header
Phía Nam: (028) 1081
Phía Bắc: (024) 1081
Tiếng Việt | English | 中文

NHỮNG TRANG VÀNG VIỆT NAM

help Hướng dẫn tìm kiếm trên Trang Vàng
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
TỪ KHÓA >>
Camera quan sát chống trộm
hệ thống báo động trực ca
thiết bị chống trộm hàng hóa
Thiết bị chống quá xung
Hệ thống báo động
chống cháy nổ
Thẻ từ khóa khách sạn
Van đẳng thế
hệ thống chống sét lan truyền cho đường nguồn
hệ thống chống sét lan truyền
hệ thống chống sét trực tiếp
Thiết Bị Chống Sét
các camera quan sát nhiệt
Bộ đếm sét
Thiết bị cắt sét
AN TOÀN HỆ THỐNG THIẾT BỊ
Thuốc hàn hóa nhiệt chống sét
Hệ thống báo cháy
Hệ thống cảnh báo cháy
Hóa chất giảm điện trở
Thi công hệ thống chống sét
Van chống sét lan truyền
đèn và thiết bị chống cháy nổ
Hệ thống báo trộm
Camera quan sát
Cọc tiếp địa chống sét
hệ thống chống sét lan truyền cho đường tín hiệu
Thiết bị kiểm soát ra vào
Khóa cửa sử dụng thẻ từ
Thi công lắp đặt hệ thống chống sét
Thiết bị an toàn điện
Khóa cửa bằng thẻ từ
Công ty hệ thống chống sét lan truyền cho đường tín hiệu
Danh sách công ty Hệ thống cảnh báo cháy
Công ty các camera quan sát nhiệt
Danh sách công ty Hệ thống báo cháy
Công ty Khóa cửa sử dụng thẻ từ
Công ty Thẻ từ khóa khách sạn
Danh sách công ty hệ thống chống sét trực tiếp
Danh sách công ty Thẻ từ khóa khách sạn
Danh sách công ty Camera quan sát chống trộm
Danh sách công ty Khóa cửa bằng thẻ từ
Danh sách công ty Thiết bị kiểm soát ra vào
Danh sách công ty Khóa cửa sử dụng thẻ từ
Công ty Camera quan sát chống trộm
Công ty Thiết bị an toàn điện
Công ty AN TOÀN HỆ THỐNG THIẾT BỊ
Danh sách công ty chống cháy nổ
Công ty Thiết bị chống quá xung
Công ty Hệ thống cảnh báo cháy
Danh sách công ty Hệ thống báo trộm
Danh sách công ty Thiết bị an toàn điện
Danh sách công ty đèn và thiết bị chống cháy nổ
Công ty đèn và thiết bị chống cháy nổ
Danh sách công ty thiết bị chống trộm hàng hóa
Danh sách công ty hệ thống chống sét lan truyền cho đường nguồn
Danh sách công ty các camera quan sát nhiệt
Công ty Khóa cửa bằng thẻ từ
Công ty chống cháy nổ
Danh sách công ty hệ thống báo động trực ca
Danh sách công ty AN TOÀN HỆ THỐNG THIẾT BỊ
Danh sách công ty hệ thống chống sét lan truyền cho đường tín hiệu
Công ty hệ thống báo động trực ca
Công ty Hệ thống báo trộm
Công ty Thiết bị kiểm soát ra vào
Danh sách công ty hệ thống chống sét lan truyền
Danh sách công ty Thiết bị chống quá xung
Công ty hệ thống chống sét lan truyền cho đường nguồn
Danh sách công ty Hệ thống cảnh báo cháy
Thiết bị cắt sét
Danh sách công ty Khóa cửa bằng thẻ từ
Danh sách công ty hệ thống chống sét lan truyền cho đường tín hiệu
Danh sách công ty Hệ thống báo cháy
Danh sách công ty hệ thống chống sét lan truyền
Danh sách công ty AN TOÀN HỆ THỐNG THIẾT BỊ
Danh sách công ty Camera quan sát
Bộ đếm sét
Hóa chất giảm điện trở
Hệ thống chống sét lan truyền
Thi công hệ thống chống sét
Cọc tiếp địa chống sét
Danh sách công ty hệ thống chống sét trực tiếp
Danh sách công ty Thiết bị an toàn điện
Danh sách công ty đèn và thiết bị chống cháy nổ
Danh sách công ty các camera quan sát nhiệt
Danh sách công ty Thiết bị kiểm soát ra vào
Van đẳng thế
Danh sách công ty chống cháy nổ
Danh sách công ty hệ thống chống sét lan truyền cho đường nguồn
Thi công lắp đặt hệ thống chống sét
Danh sách công ty hệ thống báo động trực ca
Danh sách công ty thiết bị chống trộm hàng hóa
Danh sách công ty Camera quan sát chống trộm
Thiết Bị Chống Sét
Danh sách công ty Hệ thống báo động
Thuốc hàn hóa nhiệt chống sét
Van chống sét lan truyền
Danh sách công ty Thiết bị chống quá xung
Danh sách công ty Khóa cửa sử dụng thẻ từ
Hệ thống chống sét trực tiếp
Danh sách công ty Thẻ từ khóa khách sạn
Danh sách công ty Hệ thống báo trộm
Danh sách công ty đèn và thiết bị chống cháy nổ
Danh sách công ty chống cháy nổ
Thuốc hàn hóa nhiệt chống sét
Thi công lắp đặt hệ thống chống sét
Van đẳng thế
Thi công hệ thống chống sét
Danh sách công ty Thiết bị chống quá xung
Danh sách công ty hệ thống chống sét lan truyền cho đường nguồn
Danh sách công ty Hệ thống báo động
Danh sách công ty Thiết bị kiểm soát ra vào
Danh sách công ty hệ thống chống sét trực tiếp
Bộ đếm sét
Van chống sét lan truyền
Hệ thống chống sét trực tiếp
Thiết Bị Chống Sét
Danh sách công ty hệ thống chống sét lan truyền
Danh sách công ty thiết bị chống trộm hàng hóa
Danh sách công ty hệ thống chống sét lan truyền cho đường tín hiệu
Danh sách công ty Camera quan sát
Danh sách công ty các camera quan sát nhiệt
Danh sách công ty Khóa cửa sử dụng thẻ từ
Danh sách công ty Thiết bị an toàn điện
Danh sách công ty Thẻ từ khóa khách sạn
Hóa chất giảm điện trở
Danh sách công ty Hệ thống báo cháy
Danh sách công ty Camera quan sát chống trộm
Hệ thống chống sét lan truyền
Danh sách công ty AN TOÀN HỆ THỐNG THIẾT BỊ
Danh sách công ty Hệ thống báo trộm
Cọc tiếp địa chống sét
Danh sách công ty hệ thống báo động trực ca
Danh sách công ty Khóa cửa bằng thẻ từ
Danh sách công ty Hệ thống cảnh báo cháy
Thiết bị cắt sét
Hệ thống chống sét lan truyền
Danh sách công ty hệ thống chống sét trực tiếp
Bộ đếm sét
Hóa chất giảm điện trở
Danh sách công ty Camera quan sát
Thuốc hàn hóa nhiệt chống sét
Danh sách công ty Thiết bị an toàn điện
Danh sách công ty Hệ thống báo cháy
Hệ thống chống sét trực tiếp
Danh sách công ty AN TOÀN HỆ THỐNG THIẾT BỊ
Danh sách công ty hệ thống báo động trực ca
Van đẳng thế
Danh sách công ty đèn và thiết bị chống cháy nổ
Danh sách công ty chống cháy nổ
Danh sách công ty Khóa cửa sử dụng thẻ từ
Danh sách công ty Hệ thống cảnh báo cháy
Thiết Bị Chống Sét
Danh sách công ty Thẻ từ khóa khách sạn
Danh sách công ty Thiết bị kiểm soát ra vào
Cọc tiếp địa chống sét
Thi công lắp đặt hệ thống chống sét
Danh sách công ty Khóa cửa bằng thẻ từ
Danh sách công ty Hệ thống báo động
Danh sách công ty hệ thống chống sét lan truyền cho đường tín hiệu
Thiết bị cắt sét
Danh sách công ty Hệ thống báo trộm
Danh sách công ty các camera quan sát nhiệt
Danh sách công ty Camera quan sát chống trộm
Danh sách công ty hệ thống chống sét lan truyền cho đường nguồn
Danh sách công ty hệ thống chống sét lan truyền
Van chống sét lan truyền
Thi công hệ thống chống sét
Danh sách công ty Thiết bị chống quá xung
Danh sách công ty thiết bị chống trộm hàng hóa
Thi công lắp đặt hệ thống chống sét
Danh sách công ty thiết bị chống trộm hàng hóa
Danh sách công ty Thẻ từ khóa khách sạn
Danh sách công ty Thiết bị kiểm soát ra vào
Danh sách công ty Hệ thống báo trộm
Hệ thống chống sét lan truyền
Van chống sét lan truyền
Thi công hệ thống chống sét
Danh sách công ty hệ thống chống sét lan truyền cho đường tín hiệu
Danh sách công ty Camera quan sát chống trộm
Danh sách công ty Khóa cửa sử dụng thẻ từ
Danh sách công ty chống cháy nổ
Danh sách công ty Camera quan sát
Danh sách công ty Hệ thống báo động
Danh sách công ty Hệ thống báo cháy
Thiết bị cắt sét
Bộ đếm sét
Danh sách công ty Thiết bị an toàn điện
Danh sách công ty AN TOÀN HỆ THỐNG THIẾT BỊ
Hệ thống chống sét trực tiếp
Danh sách công ty Khóa cửa bằng thẻ từ
Thuốc hàn hóa nhiệt chống sét
Danh sách công ty Hệ thống cảnh báo cháy
Danh sách công ty hệ thống chống sét lan truyền
Danh sách công ty Thiết bị chống quá xung
Danh sách công ty hệ thống chống sét lan truyền cho đường nguồn
Van đẳng thế
Thiết Bị Chống Sét
Danh sách công ty hệ thống chống sét trực tiếp
Cọc tiếp địa chống sét
Thông tin doanh nghiệp
Tên Thuê Bao:
CTY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VIỆT (VTECH)
74 KP5 Đường 7, P.An Phú, Q.2, TP.Hồ Chí Minh
Số Điện Thoại:
(028) 3838 0380
Số Fax:
Chưa có dữ liệu
Xếp hạng
Chưa Có bình luận nào
Số lượt xem
0
Sản Phẩm
PHÂN PHỐI SỈ SẢN PHẨM CÔNG NGHỆ: TỔNG ĐÀI - ĐIỆN THOẠI - CAMERA QUAN SÁT - MÁY CHẤM CÔNG - BÁO CHÁY BÁO ĐỘNG - BỘ ĐÀM - CHUÔNG CỬA - KHÓA CỬA KỸ THUẬT SỐ - ÂM THANH CÔNG CỘNG - THIẾT BỊ
CHỐNG SÉT - THIẾT BỊ GHI ÂM - TAI NGHE CHUYÊN DÙNG - ĐIỆN THOẠI HỘI NGHỊ - THIẾT BỊ KÍCH/PHÁ SÓNG ĐTDĐ


Ngành Nghề Bổ Sung:
AN TOÀN - HỆ THỐNG & THIẾT BỊ

Thông tin ngành nghề

Đánh giá của bạn
Email
Họ tên
Tiêu Đề
Bình Luận
Mã Bảo Mật


Input symbols

Chưa Có Bình Luận Nào ...
CTY CP NHỮNG TRANG VÀNG VIỆT NAM (VNYP)
VNPT-yellowpages
Trụ sở chính: 809 Giải Phóng, P.Giáp Bát, Q.Hoàng Mai, Hà Nội
• ĐT: (024) 3665 8888 / Tổng Đài: (024) 1081
• Fax: (024) 3664 9888
• Email: nhungtrangvang@hn.vnn.vn
• Website: www.yp.vn
Chi Nhánh: 2N Phạm Hữu Chí, P.12, Q.5, TP. HCM.
• ĐT: (028) 3855 6666 / Tổng Đài: (028) 1081
Bình Dương: (0274) 3855 855
• Fax: (028) 3855 5588
• Email: ypm@yp.com.vn
icon YP dadangky