header
Phía Nam: (028) 1081
Phía Bắc: (024) 1081
Tiếng Việt | English | 中文

NHỮNG TRANG VÀNG VIỆT NAM

help Hướng dẫn tìm kiếm trên Trang Vàng
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
TỪ KHÓA >>
Báo cáo giám sát chất lượng môi trường
xử lý chất thải nguy hại
Lập Báo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường
Xử lý nước thải
Đánh giá môi trường chiến lược
Tư vấn ISO
Đăng ký sổ chủ nguồn thải
Công Ty Xử Lý Môi Trường
nước thải
MÔI TRƯỜNG CÔNG TY DỊCH VỤ
Hệ Thống Xử Lý Nước Thải Sinh Hoạt
Xử Lý Nước Thải Khách Sạn
Đánh giá tác động môi trường
Luật môi trường
cung cấp máy RO
Lập hồ sơ Đánh giá tác động môi trường
Hệ Thống Lọc Nước
Xử Lý Nước Thải Dệt Nhuộm
dây chuyền sản xuất nước giải khát
Xử Lý Nước Thải Chăn Nuôi
vải lau nhiều mảnh
Tư Vấn Thiết Kế
Báo cáo giám sát chất lượng môi trường định kỳ
Lập Giấy Phép Xả Thải
Lập hồ sơ Đề án bảo vệ môi trường
hóa chát xử lý môi trường
Xử Lý Nước Thải Phòng Khám
Báo cáo quan trắc môi trường
Công Ty Xử Lý Khí Thải
Vận chuyển chất thải nguy hại
Giấy phép xả thải
Báo cáo xả thải
Xử Lý Nước Thải Nhà Hàng
Xử Lý Nước Thải Thực Phẩm
cung cấp các dịch vụ môi trường
cung cấp vi sinh
Thu mua phế liệu ngành may mặc
Thi Công Hệ Thống Xử Lý Nước Thải
Tư vấn xây dựng dự án GIS
Thu gom xử lý chất thải
Xử Lý Nước Giếng
Thi Công Hệ Thống Xử Lý Khí Thải
Lọc Nước Giếng Khoan
thực phẩm
Chuyển giao công nghệ môi trường
nguyên phụ liệu tồn kho
Xử Lý Nước Sạch
Dịch vụ quan trắc môi trường
Hệ thống xử lý nước cấp
Khung bản PP
Băng tải ép bùn
Đề án bảo vệ môi trường
OZONE
Hệ thống xử lý nước thải
Xử Lý Nước Thải Giặt Tẩy
Giấy phép khai thác nước
Xử Lý Nước Thải Sinh Hoạt
Báo cáo giám sát môi trường
đèn UV
Xin giấy phép khai thác nước ngầm
Lập hồ sơ Cam kết bảo vệ môi trường
Xin giấy phép xả thải
Thiết kế hệ thống xử lý nước thải
Máy Lọc Nước Gia Đình
Vận chuyển chất thải công nghiệp
Lập đăng ký sổ chủ nguồn thải
BÁN ĐỊNH LƯỢNG VÀ ĐỊNH LƯỢNG RỦI RO
Công Ty Xử Lý Nước Thải
Cam kết bảo vệ môi trường
Cung cấp vải lau
Băng tải máy ép keo
ĐO KIỂM MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG
Xử Lý Nước Thải Bệnh Viện
Lập Hồ Sơ Môi Trường
Công Nghệ Xử Lý Nước Thải
Đăng ký sổ chủ nguồn thải nguy hại
chất thải rắn
Bình Lọc Nước Gia Đình
Xử Lý Nước Thải Công Nghiệp
Hệ thống xử lý khí thải
Thu mua vải vụn
xử lý nước cấp
vải lau một mảnh
Danh sách công ty Xin giấy phép khai thác nước ngầm
Công ty Hệ thống xử lý khí thải
Danh sách công ty nước thải
Danh sách công ty Xử Lý Nước Thải Khách Sạn
Công ty Vận chuyển chất thải nguy hại
Công ty Lập đăng ký sổ chủ nguồn thải
Danh sách công ty Hệ thống xử lý nước thải
Danh sách công ty Xử Lý Nước Thải Giặt Tẩy
Danh sách công ty vải lau một mảnh
Công ty hóa chát xử lý môi trường
Công ty ĐO KIỂM MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG
Danh sách công ty OZONE
Danh sách công ty Hệ thống xử lý nước cấp
Công ty Xử lý nước thải
Danh sách công ty xử lý chất thải nguy hại
Danh sách công ty vải lau nhiều mảnh
Công ty chất thải rắn
Công ty nguyên phụ liệu tồn kho
Danh sách công ty Lập Hồ Sơ Môi Trường
Công ty Thiết kế hệ thống xử lý nước thải
Danh sách công ty Xử Lý Nước Thải Thực Phẩm
Công ty Băng tải ép bùn
Danh sách công ty Hệ Thống Lọc Nước
Danh sách công ty Xử lý nước thải
Danh sách công ty Băng tải máy ép keo
Danh sách công ty Luật môi trường
Danh sách công ty Khung bản PP
Danh sách công ty Xử Lý Nước Thải Sinh Hoạt
Danh sách công ty Báo cáo giám sát chất lượng môi trường
Danh sách công ty BÁN ĐỊNH LƯỢNG VÀ ĐỊNH LƯỢNG RỦI RO
Danh sách công ty Xử Lý Nước Thải Chăn Nuôi
Công ty Xin giấy phép khai thác nước ngầm
Danh sách công ty Thu gom xử lý chất thải
Danh sách công ty Lọc Nước Giếng Khoan
Công ty Luật môi trường
Danh sách công ty thực phẩm
Danh sách công ty Xử Lý Nước Giếng
Danh sách công ty ĐO KIỂM MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG
Danh sách công ty Công Ty Xử Lý Môi Trường
Danh sách công ty Xin giấy phép xả thải
Danh sách công ty Hệ thống xử lý khí thải
Danh sách công ty Lập hồ sơ Đề án bảo vệ môi trường
Danh sách công ty Vận chuyển chất thải nguy hại
Danh sách công ty Xử Lý Nước Thải Dệt Nhuộm
Danh sách công ty chất thải rắn
Danh sách công ty Xử Lý Nước Sạch
Danh sách công ty Lập Giấy Phép Xả Thải
Danh sách công ty Công Nghệ Xử Lý Nước Thải
Danh sách công ty Lập đăng ký sổ chủ nguồn thải
Danh sách công ty Xử Lý Nước Thải Phòng Khám
Danh sách công ty hóa chát xử lý môi trường
Danh sách công ty Công Ty Xử Lý Nước Thải
Công ty vải lau một mảnh
Danh sách công ty Tư Vấn Thiết Kế
Danh sách công ty Máy Lọc Nước Gia Đình
Danh sách công ty Bình Lọc Nước Gia Đình
Danh sách công ty xử lý nước cấp
Danh sách công ty Thu mua vải vụn
Danh sách công ty Công Ty Xử Lý Khí Thải
Công ty BÁN ĐỊNH LƯỢNG VÀ ĐỊNH LƯỢNG RỦI RO
Danh sách công ty đèn UV
Công ty xử lý chất thải nguy hại
Công ty Thu gom xử lý chất thải
Danh sách công ty Xử Lý Nước Thải Bệnh Viện
Công ty Báo cáo giám sát chất lượng môi trường
Danh sách công ty dây chuyền sản xuất nước giải khát
Danh sách công ty nguyên phụ liệu tồn kho
Danh sách công ty Lập Báo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường
Công ty Hệ thống xử lý nước thải
Công ty Băng tải máy ép keo
Danh sách công ty Lập hồ sơ Cam kết bảo vệ môi trường
Danh sách công ty Cung cấp vải lau
Công ty Thu mua vải vụn
Danh sách công ty Vận chuyển chất thải công nghiệp
Công ty Cung cấp vải lau
Danh sách công ty Hệ Thống Xử Lý Nước Thải Sinh Hoạt
Danh sách công ty Thi Công Hệ Thống Xử Lý Khí Thải
Công ty Lập hồ sơ Đề án bảo vệ môi trường
Công ty Thu mua phế liệu ngành may mặc
Công ty Vận chuyển chất thải công nghiệp
Danh sách công ty Thi Công Hệ Thống Xử Lý Nước Thải
Danh sách công ty cung cấp các dịch vụ môi trường
Danh sách công ty Thu mua phế liệu ngành may mặc
Danh sách công ty cung cấp vi sinh
Danh sách công ty Xử Lý Nước Thải Nhà Hàng
Công ty Lập hồ sơ Cam kết bảo vệ môi trường
Danh sách công ty Thiết kế hệ thống xử lý nước thải
Công ty Lập hồ sơ Đánh giá tác động môi trường
Công ty cung cấp vi sinh
Công ty Khung bản PP
Công ty vải lau nhiều mảnh
Danh sách công ty Băng tải ép bùn
Công ty Xin giấy phép xả thải
Công ty MÔI TRƯỜNG CÔNG TY DỊCH VỤ
Công ty Hệ thống xử lý nước cấp
Danh sách công ty Lập hồ sơ Đánh giá tác động môi trường
Danh sách công ty cung cấp máy RO
Danh sách công ty Xử Lý Nước Thải Công Nghiệp
Danh sách công ty Xử Lý Nước Thải Khách Sạn
Danh sách công ty cung cấp các dịch vụ môi trường
Danh sách công ty Xử Lý Nước Thải Bệnh Viện
Danh sách công ty Thi Công Hệ Thống Xử Lý Khí Thải
Danh sách công ty Vận chuyển chất thải nguy hại
Đăng ký sổ chủ nguồn thải nguy hại
Danh sách công ty vải lau một mảnh
Đăng ký sổ chủ nguồn thải
Danh sách công ty Thu gom xử lý chất thải
Danh sách công ty Xử Lý Nước Thải Dệt Nhuộm
Danh sách công ty Vận chuyển chất thải công nghiệp
Danh sách công ty Thu mua phế liệu ngành may mặc
Danh sách công ty vải lau nhiều mảnh
Danh sách công ty Công Ty Xử Lý Khí Thải
Danh sách công ty Lập đăng ký sổ chủ nguồn thải
Danh sách công ty Thu mua vải vụn
Danh sách công ty Luật môi trường
Danh sách công ty Hệ thống xử lý nước cấp
Danh sách công ty Hệ Thống Lọc Nước
Thông tin doanh nghiệp
Tên Thuê Bao:
CTY CP TM ĐẦU TƯ HỢP NHẤT
45D/18 Đường D5, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh
Số Điện Thoại:
(028) 3510 6622
Số Fax:
3510 6893
Xếp hạng
Chưa Có bình luận nào
Số lượt xem
3020
Sản Phẩm
* MÔI TRƯỜNG - CÔNG TY & DỊCH VỤ
* THIẾT BỊ XỬ LÝ RÁC THẢI:
- Máy ép rác: thiết bị thu gom & xử lý rác với tính năng ưu việt, giúp hạn chế mùi hôi và nước rỉ rác, tiết kiệm diện tích khu vực thu gom rác
- Máy nén rác dành cho hàng hải
- Máy nén phế liệu thành kiện
- Thiết bị cho trạm trung chuyển rác
- Ống thu gom rác chịu nhiệt, miệng thu gom rác, thùng rác các loại
* THIẾT BỊ XỬ LÝ NƯỚC THẢI:
- Máy thổi khí, máy bơm
- Đĩa, ống phân phối khí
- Máy ép bùn
* THIẾT BỊ TRỮ MẪU VÀ BÌNH CHỨA NITƠ LỎNG (-196OC)
- Tế bào gốc - Phôi - Ngân hàng tinh trùng - Vắc xin
- Mô, cơ, da, bệnh phẩm... cho thực vật, động vật.
* THIẾT BỊ VÀ DỤNG CỤ TIÊU HAO CHO LAB IVF:
- Tủ ấm CO2, Tủ sấy, Tủ thao tác IVF Chamber
- Kính hiển vi thao tác, Đo nhiệt độ giọt môi trường
- Máy bơm hút trứng, Máy ly tâm
- Máy lọc CODA, Buồng đếm tinh trùng
- Hệ thống kiểm soát nhiệt độ đông sâu
* THIẾT BỊ PHÂN TÍCH CÁC CHỈ TIÊU TRONG NƯỚC:
- Thiết bị phân tích đất và hạt giống sau thu hoạch
- Thiết bị đo môi trường nước, khí và bụi

* Y TẾ - VẬT TƯ & THIẾT BỊ
- Thiết bị trữ mẫu và bình chứa Nitơ lỏng (-1960C)
- Thiết bị và dụng cụ tiêu hao cho lab IVF
- Lò đốt rác y tế.

* NƯỚC - THIẾT BỊ & DỊCH VỤ...
Cung cấp thiết bị :
- Xử lý nước thải.
- Phân tích các chỉ tiêu trong nước.

Ngành Nghề Bổ Sung:
NƯỚC - THIẾT BỊ & DỊCH VỤ XỬ LÝ NƯỚC

Thông tin ngành nghề

Đánh giá của bạn
Email
Họ tên
Tiêu Đề
Bình Luận
Mã Bảo Mật


Input symbols

Chưa Có Bình Luận Nào ...
CTY CP NHỮNG TRANG VÀNG VIỆT NAM (VNYP)
VNPT-yellowpages
Trụ sở chính: 809 Giải Phóng, P.Giáp Bát, Q.Hoàng Mai, Hà Nội
• ĐT: (024) 3665 8888 / Tổng Đài: (024) 1081
• Fax: (024) 3664 9888
• Email: nhungtrangvang@hn.vnn.vn
• Website: www.yp.vn
Chi Nhánh: 2N Phạm Hữu Chí, P.12, Q.5, TP. HCM.
• ĐT: (028) 3855 6666 / Tổng Đài: (028) 1081
Bình Dương: (0274) 3855 855
• Fax: (028) 3855 5588
• Email: ypm@yp.com.vn
icon YP dadangky