header
Phía Nam: (028) 1081
Phía Bắc: (024) 1081
Tiếng Việt | English | 中文

NHỮNG TRANG VÀNG VIỆT NAM

help Hướng dẫn tìm kiếm trên Trang Vàng
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
TỪ KHÓA >>
cung cấp máy RO
Công Nghệ Xử Lý Nước Thải
đèn UV
cung cấp vi sinh
Thu mua phế liệu ngành may mặc
Công Ty Xử Lý Nước Thải
hóa chát xử lý môi trường
nước thải
Lập hồ sơ Đánh giá tác động môi trường
Đăng ký sổ chủ nguồn thải
Xử Lý Nước Thải Thực Phẩm
Thiết kế hệ thống xử lý nước thải
Công Ty Xử Lý Khí Thải
Thi Công Hệ Thống Xử Lý Nước Thải
BÁN ĐỊNH LƯỢNG VÀ ĐỊNH LƯỢNG RỦI RO
Đánh giá tác động môi trường
Xin giấy phép khai thác nước ngầm
Xử Lý Nước Thải Phòng Khám
nguyên phụ liệu tồn kho
Hệ Thống Lọc Nước
Bình Lọc Nước Gia Đình
Hệ thống xử lý nước thải
Hệ Thống Xử Lý Nước Thải Sinh Hoạt
Xử Lý Nước Thải Khách Sạn
Lập Hồ Sơ Môi Trường
Tư Vấn Thiết Kế
Thu mua vải vụn
Xử Lý Nước Thải Chăn Nuôi
Dịch vụ quan trắc môi trường
Vận chuyển chất thải nguy hại
Băng tải ép bùn
Báo cáo giám sát chất lượng môi trường
Máy Lọc Nước Gia Đình
dây chuyền sản xuất nước giải khát
Đánh giá môi trường chiến lược
Báo cáo giám sát chất lượng môi trường định kỳ
Băng tải máy ép keo
Hệ thống xử lý khí thải
Khung bản PP
Xử Lý Nước Thải Bệnh Viện
Giấy phép khai thác nước
Cam kết bảo vệ môi trường
Thu gom xử lý chất thải
Lập hồ sơ Cam kết bảo vệ môi trường
Đề án bảo vệ môi trường
Lập đăng ký sổ chủ nguồn thải
cung cấp các dịch vụ môi trường
Vận chuyển chất thải công nghiệp
Xử Lý Nước Thải Giặt Tẩy
Đăng ký sổ chủ nguồn thải nguy hại
Giấy phép xả thải
Cung cấp vải lau
Xử Lý Nước Sạch
Xử Lý Nước Thải Sinh Hoạt
Chuyển giao công nghệ môi trường
Xử lý nước thải
Báo cáo quan trắc môi trường
Xin giấy phép xả thải
Lập Báo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường
Tư vấn ISO
Xử Lý Nước Giếng
Xử Lý Nước Thải Nhà Hàng
Thi Công Hệ Thống Xử Lý Khí Thải
Luật môi trường
vải lau nhiều mảnh
OZONE
ĐO KIỂM MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG
Xử Lý Nước Thải Công Nghiệp
Lọc Nước Giếng Khoan
Hệ thống xử lý nước cấp
Lập hồ sơ Đề án bảo vệ môi trường
MÔI TRƯỜNG CÔNG TY DỊCH VỤ
chất thải rắn
xử lý nước cấp
Báo cáo xả thải
vải lau một mảnh
Lập Giấy Phép Xả Thải
xử lý chất thải nguy hại
Tư vấn xây dựng dự án GIS
Báo cáo giám sát môi trường
Công Ty Xử Lý Môi Trường
thực phẩm
Xử Lý Nước Thải Dệt Nhuộm
Danh sách công ty Băng tải ép bùn
Danh sách công ty đèn UV
Danh sách công ty Xử lý nước thải
Công ty Hệ thống xử lý nước cấp
Danh sách công ty Xử Lý Nước Thải Chăn Nuôi
Danh sách công ty chất thải rắn
Danh sách công ty Hệ thống xử lý nước cấp
Danh sách công ty Thu mua phế liệu ngành may mặc
Công ty BÁN ĐỊNH LƯỢNG VÀ ĐỊNH LƯỢNG RỦI RO
Công ty cung cấp vi sinh
Danh sách công ty Xử Lý Nước Thải Giặt Tẩy
Danh sách công ty Báo cáo giám sát chất lượng môi trường
Danh sách công ty Công Nghệ Xử Lý Nước Thải
Công ty Lập hồ sơ Đề án bảo vệ môi trường
Danh sách công ty Lọc Nước Giếng Khoan
Danh sách công ty Công Ty Xử Lý Môi Trường
Danh sách công ty nguyên phụ liệu tồn kho
Danh sách công ty Xử Lý Nước Giếng
Danh sách công ty Xử Lý Nước Sạch
Danh sách công ty Khung bản PP
Danh sách công ty xử lý nước cấp
Công ty hóa chát xử lý môi trường
Danh sách công ty Xử Lý Nước Thải Phòng Khám
Danh sách công ty Công Ty Xử Lý Nước Thải
Công ty ĐO KIỂM MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG
Công ty nguyên phụ liệu tồn kho
Danh sách công ty Thu gom xử lý chất thải
Danh sách công ty vải lau một mảnh
Công ty xử lý chất thải nguy hại
Danh sách công ty Luật môi trường
Công ty Băng tải ép bùn
Công ty Thu gom xử lý chất thải
Danh sách công ty cung cấp máy RO
Danh sách công ty Hệ Thống Xử Lý Nước Thải Sinh Hoạt
Danh sách công ty vải lau nhiều mảnh
Danh sách công ty xử lý chất thải nguy hại
Danh sách công ty Thiết kế hệ thống xử lý nước thải
Danh sách công ty Thu mua vải vụn
Danh sách công ty Lập Báo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường
Công ty Băng tải máy ép keo
Công ty chất thải rắn
Công ty Xin giấy phép khai thác nước ngầm
Công ty MÔI TRƯỜNG CÔNG TY DỊCH VỤ
Công ty vải lau nhiều mảnh
Công ty Hệ thống xử lý nước thải
Danh sách công ty Công Ty Xử Lý Khí Thải
Danh sách công ty Xin giấy phép khai thác nước ngầm
Công ty Luật môi trường
Danh sách công ty Thi Công Hệ Thống Xử Lý Khí Thải
Danh sách công ty Lập Giấy Phép Xả Thải
Công ty Xin giấy phép xả thải
Danh sách công ty cung cấp vi sinh
Công ty Lập đăng ký sổ chủ nguồn thải
Danh sách công ty nước thải
Danh sách công ty Xử Lý Nước Thải Công Nghiệp
Danh sách công ty Hệ thống xử lý nước thải
Danh sách công ty Bình Lọc Nước Gia Đình
Công ty Lập hồ sơ Đánh giá tác động môi trường
Danh sách công ty ĐO KIỂM MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG
Công ty Lập hồ sơ Cam kết bảo vệ môi trường
Danh sách công ty Hệ Thống Lọc Nước
Công ty Cung cấp vải lau
Danh sách công ty Băng tải máy ép keo
Danh sách công ty hóa chát xử lý môi trường
Danh sách công ty Vận chuyển chất thải công nghiệp
Danh sách công ty Máy Lọc Nước Gia Đình
Công ty Thu mua vải vụn
Danh sách công ty Xử Lý Nước Thải Nhà Hàng
Danh sách công ty Tư Vấn Thiết Kế
Công ty Vận chuyển chất thải nguy hại
Danh sách công ty thực phẩm
Danh sách công ty Xử Lý Nước Thải Khách Sạn
Danh sách công ty dây chuyền sản xuất nước giải khát
Danh sách công ty Lập hồ sơ Cam kết bảo vệ môi trường
Công ty Thu mua phế liệu ngành may mặc
Danh sách công ty Lập Hồ Sơ Môi Trường
Danh sách công ty Cung cấp vải lau
Danh sách công ty OZONE
Danh sách công ty cung cấp các dịch vụ môi trường
Danh sách công ty Xử Lý Nước Thải Bệnh Viện
Công ty Vận chuyển chất thải công nghiệp
Danh sách công ty Xử Lý Nước Thải Sinh Hoạt
Danh sách công ty BÁN ĐỊNH LƯỢNG VÀ ĐỊNH LƯỢNG RỦI RO
Công ty Khung bản PP
Danh sách công ty Xử Lý Nước Thải Dệt Nhuộm
Danh sách công ty Vận chuyển chất thải nguy hại
Công ty vải lau một mảnh
Công ty Hệ thống xử lý khí thải
Danh sách công ty Lập đăng ký sổ chủ nguồn thải
Công ty Thiết kế hệ thống xử lý nước thải
Danh sách công ty Hệ thống xử lý khí thải
Danh sách công ty Thi Công Hệ Thống Xử Lý Nước Thải
Danh sách công ty Lập hồ sơ Đề án bảo vệ môi trường
Công ty Xử lý nước thải
Danh sách công ty Xin giấy phép xả thải
Danh sách công ty Lập hồ sơ Đánh giá tác động môi trường
Công ty Báo cáo giám sát chất lượng môi trường
Danh sách công ty Xử Lý Nước Thải Thực Phẩm
Danh sách công ty Công Ty Xử Lý Khí Thải
Danh sách công ty Tư Vấn Thiết Kế
Danh sách công ty Lập hồ sơ Đề án bảo vệ môi trường
Đăng ký sổ chủ nguồn thải nguy hại
Danh sách công ty nguyên phụ liệu tồn kho
Danh sách công ty Hệ Thống Lọc Nước
Danh sách công ty dây chuyền sản xuất nước giải khát
Danh sách công ty Thu gom xử lý chất thải
Danh sách công ty Lập đăng ký sổ chủ nguồn thải
Danh sách công ty xử lý chất thải nguy hại
Danh sách công ty Vận chuyển chất thải nguy hại
Danh sách công ty OZONE
Danh sách công ty Xử Lý Nước Thải Khách Sạn
Đề án bảo vệ môi trường
Danh sách công ty Cung cấp vải lau
Danh sách công ty Thu mua vải vụn
Danh sách công ty Máy Lọc Nước Gia Đình
Danh sách công ty Báo cáo giám sát chất lượng môi trường
Tư vấn ISO
Thông tin doanh nghiệp
Tên Thuê Bao:
CTY TNHH MTV SX TMDV MÔI TRƯỜNG Á CHÂU
1C9 ẤP 1, X. PHẠM VĂN HAI,H .BC, TP. HCM
Số Điện Thoại:
(028) 190 054 5450
Số Fax:
3559 1486
Xếp hạng
 (2 Bình Luận)
Số lượt xem
16204
Sản Phẩm
SẢN PHẨM:
* Dịch vụ vận chuyển và xử lý chất thải:
Vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại, chất thải công nghiệp không nguy hại phát sinh từ nhiều loại hình sản xuất, kinh doanh:
+ Sản xuất: May mặc, giày da, dệt nhuộm, bao bì, giấy, nhựa, cơ khí, luyện kim, điện tử, dược phẩm, thực phẩm, thủy sản,…
+ Dịch vụ: Trung tâm thương mại, nhà hàng, khách sạn, resort, ô tô, vận tải, xăng dầu, y tế, giáo dục,…
+ Ban quản lý: Chợ, cao ốc văn phòng, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, trường học,…
Địa bàn địa bàn hoạt động: Tất cả các tỉnh từ Đà Nẵng đến Cà Mau
* Tư vấn và thực hiện các hồ sơ môi trường:
+ Tư vấn miễn phí mọi thắc mắc về lĩnh vực môi trường:
•Hồ sơ giấy tờ, các biện pháp xử lý ô nhiễm môi trường cần thực hiện trước và trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp.
•Đối tượng và các điều kiện, thông tin cần thiết để thực hiện các hồ sơ môi trường.
+ Thực hiện các hồ sơ môi trường như:
•Cam kết bảo vệ môi trường /Đánh giá tác động môi trường/ Đề án bảo vệ môi trường
•Báo cáo giám sát chất lượng môi trường
•Đăng ký/ điều chỉnh sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại
•Giấy phép khai thác nước ngầm
•Giấy phép xả thải
•Báo cáo hoàn thành Đề án BVMT/ ĐTM
* Hệ thống xử lý nước thải, nước cấp, khí thải:
+ Tư vấn công nghệ
+ Thiết kế, thi công công trình
+ Cải tạo, nâng cấp
+ Lắp đặt thiết bị
+ Cung cấp vi sinh, hóa chất
* Thu mua phế liệu ngành may mặc:
Thu mua vải vụn, nguyên phụ liệu tồn kho; hàng cần thanh lý. Đặc biệt khi hợp tác với công ty chúng tôi về lĩnh vực này, Quý Doanh nghiệp sẽ nhận được rất nhiều ưu đãi khi thực hiện các hồ sơ môi trường.
* Cung cấp vải lau cho các ngành công nghiệp:
Cung cấp sĩ lẻ các loại vải lau (Lau màu, lau trắng, Lau một lớp, lau may, lau mảnh,…) với số lượng ổn định cho tất cả các ngành công nghiệp, dịch vụ như: In ấn, bao bì, gỗ, cơ khí, thực phẩm,…

Đánh giá của bạn
Email
Họ tên
Tiêu Đề
Bình Luận
Mã Bảo Mật


Input symbols

dung
bc

Chất lượng dịch vụ tốt

dating for married men i dream my husband cheated on me why husband cheat
why do wife cheat on husband why most women cheat click
find an affair my husband cheated dating for married men
signs of hiv/aids pictures of people with aids aids symptoms in women
abortion las vegas west-bot.com free abortion nyc
i love my wife but i want to cheat site why do i want my wife to cheat on me
dating for married men i dreamed my husband cheated on me married woman looking to cheat
interacial sex stories 1950 s perverted stories adult video adult teacher anal sex stories
printable coupons free robinminto.com walgreens prints coupons
walgreens online photo coupon go pet rx coupon
transfer prescription coupon singlvkuchyni.cz prescription savings card


Duyen
chat luong dich vu tot

Tư vấn chuyên nghiệp, dịch vụ chất lượng cao,chọn dịch vụ của Môi Trường Á Châu là An Tâm

why did my boyfriend cheat link i found out my boyfriend cheated on me
what to do when your wife cheated on you so your wife cheated on you wife cheated on me now what
letter to husband who cheated go unfaithful husbands
catch a cheater boomasontennis.com dating a married woman
online walgreens coupons catalogosvirtualesonline.com walgreen photo deals
ciprofloxacin 750 mg ciprofloxacin 500 mg ciprofloxacin 250 mg uses
why women cheat read why does husbands cheat
family guy abortion episode insight.nestingen.com abortion websites
text message spyware free open best app to track text messages
inderal 20mg gruene-kehl.de albuterol (salbutamol) 2mg


CTY CP NHỮNG TRANG VÀNG VIỆT NAM (VNYP)
VNPT-yellowpages
Trụ sở chính: 809 Giải Phóng, P.Giáp Bát, Q.Hoàng Mai, Hà Nội
• ĐT: (024) 3665 8888 / Tổng Đài: (024) 1081
• Fax: (024) 3664 9888
• Email: nhungtrangvang@hn.vnn.vn
• Website: www.yp.vn
Chi Nhánh: 2N Phạm Hữu Chí, P.12, Q.5, TP. HCM.
• ĐT: (028) 3855 6666 / Tổng Đài: (028) 1081
Bình Dương: (0274) 3855 855
• Fax: (028) 3855 5588
• Email: ypm@yp.com.vn
icon YP dadangky