header
Phía Nam: (028) 1081
Phía Bắc: (024) 1081
Tiếng Việt | English | 中文

NHỮNG TRANG VÀNG VIỆT NAM

help Hướng dẫn tìm kiếm trên Trang Vàng
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
TỪ KHÓA >>
LỌC NƯỚC SÔNG
Lõi lọc
Máy lọc nước uống
MÁY LỌC NƯỚC R.O
Hạt nhựa trao đổi ion
Hệ thống khử khoáng làm mềm nước
đèn tia cực tím
Máy ép bùn
máy nước uống
Hệ thống xử lý nước
Đèn UV
Hệ thống lọc thẩm thấu ngược
NƯỚC THIẾT BỊ LỌC NƯỚC
XỬ LÝ NƯỚC CẤP CÔNG NGHIỆP
Hệ thống tiệt trùng bằng đèn tia cực tím
Sửa chữa máy nước uống
Bồn lọc composite
Hạt Birm
XỬ LÝ NƯỚC THẢI DÂN DỤNG
Thiết bị lọc nước uống tinh khiết
Hạt Filox
thiết bị xử lý nước
LỌC NƯỚC GIẾNG
Hệ thống xử lý nước cho gia đình
Máy lọc rác
XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP
Cát thạch anh
Sỏi lọc nước
Dây chuyền sản xuất nước tinh khiết đóng chai
LỌC NƯỚC LỢ
Hệ thống lọc nước tuần hoàn hồ bơi
Hệ thống xử lý nước cho công nghiệp
Máy lọc nước nóng lạnh
Màng lọc
MÁY LỌC NƯỚC BIỂN THÀNH NƯỚC NGỌT
Hạt Aluwat
Cát Mangan
Hệ thống khử khoáng ID
Vật liệu lọc đa năng ODM
Bồn lọc áp lực
Xử lý nước cấp cho nồi hơi
Hạt nâng pH
Máy lọc nước uống nóng lạnh
Hệ thống tuyển nổi áp lực
Hệ thống lọc nước uống tinh khiết
LỌC NƯỚC MẶN
BỘ LỌC NƯỚC UỐNG CHO GIA ĐÌNH KHÔNG CẦN ĐUN SÔI
Hạt lọc nổi
MÁY LỌC NƯỚC BIỂN CHO CÁC TÀU CÁ
máy Ozone
XỬ LÝ NƯỚC CẤP DÂN DỤNG
Hệ thống thanh trùng bằng Ozone
Danh sách công ty Hệ thống thanh trùng bằng Ozone
Danh sách công ty Hệ thống tiệt trùng bằng đèn tia cực tím
Công ty Thiết bị lọc nước uống tinh khiết
Thiết bị lọc nước biển SEA RECOVERY
Công ty XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP
Công ty Hệ thống khử khoáng ID
Thiết bị lọc nước Malaixia
Danh sách công ty Hệ thống xử lý nước
Công ty LỌC NƯỚC MẶN
Thiết bị lọc nước công nghiệp
Công ty Hệ thống khử khoáng làm mềm nước
Công ty thiết bị xử lý nước
Danh sách công ty BỘ LỌC NƯỚC UỐNG CHO GIA ĐÌNH KHÔNG CẦN ĐUN SÔI
Danh sách công ty LỌC NƯỚC LỢ
Lõi lọc nước
Công ty Hệ thống xử lý nước cho công nghiệp
Công ty Hệ thống lọc nước uống tinh khiết
Danh sách công ty thiết bị xử lý nước
Danh sách công ty XỬ LÝ NƯỚC CẤP CÔNG NGHIỆP
Danh sách công ty Xử lý nước cấp cho nồi hơi
Công ty MÁY LỌC NƯỚC R.O
Thiết bị lọc nước thẩm thấu ngược
Danh sách công ty Máy lọc nước uống
Công ty Hệ thống xử lý nước cho gia đình
Thiết bị lọc nước HAOHSING JINKON - Đài Loan
Danh sách công ty đèn tia cực tím
Công ty Xử lý nước cấp cho nồi hơi
Thiết bị lọc nước Hàn Quốc
Công ty NƯỚC THIẾT BỊ LỌC NƯỚC
Công ty MÁY LỌC NƯỚC BIỂN THÀNH NƯỚC NGỌT
Máy OZONE
Danh sách công ty Hệ thống lọc nước uống tinh khiết
Thiết bị lọc nước Olovi
Công ty Sửa chữa máy nước uống
Công ty Hệ thống lọc nước tuần hoàn hồ bơi
Danh sách công ty Hệ thống khử khoáng ID
Danh sách công ty Máy lọc nước uống nóng lạnh
Thiết bị lọc nước series Hydro-Clear
Danh sách công ty LỌC NƯỚC MẶN
Thiết bị lọc nước Mỹ
Danh sách công ty Sửa chữa máy nước uống
Danh sách công ty Hệ thống xử lý nước cho công nghiệp
Bình lọc nước
Danh sách công ty Hệ thống lọc thẩm thấu ngược
Danh sách công ty máy nước uống
Danh sách công ty Dây chuyền sản xuất nước tinh khiết đóng chai
Công ty đèn tia cực tím
Công ty Hệ thống thanh trùng bằng Ozone
Công ty Hệ thống xử lý nước
Công ty Máy lọc nước nóng lạnh
Danh sách công ty Hệ thống lọc nước tuần hoàn hồ bơi
Công ty BỘ LỌC NƯỚC UỐNG CHO GIA ĐÌNH KHÔNG CẦN ĐUN SÔI
Danh sách công ty Hệ thống xử lý nước cho gia đình
Danh sách công ty Máy lọc nước nóng lạnh
Danh sách công ty XỬ LÝ NƯỚC CẤP DÂN DỤNG
Công ty XỬ LÝ NƯỚC CẤP CÔNG NGHIỆP
Công ty Máy lọc nước uống nóng lạnh
Danh sách công ty XỬ LÝ NƯỚC THẢI DÂN DỤNG
Danh sách công ty MÁY LỌC NƯỚC BIỂN THÀNH NƯỚC NGỌT
Công ty MÁY LỌC NƯỚC BIỂN CHO CÁC TÀU CÁ
Thiết bị lọc nước HYDRO ONE
Thiết bị lọc nước giếng
Thiết bị lọc nước NIREF
Thiết bị lọc nước bằng tia cực tím
Thiết bị lọc nước sinh hoạt bằng muối Waterchlo
Công ty LỌC NƯỚC LỢ
Công ty LỌC NƯỚC SÔNG
Công ty Dây chuyền sản xuất nước tinh khiết đóng chai
Danh sách công ty máy Ozone
Thiết bị lọc nước Trung Quốc
Than lọc nước
Danh sách công ty Hệ thống khử khoáng làm mềm nước
Danh sách công ty MÁY LỌC NƯỚC R.O
Công ty XỬ LÝ NƯỚC THẢI DÂN DỤNG
Danh sách công ty MÁY LỌC NƯỚC BIỂN CHO CÁC TÀU CÁ
Danh sách công ty XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP
Thiết bị lọc nước PURE - Thái Lan
Công ty Máy lọc nước uống
Bình lọc tạo khoáng Korea King
Công ty Hệ thống lọc thẩm thấu ngược
Thiết bị lọc nước ULTRA-FLO
Hệ thống lọc nước tinh khiết đóng chai
Danh sách công ty Thiết bị lọc nước uống tinh khiết
Công ty Hệ thống tiệt trùng bằng đèn tia cực tím
Công ty XỬ LÝ NƯỚC CẤP DÂN DỤNG
Công ty LỌC NƯỚC GIẾNG
Danh sách công ty LỌC NƯỚC SÔNG
Danh sách công ty LỌC NƯỚC GIẾNG
Máy lọc rác
Danh sách công ty thiết bị xử lý nước
Danh sách công ty LỌC NƯỚC MẶN
Danh sách công ty Hệ thống lọc thẩm thấu ngược
Danh sách công ty máy nước uống
Danh sách công ty Hệ thống thanh trùng bằng Ozone
Máy ép bùn
Danh sách công ty Hệ thống lọc nước uống tinh khiết
Danh sách công ty máy Ozone
Danh sách công ty LỌC NƯỚC LỢ
Cát Mangan
Danh sách công ty Xử lý nước cấp cho nồi hơi
Bồn lọc áp lực
Danh sách công ty Hệ thống khử khoáng làm mềm nước
Danh sách công ty Hệ thống lọc nước tuần hoàn hồ bơi
Hạt Filox
Danh sách công ty Hệ thống khử khoáng ID
Danh sách công ty XỬ LÝ NƯỚC THẢI DÂN DỤNG
Danh sách công ty MÁY LỌC NƯỚC BIỂN CHO CÁC TÀU CÁ
Danh sách công ty MÁY LỌC NƯỚC R.O
Hạt Aluwat
Danh sách công ty Máy lọc nước nóng lạnh
Cát thạch anh
Bồn lọc composite
Đèn UV
Danh sách công ty Máy lọc nước uống nóng lạnh
Danh sách công ty Dây chuyền sản xuất nước tinh khiết đóng chai
Hạt nâng pH
Danh sách công ty Thiết bị lọc nước uống tinh khiết
Danh sách công ty Hệ thống tiệt trùng bằng đèn tia cực tím
Vật liệu lọc đa năng ODM
Danh sách công ty đèn tia cực tím
Lõi lọc
Danh sách công ty XỬ LÝ NƯỚC CẤP DÂN DỤNG
Danh sách công ty BỘ LỌC NƯỚC UỐNG CHO GIA ĐÌNH KHÔNG CẦN ĐUN SÔI
Danh sách công ty LỌC NƯỚC GIẾNG
Danh sách công ty Hệ thống xử lý nước cho gia đình
Hệ thống tuyển nổi áp lực
Màng lọc
Danh sách công ty Sửa chữa máy nước uống
Sỏi lọc nước
Hạt Birm
Danh sách công ty LỌC NƯỚC SÔNG
Hạt nhựa trao đổi ion
Danh sách công ty Hệ thống xử lý nước
Danh sách công ty XỬ LÝ NƯỚC CẤP CÔNG NGHIỆP
Danh sách công ty MÁY LỌC NƯỚC BIỂN THÀNH NƯỚC NGỌT
Danh sách công ty Hệ thống xử lý nước cho công nghiệp
Danh sách công ty XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP
Danh sách công ty Máy lọc nước uống
Hạt lọc nổi
Máy lọc rác
Hạt lọc nổi
Hạt Aluwat
Danh sách công ty MÁY LỌC NƯỚC BIỂN CHO CÁC TÀU CÁ
Danh sách công ty Thiết bị lọc nước uống tinh khiết
Danh sách công ty Hệ thống khử khoáng làm mềm nước
Danh sách công ty Hệ thống lọc thẩm thấu ngược
Danh sách công ty Xử lý nước cấp cho nồi hơi
Danh sách công ty Máy lọc nước uống nóng lạnh
Thông tin doanh nghiệp
Tên Thuê Bao:
CH CÔNG DANH
947 Lũy Bán Bích, P.Tân Thành, Q.Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh
Số Điện Thoại:
(028) 5444 9319
Số Fax:
Chưa có dữ liệu
Xếp hạng
Chưa Có bình luận nào
Số lượt xem
0
Website

Email

Sản Phẩm
- XỬ LÝ NƯỚC DÂN DỤNG
- XỬ LÝ NƯỚC CÔNG NGHIỆP

Thông tin ngành nghề

Đánh giá của bạn
Email
Họ tên
Tiêu Đề
Bình Luận
Mã Bảo Mật


Input symbols

Chưa Có Bình Luận Nào ...
CTY CP NHỮNG TRANG VÀNG VIỆT NAM (VNYP)
VNPT-yellowpages
Trụ sở chính: 809 Giải Phóng, P.Giáp Bát, Q.Hoàng Mai, Hà Nội
• ĐT: (024) 3665 8888 / Tổng Đài: (024) 1081
• Fax: (024) 3664 9888
• Email: nhungtrangvang@hn.vnn.vn
• Website: www.yp.vn
Chi Nhánh: 2N Phạm Hữu Chí, P.12, Q.5, TP. HCM.
• ĐT: (028) 3855 6666 / Tổng Đài: (028) 1081
Bình Dương: (0274) 3855 855
• Fax: (028) 3855 5588
• Email: ypm@yp.com.vn
icon YP dadangky