ty KHÁCH SẠN THIẾT BỊ
Máy làm khăn nóng lạnh
Công ty Đồ dùng buồng phòng khách sạn
Danh sách công ty Dụng cụ chuyên dụng cho quán Bar
Danh sách công ty Bàn chải đánh răng dùng trong khách sạn
Công ty Dép đi trong phòng cho khách sạn
Dụng cụ bộ phận buồng tiền sảnh (xe đẩy)
Công ty Xà bông dầu gội cho khách sạn
Danh sách công ty KHÁCH SẠN THIẾT BỊ
Máy đánh giày
Danh sách công ty Chăn ga gối cho khách sạn
Danh sách công ty Dụng cụ chuyên dụng cho nhà bếp
Danh sách công ty Vật dụng khách sạn nhà nghỉ
Danh sách công ty Vật dụng buồng phòng khách sạn
Danh sách công ty Dao cạo râu cho khách sạn
Công ty Xi đánh giày cho khách sạn
Danh sách công ty Thiết bị khách sạn
Dụng cụ bàn dụng cụ bar
Công ty Dao cạo râu cho khách sạn
Công ty Bàn chải đánh răng dùng trong khách sạn
Danh sách công ty Bàn chải cho khách sạn
Công ty Dụng cụ chuyên dụng cho nhà bếp
Công ty Dụng cụ chuyên dụng cho khách sạn
Danh sách công ty Xi đánh giày cho khách sạn
Dụng cụ nhà bếp
Danh sách công ty Đồ dùng nhà hàng
Danh sách công ty Khăn tắm cho khách sạn
Danh sách công ty Đồ dùng trong khách sạn
Danh sách công ty Dụng cụ chuyên dụng cho nhà hàng
Công ty Vật dụng buồng phòng khách sạn
Danh sách công ty Móc áo cho khách sạn
Danh sách công ty Kem đánh răng cho khách sạn
Công ty Kem đánh răng cho khách sạn
Công ty Dụng cụ chuyên dụng cho nhà hàng
Công ty Đồ dùng nhà hàng
Danh sách công ty Dụng cụ chuyên dụng cho khách sạn
Danh sách công ty Dép đi trong phòng cho khách sạn
Công ty Khăn tắm cho khách sạn
Công ty Bàn chải cho khách sạn
Công ty Vật dụng khách sạn nhà nghỉ
Danh sách công ty Xà bông dầu gội cho khách sạn
Danh sách công ty Đồ dùng buồng phòng khách sạn
Thiết bị nội thất khách sạn
Danh sách công ty KHÁCH SẠN THIẾT BỊ
Danh sách công ty Dụng cụ chuyên dụng cho nhà bếp
Danh sách công ty Dụng cụ chuyên dụng cho quầy bar
Danh sách công ty Thiết bị khách sạn
Danh sách công ty Đồ dùng nhà hàng
Danh sách công ty Bàn chải cho khách sạn
Danh sách công ty Xi đánh giày cho khách sạn
Danh sách công ty nhà bếp
Danh sách công ty Chăn ga gối cho khách sạn
Danh sách công ty Khăn tắm cho khách sạn
Danh sách công ty Xà bông dầu gội cho khách sạn
Danh sách công ty nhà hàng
Danh sách công ty Dụng cụ chuyên dụng cho quán Bar
Danh sách công ty Vật dụng khách sạn nhà nghỉ
Danh sách công ty Dép đi trong phòng cho khách sạn
Danh sách công ty Dụng cụ chuyên dụng cho nhà hàng
Danh sách công ty Đồ dùng trong khách sạn
Danh sách công ty Vật dụng buồng phòng khách sạn
Danh sách công ty quầy bar
Danh sách công ty Bàn chải đánh răng dùng trong khách sạn
Danh sách công ty Đồ dùng nhà hàng khách sạn
Danh sách công ty Dụng cụ chuyên dụng cho khách sạn
Danh sách công ty Móc áo cho khách sạn
Danh sách công ty Đồ dùng phòng tắm khách sạn
Danh sách công ty Dao cạo râu cho khách sạn
Danh sách công ty Đồ dùng buồng phòng khách sạn
Danh sách công ty Kem đánh răng cho khách sạn
Danh sách công ty Chăn ga gối cho khách sạn
Danh sách công ty Dao cạo râu cho khách sạn
Danh sách công ty Kem đánh răng cho khách sạn
Danh sách công ty Dụng cụ chuyên dụng cho quán Bar
Danh sách công ty KHÁCH SẠN THIẾT BỊ
Danh sách công ty Thiết bị khách sạn
Danh sách công ty Khăn tắm cho khách sạn
Danh sách công ty Bàn chải đánh răng dùng trong khách sạn
Danh sách công ty Bàn chải cho khách sạn
Danh sách công ty nhà bếp
Danh sách công ty Đồ dùng buồng phòng khách sạn
Danh sách công ty Vật dụng buồng phòng khách sạn
Danh sách công ty Đồ dùng nhà hàng khách sạn
Danh sách công ty Dép đi trong phòng cho khách sạn
Danh sách công ty Móc áo cho khách sạn
Danh sách công ty Đồ dùng phòng tắm khách sạn
Danh sách công ty Đồ dùng trong khách sạn
Danh sách công ty Dụng cụ chuyên dụng cho nhà hàng
Danh sách công ty Xi đánh giày cho khách sạn
Danh sách công ty Đồ dùng nhà hàng
Danh sách công ty Xà bông dầu gội cho khách sạn
Danh sách công ty Dụng cụ chuyên dụng cho quầy bar
Danh sách công ty quầy bar
Danh sách công ty Dụng cụ chuyên dụng cho khách sạn
Danh sách công ty Vật dụng khách sạn nhà nghỉ
Danh sách công ty nhà hàng
Danh sách công ty Dụng cụ chuyên dụng cho nhà bếp
Danh sách công ty Đồ dùng nhà hàng khách sạn
Danh sách công ty Kem đánh răng cho khách sạn
Danh sách công ty Đồ dùng phòng tắm khách sạn
Danh sách công ty Dép đi trong phòng cho khách sạn
Danh sách công ty nhà bếp
Danh sách công ty Dụng cụ chuyên dụng cho nhà hàng
Danh sách công ty Dụng cụ chuyên dụng cho quán Bar
Danh sách công ty Thiết bị khách sạn
Danh sách công ty nhà hàng
Danh sách công ty Bàn chải cho khách sạn
Danh sách công ty Bàn chải đánh răng dùng trong khách sạn
Danh sách công ty Đồ dùng buồng phòng khách sạn
Danh sách công ty Dao cạo râu cho khách sạn
Danh sách công ty Xi đánh giày cho khách sạn
Danh sách công ty Vật dụng khách sạn nhà nghỉ
Danh sách công ty Đồ dùng nhà hàng
Danh sách công ty Đồ dùng trong khách sạn
Danh sách công ty Dụng cụ chuyên dụng cho khách sạn
Danh sách công ty Chăn ga gối cho khách sạn
Danh sách công ty Dụng cụ chuyên dụng cho nhà bếp
Danh sách công ty Khăn tắm cho khách sạn
Danh sách công ty quầy bar
Danh sách công ty Móc áo cho khách sạn
Danh sách công ty Xà bông dầu gội cho khách sạn
Danh sách công ty Dụng cụ chuyên dụng cho quầy bar
Danh sách công ty Vật dụng buồng phòng khách sạn
Danh sách công ty KHÁCH SẠN THIẾT BỊ
Danh sách công ty Xi đánh giày cho khách sạn
Danh sách công ty quầy bar
Danh sách công ty Bàn chải cho khách sạn
Danh sách công ty Khăn tắm cho khách sạn
Danh sách công ty Đồ dùng phòng tắm khách sạn
Danh sách công ty nhà bếp
Danh sách công ty Thiết bị khách sạn
Danh sách công ty Vật dụng khách sạn nhà nghỉ
Danh sách công ty Xà bông dầu gội cho khách sạn
Danh sách công ty Dụng cụ chuyên dụng cho quầy bar
Danh sách công ty Chăn ga gối cho khách sạn
Danh sách công ty Đồ dùng nhà hàng
Danh sách công ty Dụng cụ chuyên dụng cho quán Bar
Danh sách công ty Dụng cụ chuyên dụng cho nhà bếp
Danh sách công ty Móc áo cho khách sạn
Danh sách công ty Dụng cụ chuyên dụng cho nhà hàng
Danh sách công ty Đồ dùng buồng phòng khách sạn
Danh sách công ty Bàn chải đánh răng dùng trong khách sạn
Danh sách công ty Dụng cụ chuyên dụng cho khách sạn
Danh sách công ty Đồ dùng trong khách sạn
Danh sách công ty Vật dụng buồng phòng khách sạn
Danh sách công ty Dép đi trong phòng cho khách sạn
Danh sách công ty KHÁCH SẠN THIẾT BỊ
Danh sách công ty Dao cạo râu cho khách sạn
Danh sách công ty nhà hàng
Danh sách công ty Đồ dùng nhà hàng khách sạn
Danh sách công ty Kem đánh răng cho khách sạn
Thông tin doanh nghiệp
Tên Thuê Bao:
CH BÍCH VÂN
53 Nguyễn Văn Giai, P.Đa Kao, Q.1, TP.Hồ Chí Minh
Số Điện Thoại:
(028) 3823 0363
Số Fax:
Chưa có dữ liệu
Xếp hạng
Chưa Có bình luận nào
Số lượt xem
9549
Website

Email

Sản Phẩm
Cung cấp dụng cụ chuyên dùng cho khách sạn & nhà hàng,
Quầy bar & nhà bếp.

Ngành Nghề Bổ Sung:
NHÀ BẾP, NHÀ ĂN - THIẾT BỊ & DỤNG CỤ

Thông tin ngành nghề

Đánh giá của bạn
Email
Họ tên
Tiêu Đề
Bình Luận
Mã Bảo Mật


Input symbols

Chưa Có Bình Luận Nào ...
CTY CP NHỮNG TRANG VÀNG VIỆT NAM (VNYP)
VNPT-yellowpages
Trụ sở chính: 809 Giải Phóng, P.Giáp Bát, Q.Hoàng Mai, Hà Nội
• ĐT: (024) 3665 8888 / Tổng Đài: (024) 1081
• Fax: (024) 3664 9888
• Email: nhungtrangvang@hn.vnn.vn
• Website: www.yp.vn
Chi Nhánh: 2N Phạm Hữu Chí, P.12, Q.5, TP. HCM.
• ĐT: (028) 3855 6666 / Tổng Đài: (028) 1081
Bình Dương: (0274) 3855 855
• Fax: (028) 3855 5588
• Email: ypm@yp.com.vn
icon YP dadangky