header
Phía Nam: (028) 1081
Phía Bắc: (024) 1081
Tiếng Việt | English | 中文

NHỮNG TRANG VÀNG VIỆT NAM

help Hướng dẫn tìm kiếm trên Trang Vàng
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
TỪ KHÓA >>
Cân treo wireless
Cân xe tải
Cảm ứng lực cân
Cân bỏ túi
Cân treo 50 tấn
Cân bánh xe
cân phòng thí nghiệm
Cân bàn điện tử
Cân bán lẻ
Cảm biến tải
Cân bàn
Cân treo
Cân sàn điện tử
Cân phân tích - tiểu ly
Cân điện tử thủy sản
CÂN SỨC KHỎE ĐIỆN TỬ
Cân treo kết nối máy tính
Cân đếm
Cân treo 20 tấn
CÂN ĐỒNG HỒ LÒ XO
CÂN
Cân điện tử Denshi
Cân điện tử 3 tấn
Cân chống nước
cân siêu thị
bảo hành cân điện tử
Cân sức khỏe
Cân thủy sản Super
Cân bàn inox
Cân hệ thống
Cân in nhãn - tính giá
Cân sàn
Cân treo 40 tấn
Cân vàng điện tử
Cân treo 30 tấn
CẦN ĐIỆN TỬ GIÁ RẺ
Cân điện tử 1 tấn
cân điện tử
Cân chống cháy nổ
Cân bàn điện tử có máy in
Cân đếm
Công ty Cảm biến tải
Danh sách công ty Cân vàng điện tử
Công ty Cân hệ thống
Danh sách công ty Cân treo 40 tấn
Danh sách công ty Cân treo 20 tấn
Công ty cân phòng thí nghiệm
Công ty Cân treo 20 tấn
Cân bỏ túi
Cân bàn
Cân vi lượng
Cân móc (Cân treo)
Công ty CÂN
Danh sách công ty Cân bánh xe
Danh sách công ty Cân điện tử 3 tấn
Cân thực phẩm cân đóng bao
Cân vàng (cân tiểu ly)
Công ty Cân xe tải
Công ty Cân treo kết nối máy tính
Danh sách công ty Cân điện tử thủy sản
Công ty Cân điện tử 1 tấn
Công ty Cân treo wireless
Danh sách công ty Cân sàn điện tử
Cân xe tải cân ôtô (cân ô tô nổi cân ô tô chìm0
Danh sách công ty Cân đếm
Công ty Cân sàn
Danh sách công ty Cân xe tải
Quả cân
Công ty CÂN ĐỒNG HỒ LÒ XO
Cân điện tử
Danh sách công ty Cân bàn điện tử
Danh sách công ty Cân sàn
Danh sách công ty Cân treo wireless
Cân phân tích ứng dụng trong phòng thí nghiệm
Cân siêu thị BIZERBA - Đức
Công ty Cân bàn điện tử
Danh sách công ty Cân treo 30 tấn
Công ty Cảm ứng lực cân
Danh sách công ty Cân treo kết nối máy tính
Danh sách công ty Cảm ứng lực cân
Công ty Cân treo
Công ty Cân treo 50 tấn
Danh sách công ty Cân bàn điện tử có máy in
Công ty Cân sức khỏe
Công ty bảo hành cân điện tử
Danh sách công ty Cân in nhãn - tính giá
Danh sách công ty Cân chống cháy nổ
Công ty Cân bàn inox
Danh sách công ty Cân điện tử 1 tấn
Danh sách công ty Cân bàn
Công ty Cân phân tích - tiểu ly
Danh sách công ty Cân hệ thống
Danh sách công ty Cân thủy sản Super
Công ty Cân vàng điện tử
Công ty Cân chống nước
Danh sách công ty Cân điện tử Denshi
Danh sách công ty cân siêu thị
Danh sách công ty Cân phân tích - tiểu ly
Danh sách công ty bảo hành cân điện tử
Danh sách công ty Cảm biến tải
Công ty Cân sàn điện tử
Danh sách công ty Cân treo
Công ty Cân treo 30 tấn
Danh sách công ty Cân bàn inox
Công ty Cân bánh xe
Công ty Cân bàn điện tử có máy in
Công ty Cân bán lẻ
Danh sách công ty Cân bỏ túi
Cân thuỷ sản
Công ty Cân thủy sản Super
Đầu cân
Cân bưu điện
Công ty Cân điện tử 3 tấn
Cân siêu thị
Danh sách công ty Cân chống nước
Danh sách công ty Cân treo 50 tấn
Cân sức khoẻ
Công ty Cân điện tử thủy sản
Cân LAICA (cân sức khoẻ LAICA) - Cân ý
Công ty Cân treo 40 tấn
Cân Thịnh Phát
Công ty Cân in nhãn - tính giá
Danh sách công ty Cân sức khỏe
Danh sách công ty Cân bán lẻ
Danh sách công ty cân phòng thí nghiệm
Danh sách công ty CÂN ĐỒNG HỒ LÒ XO
Cân công nghiệp
Công ty Cân điện tử Denshi
Danh sách công ty cân điện tử
Công ty Cân chống cháy nổ
Cân Nhơn Hoà
Danh sách công ty Cân điện tử Denshi
Danh sách công ty Cân vàng điện tử
Danh sách công ty Cân treo 50 tấn
Danh sách công ty Cân chống nước
Danh sách công ty Cân bánh xe
Danh sách công ty CẦN ĐIỆN TỬ GIÁ RẺ
Danh sách công ty Cân bàn
Danh sách công ty cân điện tử
Danh sách công ty Cân treo
Danh sách công ty Cảm biến tải
Danh sách công ty cân phòng thí nghiệm
Danh sách công ty Cân bán lẻ
Danh sách công ty Cân bỏ túi
Danh sách công ty Cân bàn điện tử có máy in
Danh sách công ty Cân treo wireless
Danh sách công ty Cân thủy sản Super
Danh sách công ty Cân xe tải
Danh sách công ty CÂN SỨC KHỎE ĐIỆN TỬ
Danh sách công ty Cân hệ thống
Danh sách công ty Cân bàn điện tử
Danh sách công ty Cân phân tích - tiểu ly
Danh sách công ty Cân sàn điện tử
Danh sách công ty Cân treo kết nối máy tính
Danh sách công ty bảo hành cân điện tử
Danh sách công ty Cân điện tử thủy sản
Danh sách công ty Cân bàn inox
Danh sách công ty Cân sàn
Danh sách công ty Cân treo 20 tấn
Danh sách công ty Cân treo 30 tấn
Danh sách công ty Cân treo 40 tấn
Danh sách công ty CÂN ĐỒNG HỒ LÒ XO
Danh sách công ty cân siêu thị
Danh sách công ty Cân in nhãn - tính giá
Danh sách công ty Cân đếm
Danh sách công ty Cân điện tử 1 tấn
Danh sách công ty Cân chống cháy nổ
Danh sách công ty Cân sức khỏe
Danh sách công ty Cảm ứng lực cân
Danh sách công ty Cân điện tử 3 tấn
Danh sách công ty Cân chống cháy nổ
Danh sách công ty Cân thủy sản Super
Danh sách công ty Cân bàn điện tử
Danh sách công ty Cảm ứng lực cân
Danh sách công ty CÂN SỨC KHỎE ĐIỆN TỬ
Danh sách công ty Cân bánh xe
Danh sách công ty Cân treo
Danh sách công ty Cân điện tử 1 tấn
Danh sách công ty Cân sàn điện tử
Danh sách công ty Cân chống nước
Danh sách công ty Cân treo 30 tấn
Danh sách công ty Cân bỏ túi
Danh sách công ty Cân điện tử 3 tấn
Danh sách công ty Cân sàn
Danh sách công ty Cân đếm
Danh sách công ty Cân sức khỏe
Danh sách công ty Cân in nhãn - tính giá
Danh sách công ty Cảm biến tải
Danh sách công ty Cân treo kết nối máy tính
Danh sách công ty Cân phân tích - tiểu ly
Danh sách công ty Cân treo wireless
Danh sách công ty Cân treo 40 tấn
Danh sách công ty Cân bàn inox
Danh sách công ty bảo hành cân điện tử
Danh sách công ty Cân treo 50 tấn
Danh sách công ty Cân vàng điện tử
Danh sách công ty Cân hệ thống
Danh sách công ty Cân treo 20 tấn
Danh sách công ty Cân bán lẻ
Danh sách công ty cân điện tử
Thông tin doanh nghiệp
Tên Thuê Bao:
CTY CP CÂN ĐIỆN TỬ THỊNH PHÁT
57 ĐƯỜNG D1, P.25, Q.BT, TP. HCM
Số Điện Thoại:
(028) 3512 7131
Số Fax:
3512 7966
Xếp hạng
 (4 Bình Luận)
Số lượt xem
15866
Sản Phẩm
* SX và nhập khẩu cân điện tử, cung cấp, thiết kế, lắp đặt, sửa chữa, bảo hành cân điện tử, độc quyền phân phối cân điện tử OHAUS – USA tại Việt Nam
* Cân & thiết bị phòng thí nghiệm (0.01mg ~ 64kg) OHAUS – USA
* Cân cho các ngành SX chuyên dụng - OHAUS – USA, SHINKO - JAPAN
* Cân bán lẻ, cân siêu thị
* Cân & các sản phẩm, thiết bị công nghiệp
* Cảm ứng lực cân (load cell), indicator

Địa điểm kinh doanh cân điện tử Thịnh Phát :
1. 71/1/65 Đường D1, P. 25, Q. Bình Thạnh, TP HCM
Tel: (028) 3512 3883
2. 71/1/43 Đường D1, P. 25, Q. Bình Thạnh, TP HCM
Tel: (028) 3512 3898
TP. Hà Nội :
124 Hà Huy Tập, Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội
Tel: (024) 3512 3883

Thông tin ngành nghề

Đánh giá của bạn
Email
Họ tên
Tiêu Đề
Bình Luận
Mã Bảo Mật


Input symbols

Hiền
Hỏi chi nhánh Hà Nội

Thịnh Phát Có chi nhánh Hà Nội không?

how to tell if wife has cheated click wife cheated on me
why do wife cheat on husband go click
meet and cheat my wife cheated on me with my father wife cheaters
signs of hiv/aids pictures of people with aids aids symptoms in women
college girl first time sex stories and pictures astrobix.com adult teacher sex stories
i want a abortion research paper on abortion reasons against abortion
albuterol (salbutamol) open clobetasol 0.05%
propecia pill go azithromycin 500mg


Phúc
Nhận xét

Sản phẩm của công ty rất tốt!

dating for married men website why husband cheat
abortion clinics in baltimore open national abortion federation
what to do when your wife cheated on you so your wife cheated on you wife cheated on me now what
letter to husband who cheated go unfaithful husbands
how often do women cheat on their husbands thesailersweb.com when women cheat
ciprofloxacin 750 mg http://ciprofloxacin500mgantibiotics.com ciprofloxacin 250 mg uses
why women cheat link why does husbands cheat
i want an affair how can people cheat unfaithful spouse
i want a abortion research paper on abortion reasons against abortion
transfer prescription coupon discount prescription coupons prescription savings card
walgreens print coupon in store walgreens photo coupon walgreen prescription coupon
propecia pill read azithromycin 500mg


hải
Hỏi về sản phẩm độc quyền

Cân điện tử OHAUS - USA có phải do công ty phân phồi độc quyền ở Việt Nam ko ?

click my wife cheated now what married cheaters
why do wife cheat on husband why most women cheat click
list of std free std testing phoenix at home std testing kits
aids symptoms in women sign of hiv side effects of aids
i dreamt my boyfriend cheated on me blog.perecruit.com i almost cheated on my boyfriend
how many women cheat on husbands open what causes women to cheat
online walgreens coupons free with coupons walgreen photo deals
walgreen prescription coupon site walgreens prescription transfer coupon
family guy abortion episode is there a pill for abortion abortion websites


0835127131
0835129957

Chi Nhánh Phân Phối Tại TP.Hồ Chí Minh 1. CÔNG TY CỔ PHẦN CÂN ĐIỆN TỬ VIỆT NAM Địa chỉ : 43 Đường D1 - Phường 25 - Quận Bình Thạnh - TP.HCM MST : 0312235751 Điện Thoại : (08) 62.888.666 - (08) 3512.7131 Di Động : 0908.444.000 ( Ms Kim C­ương) website : www.canvietnam.com.vn 2. CÔNG TY CỔ PHẦN CÂN ĐIỆN TỬ VIBRA VIỆT NAM Địa Chỉ : 25B4 Đường D1 - Phường 25 - Quận Bình Thạnh - TP.HCM MST : 0312442243 Điện Thoại : (08) 62.999.111 Di Động : 0908.88.66.11 website : www.vibra.com.vn Tại TP.Hà Nội CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CÂN ĐIỆN TỬ VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI Địa Chỉ : Số 3 Dãy D3 - Khu Tập Thể Cơ Khí - Yên Viên - Gia Lâm - Hà Nội Điện Thoại : (04) 3692.1799 Di Động : 0168.387.3969 ( Ms Kim Hoa) Tại Bình Thuận CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CÂN ĐIỆN TỬ VIỆT NAM TẠI BÌNH THUẬN Địa Chỉ : 49 Bến Chương Dương - Thị Xã LaGi - Tỉnh Bình Thuận Điện Thoại : (062) 3841.777 Di Động : 0933.996.836 ( Mr Van Xa)

find an affair my husband cheated dating for married men
why did my husband cheat on me i just cheated on my husband my husband is a cheat
why married men cheat how many women cheat on husbands women cheat on men
unfaithful husband open what causes women to cheat
will my husband cheat again link i cheated on my husband
dapoxetine 30mg s467833690.online.de tretinoin 0.05%


CTY CP NHỮNG TRANG VÀNG VIỆT NAM (VNYP)
VNPT-yellowpages
Trụ sở chính: 809 Giải Phóng, P.Giáp Bát, Q.Hoàng Mai, Hà Nội
• ĐT: (024) 3665 8888 / Tổng Đài: (024) 1081
• Fax: (024) 3664 9888
• Email: nhungtrangvang@hn.vnn.vn
• Website: www.yp.vn
Chi Nhánh: 2N Phạm Hữu Chí, P.12, Q.5, TP. HCM.
• ĐT: (028) 3855 6666 / Tổng Đài: (028) 1081
Bình Dương: (0274) 3855 855
• Fax: (028) 3855 5588
• Email: ypm@yp.com.vn
icon YP dadangky