header
Phía Nam: (028) 1081
Phía Bắc: (024) 1081
Tiếng Việt | English | 中文

NHỮNG TRANG VÀNG VIỆT NAM

help Hướng dẫn tìm kiếm trên Trang Vàng
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
TỪ KHÓA >>
Hạt lọc nổi
Hạt nhựa trao đổi ion
máy nước uống
Xử lý nước cấp cho nồi hơi
MÁY LỌC NƯỚC BIỂN THÀNH NƯỚC NGỌT
LỌC NƯỚC SÔNG
XỬ LÝ NƯỚC THẢI DÂN DỤNG
Hệ thống xử lý nước cho công nghiệp
Máy lọc nước uống
Hệ thống lọc thẩm thấu ngược
LỌC NƯỚC MẶN
Hệ thống xử lý nước
BỘ LỌC NƯỚC UỐNG CHO GIA ĐÌNH KHÔNG CẦN ĐUN SÔI
Máy ép bùn
Cát thạch anh
MÁY LỌC NƯỚC BIỂN CHO CÁC TÀU CÁ
Bồn lọc composite
thiết bị xử lý nước
NƯỚC THIẾT BỊ LỌC NƯỚC
Máy lọc nước uống nóng lạnh
máy Ozone
XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP
Sỏi lọc nước
MÁY LỌC NƯỚC R.O
Hệ thống khử khoáng ID
Cát Mangan
Hạt Filox
đèn tia cực tím
Hạt nâng pH
Hệ thống lọc nước uống tinh khiết
Hệ thống thanh trùng bằng Ozone
Hệ thống tiệt trùng bằng đèn tia cực tím
Sửa chữa máy nước uống
XỬ LÝ NƯỚC CẤP DÂN DỤNG
Thiết bị lọc nước uống tinh khiết
Hạt Aluwat
Hệ thống xử lý nước cho gia đình
Hệ thống lọc nước tuần hoàn hồ bơi
Lõi lọc
Hạt Birm
Hệ thống khử khoáng làm mềm nước
LỌC NƯỚC LỢ
LỌC NƯỚC GIẾNG
XỬ LÝ NƯỚC CẤP CÔNG NGHIỆP
Bồn lọc áp lực
Máy lọc nước nóng lạnh
Màng lọc
Đèn UV
Máy lọc rác
Vật liệu lọc đa năng ODM
Dây chuyền sản xuất nước tinh khiết đóng chai
Hệ thống tuyển nổi áp lực
Công ty Hệ thống khử khoáng làm mềm nước
Danh sách công ty BỘ LỌC NƯỚC UỐNG CHO GIA ĐÌNH KHÔNG CẦN ĐUN SÔI
Thiết bị lọc nước Trung Quốc
Bình lọc nước
Danh sách công ty Hệ thống lọc nước uống tinh khiết
Công ty NƯỚC THIẾT BỊ LỌC NƯỚC
Than lọc nước
Công ty Hệ thống lọc nước uống tinh khiết
Công ty Hệ thống lọc thẩm thấu ngược
Thiết bị lọc nước NIREF
Thiết bị lọc nước Hàn Quốc
Công ty Thiết bị lọc nước uống tinh khiết
Công ty đèn tia cực tím
Lõi lọc nước
Công ty Máy lọc nước nóng lạnh
Danh sách công ty XỬ LÝ NƯỚC CẤP CÔNG NGHIỆP
Danh sách công ty Hệ thống thanh trùng bằng Ozone
Thiết bị lọc nước HYDRO ONE
Thiết bị lọc nước Mỹ
Hệ thống lọc nước tinh khiết đóng chai
Danh sách công ty máy Ozone
Công ty Hệ thống xử lý nước cho công nghiệp
Danh sách công ty Máy lọc nước uống
Danh sách công ty MÁY LỌC NƯỚC BIỂN THÀNH NƯỚC NGỌT
Công ty Hệ thống xử lý nước cho gia đình
Danh sách công ty XỬ LÝ NƯỚC THẢI DÂN DỤNG
Danh sách công ty Hệ thống xử lý nước cho công nghiệp
Công ty Xử lý nước cấp cho nồi hơi
Danh sách công ty Hệ thống lọc nước tuần hoàn hồ bơi
Công ty Hệ thống lọc nước tuần hoàn hồ bơi
Danh sách công ty LỌC NƯỚC LỢ
Thiết bị lọc nước Malaixia
Công ty MÁY LỌC NƯỚC R.O
Thiết bị lọc nước sinh hoạt bằng muối Waterchlo
Công ty LỌC NƯỚC SÔNG
Danh sách công ty Hệ thống lọc thẩm thấu ngược
Công ty LỌC NƯỚC MẶN
Thiết bị lọc nước ULTRA-FLO
Bình lọc tạo khoáng Korea King
Danh sách công ty MÁY LỌC NƯỚC R.O
Máy OZONE
Danh sách công ty Sửa chữa máy nước uống
Công ty Dây chuyền sản xuất nước tinh khiết đóng chai
Danh sách công ty máy nước uống
Thiết bị lọc nước PURE - Thái Lan
Thiết bị lọc nước HAOHSING JINKON - Đài Loan
Danh sách công ty Dây chuyền sản xuất nước tinh khiết đóng chai
Danh sách công ty LỌC NƯỚC MẶN
Danh sách công ty Hệ thống khử khoáng ID
Công ty LỌC NƯỚC LỢ
Danh sách công ty Máy lọc nước nóng lạnh
Công ty BỘ LỌC NƯỚC UỐNG CHO GIA ĐÌNH KHÔNG CẦN ĐUN SÔI
Danh sách công ty Hệ thống xử lý nước cho gia đình
Công ty Máy lọc nước uống
Thiết bị lọc nước bằng tia cực tím
Công ty XỬ LÝ NƯỚC THẢI DÂN DỤNG
Thiết bị lọc nước series Hydro-Clear
Công ty MÁY LỌC NƯỚC BIỂN THÀNH NƯỚC NGỌT
Thiết bị lọc nước Olovi
Thiết bị lọc nước công nghiệp
Công ty XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP
Công ty Hệ thống khử khoáng ID
Công ty Sửa chữa máy nước uống
Danh sách công ty Máy lọc nước uống nóng lạnh
Danh sách công ty LỌC NƯỚC GIẾNG
Danh sách công ty MÁY LỌC NƯỚC BIỂN CHO CÁC TÀU CÁ
Danh sách công ty thiết bị xử lý nước
Công ty Hệ thống thanh trùng bằng Ozone
Danh sách công ty XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP
Công ty Máy lọc nước uống nóng lạnh
Danh sách công ty Hệ thống tiệt trùng bằng đèn tia cực tím
Danh sách công ty LỌC NƯỚC SÔNG
Công ty thiết bị xử lý nước
Danh sách công ty Hệ thống khử khoáng làm mềm nước
Công ty MÁY LỌC NƯỚC BIỂN CHO CÁC TÀU CÁ
Công ty XỬ LÝ NƯỚC CẤP DÂN DỤNG
Danh sách công ty Thiết bị lọc nước uống tinh khiết
Công ty XỬ LÝ NƯỚC CẤP CÔNG NGHIỆP
Công ty LỌC NƯỚC GIẾNG
Thiết bị lọc nước giếng
Công ty Hệ thống xử lý nước
Thiết bị lọc nước thẩm thấu ngược
Danh sách công ty đèn tia cực tím
Danh sách công ty Xử lý nước cấp cho nồi hơi
Thiết bị lọc nước biển SEA RECOVERY
Danh sách công ty XỬ LÝ NƯỚC CẤP DÂN DỤNG
Danh sách công ty Hệ thống xử lý nước
Công ty Hệ thống tiệt trùng bằng đèn tia cực tím
Danh sách công ty Sửa chữa máy nước uống
Hạt nhựa trao đổi ion
Danh sách công ty máy nước uống
Hạt Aluwat
Cát Mangan
Danh sách công ty máy Ozone
Cát thạch anh
Danh sách công ty LỌC NƯỚC GIẾNG
Danh sách công ty XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP
Danh sách công ty Hệ thống xử lý nước cho gia đình
Danh sách công ty Dây chuyền sản xuất nước tinh khiết đóng chai
Danh sách công ty Hệ thống xử lý nước
Máy lọc rác
Danh sách công ty LỌC NƯỚC LỢ
Danh sách công ty Hệ thống khử khoáng ID
Danh sách công ty MÁY LỌC NƯỚC R.O
Danh sách công ty XỬ LÝ NƯỚC CẤP DÂN DỤNG
Danh sách công ty BỘ LỌC NƯỚC UỐNG CHO GIA ĐÌNH KHÔNG CẦN ĐUN SÔI
Bồn lọc composite
Danh sách công ty thiết bị xử lý nước
Máy ép bùn
Đèn UV
Sỏi lọc nước
Danh sách công ty MÁY LỌC NƯỚC BIỂN THÀNH NƯỚC NGỌT
Danh sách công ty MÁY LỌC NƯỚC BIỂN CHO CÁC TÀU CÁ
Hạt lọc nổi
Danh sách công ty Hệ thống xử lý nước cho công nghiệp
Danh sách công ty Hệ thống lọc thẩm thấu ngược
Danh sách công ty Hệ thống tiệt trùng bằng đèn tia cực tím
Hạt nâng pH
Danh sách công ty LỌC NƯỚC SÔNG
Danh sách công ty Hệ thống khử khoáng làm mềm nước
Danh sách công ty Máy lọc nước uống
Danh sách công ty Máy lọc nước nóng lạnh
Danh sách công ty đèn tia cực tím
Danh sách công ty Hệ thống lọc nước uống tinh khiết
Danh sách công ty LỌC NƯỚC MẶN
Vật liệu lọc đa năng ODM
Lõi lọc
Danh sách công ty Xử lý nước cấp cho nồi hơi
Danh sách công ty Hệ thống thanh trùng bằng Ozone
Danh sách công ty Thiết bị lọc nước uống tinh khiết
Danh sách công ty Hệ thống lọc nước tuần hoàn hồ bơi
Danh sách công ty XỬ LÝ NƯỚC CẤP CÔNG NGHIỆP
Hạt Birm
Bồn lọc áp lực
Hệ thống tuyển nổi áp lực
Hạt Filox
Danh sách công ty Máy lọc nước uống nóng lạnh
Màng lọc
Danh sách công ty XỬ LÝ NƯỚC THẢI DÂN DỤNG
Danh sách công ty Hệ thống xử lý nước
Đèn UV
Vật liệu lọc đa năng ODM
Hạt Birm
Danh sách công ty Hệ thống xử lý nước cho gia đình
Danh sách công ty Thiết bị lọc nước uống tinh khiết
Danh sách công ty Hệ thống khử khoáng làm mềm nước
Máy lọc rác
Danh sách công ty MÁY LỌC NƯỚC BIỂN CHO CÁC TÀU CÁ
Thông tin doanh nghiệp
Tên Thuê Bao:
CTY CP PHÁT TRIỂN XD CÔNG NGHỆ CẤP THOÁT NƯỚC & MÔI TRƯỜNG (TP. HN) - CN
633 KP2 Lê Trọng Tấn, P.Bình Hưng Hòa, Q.Bình Tân, TP.Hồ Chí Minh
Số Điện Thoại:
(028) 6269 1454
Số Fax:
3765 7500
Xếp hạng
Chưa Có bình luận nào
Số lượt xem
0
Email

Sản Phẩm
CÁC LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CHUYÊN NGÀNH:
- CHUYÊN TƯ VẤN, THIẾT KẾ & ĐẤU THẦU XD CÁC CÔNG TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC MẶN, NƯỚC NGẦM, NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP & NƯỚC CẤP ĐÔ THỊ.
- MÁY LỌC NƯỚC
- LẮP ĐẶT CÁC THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC ĐÁ VÔI, NƯỚC Ô NHIỄM AMONIAC - MANGAN - ASEN NITRIT & NƯỚC CÓ HÀM LƯỢNG CHẤT HỮU CƠ CAO.
- CUNG CẤP, LẮP ĐẶT CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ
- CÁC THIẾT BỊ LỌC NƯỚC BIỂN CHUYỂN THÀNH NƯỚC SINH HOẠT.

Thông tin ngành nghề

Đánh giá của bạn
Email
Họ tên
Tiêu Đề
Bình Luận
Mã Bảo Mật


Input symbols

Chưa Có Bình Luận Nào ...
CTY CP NHỮNG TRANG VÀNG VIỆT NAM (VNYP)
VNPT-yellowpages
Trụ sở chính: 809 Giải Phóng, P.Giáp Bát, Q.Hoàng Mai, Hà Nội
• ĐT: (024) 3665 8888 / Tổng Đài: (024) 1081
• Fax: (024) 3664 9888
• Email: nhungtrangvang@hn.vnn.vn
• Website: www.yp.vn
Chi Nhánh: 2N Phạm Hữu Chí, P.12, Q.5, TP. HCM.
• ĐT: (028) 3855 6666 / Tổng Đài: (028) 1081
Bình Dương: (0274) 3855 855
• Fax: (028) 3855 5588
• Email: ypm@yp.com.vn
icon YP dadangky