header
Phía Nam: (028) 1081
Phía Bắc: (024) 1081
Tiếng Việt | English | 中文

NHỮNG TRANG VÀNG VIỆT NAM

help Hướng dẫn tìm kiếm trên Trang Vàng
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
TỪ KHÓA >>
Khóa cửa bằng thẻ từ
Camera quan sát chống trộm
hệ thống chống sét lan truyền cho đường tín hiệu
Thẻ từ khóa khách sạn
Khóa cửa sử dụng thẻ từ
Van đẳng thế
Thiết Bị Chống Sét
Thiết bị chống quá xung
Hệ thống báo cháy
Hóa chất giảm điện trở
Thiết bị cắt sét
Thuốc hàn hóa nhiệt chống sét
Cọc tiếp địa chống sét
Hệ thống báo động
các camera quan sát nhiệt
Van chống sét lan truyền
hệ thống chống sét lan truyền
hệ thống báo động trực ca
đèn và thiết bị chống cháy nổ
Hệ thống báo trộm
Thi công hệ thống chống sét
AN TOÀN HỆ THỐNG THIẾT BỊ
Bộ đếm sét
hệ thống chống sét trực tiếp
Thi công lắp đặt hệ thống chống sét
Camera quan sát
thiết bị chống trộm hàng hóa
Hệ thống cảnh báo cháy
Thiết bị an toàn điện
chống cháy nổ
Thiết bị kiểm soát ra vào
hệ thống chống sét lan truyền cho đường nguồn
Công ty đèn và thiết bị chống cháy nổ
Danh sách công ty hệ thống chống sét lan truyền cho đường nguồn
Danh sách công ty Hệ thống báo trộm
Công ty Khóa cửa bằng thẻ từ
Công ty các camera quan sát nhiệt
Công ty Hệ thống cảnh báo cháy
Công ty AN TOÀN HỆ THỐNG THIẾT BỊ
Danh sách công ty chống cháy nổ
Danh sách công ty đèn và thiết bị chống cháy nổ
Công ty Camera quan sát chống trộm
Công ty hệ thống chống sét lan truyền cho đường tín hiệu
Công ty Hệ thống báo trộm
Danh sách công ty hệ thống chống sét lan truyền cho đường tín hiệu
Danh sách công ty Camera quan sát chống trộm
Công ty Khóa cửa sử dụng thẻ từ
Công ty Thẻ từ khóa khách sạn
Danh sách công ty Thiết bị kiểm soát ra vào
Công ty hệ thống chống sét lan truyền cho đường nguồn
Công ty chống cháy nổ
Danh sách công ty thiết bị chống trộm hàng hóa
Danh sách công ty các camera quan sát nhiệt
Danh sách công ty hệ thống chống sét trực tiếp
Danh sách công ty Thẻ từ khóa khách sạn
Danh sách công ty Thiết bị an toàn điện
Danh sách công ty Hệ thống cảnh báo cháy
Danh sách công ty AN TOÀN HỆ THỐNG THIẾT BỊ
Công ty Thiết bị kiểm soát ra vào
Danh sách công ty hệ thống báo động trực ca
Danh sách công ty hệ thống chống sét lan truyền
Danh sách công ty Khóa cửa bằng thẻ từ
Danh sách công ty Hệ thống báo cháy
Danh sách công ty Thiết bị chống quá xung
Công ty Thiết bị an toàn điện
Công ty Thiết bị chống quá xung
Công ty hệ thống báo động trực ca
Danh sách công ty Khóa cửa sử dụng thẻ từ
Danh sách công ty hệ thống chống sét lan truyền cho đường tín hiệu
Thiết Bị Chống Sét
Danh sách công ty thiết bị chống trộm hàng hóa
Van đẳng thế
Cọc tiếp địa chống sét
Hệ thống chống sét trực tiếp
Thuốc hàn hóa nhiệt chống sét
Thiết bị cắt sét
Danh sách công ty Hệ thống cảnh báo cháy
Danh sách công ty Thẻ từ khóa khách sạn
Danh sách công ty Khóa cửa bằng thẻ từ
Danh sách công ty đèn và thiết bị chống cháy nổ
Danh sách công ty AN TOÀN HỆ THỐNG THIẾT BỊ
Danh sách công ty hệ thống chống sét lan truyền cho đường nguồn
Danh sách công ty Thiết bị an toàn điện
Van chống sét lan truyền
Hệ thống chống sét lan truyền
Thi công lắp đặt hệ thống chống sét
Danh sách công ty Hệ thống báo trộm
Danh sách công ty Camera quan sát chống trộm
Hóa chất giảm điện trở
Danh sách công ty hệ thống báo động trực ca
Danh sách công ty Hệ thống báo cháy
Danh sách công ty các camera quan sát nhiệt
Danh sách công ty Thiết bị kiểm soát ra vào
Danh sách công ty Hệ thống báo động
Danh sách công ty hệ thống chống sét trực tiếp
Thi công hệ thống chống sét
Danh sách công ty chống cháy nổ
Bộ đếm sét
Danh sách công ty Camera quan sát
Danh sách công ty Khóa cửa sử dụng thẻ từ
Danh sách công ty Thiết bị chống quá xung
Danh sách công ty hệ thống chống sét lan truyền
Danh sách công ty AN TOÀN HỆ THỐNG THIẾT BỊ
Danh sách công ty Hệ thống báo cháy
Danh sách công ty hệ thống báo động trực ca
Danh sách công ty hệ thống chống sét lan truyền
Danh sách công ty Camera quan sát chống trộm
Danh sách công ty Thiết bị kiểm soát ra vào
Thuốc hàn hóa nhiệt chống sét
Danh sách công ty hệ thống chống sét lan truyền cho đường nguồn
Hệ thống chống sét lan truyền
Hóa chất giảm điện trở
Danh sách công ty Hệ thống cảnh báo cháy
Danh sách công ty Hệ thống báo động
Danh sách công ty Khóa cửa bằng thẻ từ
Danh sách công ty Thẻ từ khóa khách sạn
Danh sách công ty thiết bị chống trộm hàng hóa
Cọc tiếp địa chống sét
Thiết Bị Chống Sét
Danh sách công ty hệ thống chống sét lan truyền cho đường tín hiệu
Danh sách công ty Thiết bị chống quá xung
Danh sách công ty chống cháy nổ
Hệ thống chống sét trực tiếp
Bộ đếm sét
Thiết bị cắt sét
Danh sách công ty hệ thống chống sét trực tiếp
Van chống sét lan truyền
Van đẳng thế
Danh sách công ty Camera quan sát
Danh sách công ty các camera quan sát nhiệt
Thi công hệ thống chống sét
Danh sách công ty đèn và thiết bị chống cháy nổ
Danh sách công ty Khóa cửa sử dụng thẻ từ
Thi công lắp đặt hệ thống chống sét
Danh sách công ty Hệ thống báo trộm
Danh sách công ty Thiết bị an toàn điện
Danh sách công ty Hệ thống báo trộm
Danh sách công ty Hệ thống cảnh báo cháy
Thi công lắp đặt hệ thống chống sét
Thuốc hàn hóa nhiệt chống sét
Danh sách công ty Thiết bị kiểm soát ra vào
Danh sách công ty hệ thống chống sét lan truyền cho đường tín hiệu
Danh sách công ty thiết bị chống trộm hàng hóa
Danh sách công ty hệ thống chống sét lan truyền cho đường nguồn
Bộ đếm sét
Danh sách công ty Thiết bị an toàn điện
Danh sách công ty AN TOÀN HỆ THỐNG THIẾT BỊ
Van đẳng thế
Van chống sét lan truyền
Hệ thống chống sét trực tiếp
Danh sách công ty Thiết bị chống quá xung
Hệ thống chống sét lan truyền
Danh sách công ty các camera quan sát nhiệt
Danh sách công ty Hệ thống báo động
Danh sách công ty hệ thống chống sét lan truyền
Cọc tiếp địa chống sét
Danh sách công ty đèn và thiết bị chống cháy nổ
Danh sách công ty Hệ thống báo cháy
Danh sách công ty Khóa cửa sử dụng thẻ từ
Thiết Bị Chống Sét
Danh sách công ty Thẻ từ khóa khách sạn
Danh sách công ty hệ thống báo động trực ca
Danh sách công ty hệ thống chống sét trực tiếp
Thiết bị cắt sét
Danh sách công ty Camera quan sát chống trộm
Thi công hệ thống chống sét
Danh sách công ty Khóa cửa bằng thẻ từ
Danh sách công ty Camera quan sát
Danh sách công ty chống cháy nổ
Hóa chất giảm điện trở
Danh sách công ty hệ thống chống sét lan truyền
Hệ thống chống sét lan truyền
Thi công lắp đặt hệ thống chống sét
Hóa chất giảm điện trở
Danh sách công ty chống cháy nổ
Danh sách công ty thiết bị chống trộm hàng hóa
Danh sách công ty Hệ thống cảnh báo cháy
Thiết Bị Chống Sét
Van đẳng thế
Van chống sét lan truyền
Danh sách công ty đèn và thiết bị chống cháy nổ
Danh sách công ty Thẻ từ khóa khách sạn
Danh sách công ty hệ thống chống sét lan truyền cho đường nguồn
Danh sách công ty Hệ thống báo cháy
Danh sách công ty Thiết bị chống quá xung
Danh sách công ty Khóa cửa bằng thẻ từ
Danh sách công ty hệ thống chống sét lan truyền cho đường tín hiệu
Danh sách công ty Thiết bị an toàn điện
Danh sách công ty hệ thống chống sét trực tiếp
Danh sách công ty các camera quan sát nhiệt
Thiết bị cắt sét
Danh sách công ty Khóa cửa sử dụng thẻ từ
Danh sách công ty Hệ thống báo động
Thi công hệ thống chống sét
Thuốc hàn hóa nhiệt chống sét
Danh sách công ty Hệ thống báo trộm
Cọc tiếp địa chống sét
Hệ thống chống sét trực tiếp
Danh sách công ty hệ thống báo động trực ca
Danh sách công ty Thiết bị kiểm soát ra vào
Thông tin doanh nghiệp
Tên Thuê Bao:
CTY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ KHẢI AN
10 Đường 27, P.6, Q.Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh
Số Điện Thoại:
(028) 3984 7373
Số Fax:
3984 1660
Xếp hạng
Chưa Có bình luận nào
Số lượt xem
0
Website
www.khaian.vn

Sản Phẩm
CÔNG TY CHÚNG TÔI CHUYÊN CUNG CẤP LẮP ĐẶT CÁC THIẾT BỊ AN NINH NHƯ:
1. CAMERA QUAN SÁT.
2. MÁY KIỂM SOÁT CỬA BẰNG THẺ/PASSWORD/VÂN TAY. THẺ CẢM ỨNG CÁC LOẠI.
3. BÁO CHÁY CHỐNG TRỘM.
4. CHUÔNG CỬA CÓ HÌNH.
5. CỔNG CỬA TỰ ĐỘNG.
6. NHÀ THÔNG MINH.

Thông tin ngành nghề

Đánh giá của bạn
Email
Họ tên
Tiêu Đề
Bình Luận
Mã Bảo Mật


Input symbols

Chưa Có Bình Luận Nào ...
CTY CP NHỮNG TRANG VÀNG VIỆT NAM (VNYP)
VNPT-yellowpages
Trụ sở chính: 809 Giải Phóng, P.Giáp Bát, Q.Hoàng Mai, Hà Nội
• ĐT: (024) 3665 8888 / Tổng Đài: (024) 1081
• Fax: (024) 3664 9888
• Email: nhungtrangvang@hn.vnn.vn
• Website: www.yp.vn
Chi Nhánh: 2N Phạm Hữu Chí, P.12, Q.5, TP. HCM.
• ĐT: (028) 3855 6666 / Tổng Đài: (028) 1081
Bình Dương: (0274) 3855 855
• Fax: (028) 3855 5588
• Email: ypm@yp.com.vn
icon YP dadangky