header
Phía Nam: (028) 1081
Phía Bắc: (024) 1081
Tiếng Việt | English | 中文

NHỮNG TRANG VÀNG VIỆT NAM

help Hướng dẫn tìm kiếm trên Trang Vàng
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
TỪ KHÓA >>
Đèn UV
Hệ thống lọc nước uống tinh khiết
XỬ LÝ NƯỚC THẢI DÂN DỤNG
Hạt lọc nổi
Cát thạch anh
Máy ép bùn
Hạt Aluwat
LỌC NƯỚC SÔNG
Sửa chữa máy nước uống
MÁY LỌC NƯỚC BIỂN THÀNH NƯỚC NGỌT
MÁY LỌC NƯỚC BIỂN CHO CÁC TÀU CÁ
Hệ thống lọc thẩm thấu ngược
Máy lọc nước uống
Hạt nâng pH
MÁY LỌC NƯỚC R.O
Hệ thống khử khoáng làm mềm nước
Hệ thống xử lý nước
Hệ thống thanh trùng bằng Ozone
XỬ LÝ NƯỚC CẤP DÂN DỤNG
XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP
Hạt nhựa trao đổi ion
Lõi lọc
Hệ thống xử lý nước cho gia đình
Máy lọc nước uống nóng lạnh
BỘ LỌC NƯỚC UỐNG CHO GIA ĐÌNH KHÔNG CẦN ĐUN SÔI
Hệ thống lọc nước tuần hoàn hồ bơi
Hệ thống xử lý nước cho công nghiệp
Hạt Filox
Cát Mangan
Vật liệu lọc đa năng ODM
Dây chuyền sản xuất nước tinh khiết đóng chai
Thiết bị lọc nước uống tinh khiết
XỬ LÝ NƯỚC CẤP CÔNG NGHIỆP
NƯỚC THIẾT BỊ LỌC NƯỚC
Hệ thống tuyển nổi áp lực
Bồn lọc áp lực
Màng lọc
Máy lọc nước nóng lạnh
Máy lọc rác
thiết bị xử lý nước
Hạt Birm
Bồn lọc composite
đèn tia cực tím
máy Ozone
LỌC NƯỚC MẶN
LỌC NƯỚC GIẾNG
Hệ thống khử khoáng ID
Sỏi lọc nước
Xử lý nước cấp cho nồi hơi
Hệ thống tiệt trùng bằng đèn tia cực tím
LỌC NƯỚC LỢ
máy nước uống
Công ty Dây chuyền sản xuất nước tinh khiết đóng chai
Danh sách công ty XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP
Công ty Thiết bị lọc nước uống tinh khiết
Công ty LỌC NƯỚC SÔNG
Thiết bị lọc nước ULTRA-FLO
Bình lọc tạo khoáng Korea King
Danh sách công ty XỬ LÝ NƯỚC CẤP DÂN DỤNG
Danh sách công ty thiết bị xử lý nước
Danh sách công ty Xử lý nước cấp cho nồi hơi
Công ty Máy lọc nước uống nóng lạnh
Thiết bị lọc nước NIREF
Công ty MÁY LỌC NƯỚC BIỂN THÀNH NƯỚC NGỌT
Thiết bị lọc nước thẩm thấu ngược
Thiết bị lọc nước Malaixia
Công ty Máy lọc nước nóng lạnh
Danh sách công ty Sửa chữa máy nước uống
Công ty Hệ thống lọc nước uống tinh khiết
Danh sách công ty máy Ozone
Danh sách công ty MÁY LỌC NƯỚC BIỂN CHO CÁC TÀU CÁ
Công ty Hệ thống lọc thẩm thấu ngược
Thiết bị lọc nước Olovi
Công ty LỌC NƯỚC LỢ
Công ty XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP
Thiết bị lọc nước PURE - Thái Lan
Danh sách công ty LỌC NƯỚC SÔNG
Công ty MÁY LỌC NƯỚC R.O
Danh sách công ty Hệ thống xử lý nước cho công nghiệp
Danh sách công ty Hệ thống lọc nước uống tinh khiết
Công ty Hệ thống xử lý nước
Than lọc nước
Danh sách công ty Hệ thống khử khoáng làm mềm nước
Danh sách công ty đèn tia cực tím
Công ty XỬ LÝ NƯỚC CẤP CÔNG NGHIỆP
Thiết bị lọc nước bằng tia cực tím
Công ty Xử lý nước cấp cho nồi hơi
Thiết bị lọc nước biển SEA RECOVERY
Danh sách công ty Hệ thống thanh trùng bằng Ozone
Danh sách công ty LỌC NƯỚC MẶN
Công ty XỬ LÝ NƯỚC THẢI DÂN DỤNG
Danh sách công ty Máy lọc nước nóng lạnh
Danh sách công ty LỌC NƯỚC LỢ
Lõi lọc nước
Công ty XỬ LÝ NƯỚC CẤP DÂN DỤNG
Bình lọc nước
Danh sách công ty Hệ thống xử lý nước cho gia đình
Danh sách công ty Máy lọc nước uống
Công ty Hệ thống xử lý nước cho gia đình
Danh sách công ty XỬ LÝ NƯỚC THẢI DÂN DỤNG
Danh sách công ty Hệ thống xử lý nước
Công ty thiết bị xử lý nước
Danh sách công ty MÁY LỌC NƯỚC R.O
Công ty Sửa chữa máy nước uống
Công ty Hệ thống khử khoáng ID
Danh sách công ty Hệ thống tiệt trùng bằng đèn tia cực tím
Công ty Hệ thống khử khoáng làm mềm nước
Danh sách công ty Thiết bị lọc nước uống tinh khiết
Công ty NƯỚC THIẾT BỊ LỌC NƯỚC
Công ty Hệ thống tiệt trùng bằng đèn tia cực tím
Công ty LỌC NƯỚC MẶN
Thiết bị lọc nước HYDRO ONE
Thiết bị lọc nước HAOHSING JINKON - Đài Loan
Danh sách công ty Máy lọc nước uống nóng lạnh
Công ty đèn tia cực tím
Thiết bị lọc nước Hàn Quốc
Danh sách công ty XỬ LÝ NƯỚC CẤP CÔNG NGHIỆP
Công ty MÁY LỌC NƯỚC BIỂN CHO CÁC TÀU CÁ
Danh sách công ty Hệ thống lọc nước tuần hoàn hồ bơi
Công ty LỌC NƯỚC GIẾNG
Thiết bị lọc nước giếng
Danh sách công ty MÁY LỌC NƯỚC BIỂN THÀNH NƯỚC NGỌT
Máy OZONE
Hệ thống lọc nước tinh khiết đóng chai
Thiết bị lọc nước Trung Quốc
Thiết bị lọc nước series Hydro-Clear
Thiết bị lọc nước sinh hoạt bằng muối Waterchlo
Danh sách công ty LỌC NƯỚC GIẾNG
Danh sách công ty Hệ thống khử khoáng ID
Công ty Hệ thống xử lý nước cho công nghiệp
Công ty Hệ thống lọc nước tuần hoàn hồ bơi
Danh sách công ty Dây chuyền sản xuất nước tinh khiết đóng chai
Công ty BỘ LỌC NƯỚC UỐNG CHO GIA ĐÌNH KHÔNG CẦN ĐUN SÔI
Danh sách công ty Hệ thống lọc thẩm thấu ngược
Công ty Máy lọc nước uống
Công ty Hệ thống thanh trùng bằng Ozone
Thiết bị lọc nước Mỹ
Thiết bị lọc nước công nghiệp
Danh sách công ty BỘ LỌC NƯỚC UỐNG CHO GIA ĐÌNH KHÔNG CẦN ĐUN SÔI
Danh sách công ty máy nước uống
Vật liệu lọc đa năng ODM
Danh sách công ty XỬ LÝ NƯỚC CẤP DÂN DỤNG
Danh sách công ty XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP
Hạt nâng pH
Danh sách công ty đèn tia cực tím
Danh sách công ty BỘ LỌC NƯỚC UỐNG CHO GIA ĐÌNH KHÔNG CẦN ĐUN SÔI
Danh sách công ty Hệ thống lọc nước uống tinh khiết
Hạt Aluwat
Máy lọc rác
Danh sách công ty XỬ LÝ NƯỚC THẢI DÂN DỤNG
Danh sách công ty Thiết bị lọc nước uống tinh khiết
Bồn lọc composite
Danh sách công ty XỬ LÝ NƯỚC CẤP CÔNG NGHIỆP
Lõi lọc
Danh sách công ty thiết bị xử lý nước
Danh sách công ty Hệ thống xử lý nước cho gia đình
Danh sách công ty Máy lọc nước uống nóng lạnh
Danh sách công ty Máy lọc nước uống
Hạt Filox
Danh sách công ty máy nước uống
Cát Mangan
Danh sách công ty Xử lý nước cấp cho nồi hơi
Danh sách công ty LỌC NƯỚC GIẾNG
Hạt nhựa trao đổi ion
Màng lọc
Cát thạch anh
Danh sách công ty Hệ thống xử lý nước cho công nghiệp
Danh sách công ty Hệ thống thanh trùng bằng Ozone
Máy ép bùn
Danh sách công ty máy Ozone
Danh sách công ty Hệ thống lọc thẩm thấu ngược
Danh sách công ty Sửa chữa máy nước uống
Danh sách công ty Hệ thống khử khoáng làm mềm nước
Hạt Birm
Bồn lọc áp lực
Danh sách công ty Hệ thống khử khoáng ID
Đèn UV
Sỏi lọc nước
Hạt lọc nổi
Hệ thống tuyển nổi áp lực
Danh sách công ty Hệ thống tiệt trùng bằng đèn tia cực tím
Danh sách công ty LỌC NƯỚC MẶN
Danh sách công ty Hệ thống xử lý nước
Danh sách công ty MÁY LỌC NƯỚC BIỂN THÀNH NƯỚC NGỌT
Danh sách công ty MÁY LỌC NƯỚC BIỂN CHO CÁC TÀU CÁ
Danh sách công ty Máy lọc nước nóng lạnh
Danh sách công ty LỌC NƯỚC SÔNG
Danh sách công ty MÁY LỌC NƯỚC R.O
Danh sách công ty Dây chuyền sản xuất nước tinh khiết đóng chai
Danh sách công ty LỌC NƯỚC LỢ
Danh sách công ty Hệ thống lọc nước tuần hoàn hồ bơi
Hạt Birm
Danh sách công ty Hệ thống tiệt trùng bằng đèn tia cực tím
Danh sách công ty MÁY LỌC NƯỚC R.O
Bồn lọc áp lực
Danh sách công ty thiết bị xử lý nước
Danh sách công ty Hệ thống xử lý nước cho công nghiệp
Danh sách công ty Máy lọc nước nóng lạnh
Hạt nhựa trao đổi ion
Danh sách công ty Hệ thống lọc thẩm thấu ngược
Thông tin doanh nghiệp
Tên Thuê Bao:
CS MAI LIÊN
876 Âu Cơ, P.14, Q.Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh
Số Điện Thoại:
(028) 3842 5512
Số Fax:
Chưa có dữ liệu
Xếp hạng
Chưa Có bình luận nào
Số lượt xem
0
Website

Email

Sản Phẩm
CHUYÊN BÁN SỈ LẺ NGUYÊN LIỆU, VẬT TƯ LỌC NƯỚC,
CÁT CHỐNG PHÈN,
CÁT THẠCH ANH,...

Thông tin ngành nghề

Đánh giá của bạn
Email
Họ tên
Tiêu Đề
Bình Luận
Mã Bảo Mật


Input symbols

Chưa Có Bình Luận Nào ...
CTY CP NHỮNG TRANG VÀNG VIỆT NAM (VNYP)
VNPT-yellowpages
Trụ sở chính: 809 Giải Phóng, P.Giáp Bát, Q.Hoàng Mai, Hà Nội
• ĐT: (024) 3665 8888 / Tổng Đài: (024) 1081
• Fax: (024) 3664 9888
• Email: nhungtrangvang@hn.vnn.vn
• Website: www.yp.vn
Chi Nhánh: 2N Phạm Hữu Chí, P.12, Q.5, TP. HCM.
• ĐT: (028) 3855 6666 / Tổng Đài: (028) 1081
Bình Dương: (0274) 3855 855
• Fax: (028) 3855 5588
• Email: ypm@yp.com.vn
icon YP dadangky