header
Phía Nam: (028) 1081
Phía Bắc: (024) 1081
Tiếng Việt | English | 中文

NHỮNG TRANG VÀNG VIỆT NAM

help Hướng dẫn tìm kiếm trên Trang Vàng
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
TỪ KHÓA >>
Hạt lọc nổi
Hệ thống khử khoáng làm mềm nước
Hệ thống thanh trùng bằng Ozone
Hệ thống tuyển nổi áp lực
MÁY LỌC NƯỚC BIỂN THÀNH NƯỚC NGỌT
XỬ LÝ NƯỚC THẢI DÂN DỤNG
Máy lọc rác
XỬ LÝ NƯỚC CẤP DÂN DỤNG
BỘ LỌC NƯỚC UỐNG CHO GIA ĐÌNH KHÔNG CẦN ĐUN SÔI
Hệ thống xử lý nước
Hạt Aluwat
Thiết bị lọc nước uống tinh khiết
Máy ép bùn
Hạt nâng pH
Cát thạch anh
Hệ thống xử lý nước cho công nghiệp
Hệ thống xử lý nước cho gia đình
Bồn lọc composite
máy Ozone
Máy lọc nước uống nóng lạnh
Dây chuyền sản xuất nước tinh khiết đóng chai
Lõi lọc
Hạt Filox
Hệ thống lọc thẩm thấu ngược
Hạt nhựa trao đổi ion
Hệ thống tiệt trùng bằng đèn tia cực tím
Hệ thống lọc nước uống tinh khiết
LỌC NƯỚC MẶN
Đèn UV
LỌC NƯỚC SÔNG
Sửa chữa máy nước uống
MÁY LỌC NƯỚC BIỂN CHO CÁC TÀU CÁ
LỌC NƯỚC LỢ
Xử lý nước cấp cho nồi hơi
Máy lọc nước nóng lạnh
Máy lọc nước uống
đèn tia cực tím
Màng lọc
Cát Mangan
Vật liệu lọc đa năng ODM
Bồn lọc áp lực
máy nước uống
Hệ thống khử khoáng ID
thiết bị xử lý nước
LỌC NƯỚC GIẾNG
Hạt Birm
NƯỚC THIẾT BỊ LỌC NƯỚC
MÁY LỌC NƯỚC R.O
XỬ LÝ NƯỚC CẤP CÔNG NGHIỆP
Hệ thống lọc nước tuần hoàn hồ bơi
Sỏi lọc nước
XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP
Danh sách công ty BỘ LỌC NƯỚC UỐNG CHO GIA ĐÌNH KHÔNG CẦN ĐUN SÔI
Công ty MÁY LỌC NƯỚC BIỂN THÀNH NƯỚC NGỌT
Công ty XỬ LÝ NƯỚC CẤP DÂN DỤNG
Công ty BỘ LỌC NƯỚC UỐNG CHO GIA ĐÌNH KHÔNG CẦN ĐUN SÔI
Danh sách công ty Hệ thống xử lý nước cho công nghiệp
Thiết bị lọc nước HYDRO ONE
Công ty Xử lý nước cấp cho nồi hơi
Danh sách công ty LỌC NƯỚC MẶN
Danh sách công ty XỬ LÝ NƯỚC THẢI DÂN DỤNG
Thiết bị lọc nước Malaixia
Danh sách công ty LỌC NƯỚC LỢ
Danh sách công ty MÁY LỌC NƯỚC BIỂN CHO CÁC TÀU CÁ
Danh sách công ty Hệ thống lọc nước uống tinh khiết
Danh sách công ty XỬ LÝ NƯỚC CẤP DÂN DỤNG
Thiết bị lọc nước Trung Quốc
Danh sách công ty Máy lọc nước nóng lạnh
Công ty XỬ LÝ NƯỚC THẢI DÂN DỤNG
Danh sách công ty Hệ thống lọc nước tuần hoàn hồ bơi
Công ty Thiết bị lọc nước uống tinh khiết
Công ty Máy lọc nước uống
Danh sách công ty máy nước uống
Danh sách công ty máy Ozone
Thiết bị lọc nước series Hydro-Clear
Công ty Hệ thống lọc nước tuần hoàn hồ bơi
Công ty Hệ thống lọc thẩm thấu ngược
Công ty Hệ thống khử khoáng ID
Danh sách công ty Hệ thống khử khoáng làm mềm nước
Danh sách công ty Xử lý nước cấp cho nồi hơi
Thiết bị lọc nước ULTRA-FLO
Danh sách công ty Dây chuyền sản xuất nước tinh khiết đóng chai
Danh sách công ty Hệ thống thanh trùng bằng Ozone
Thiết bị lọc nước biển SEA RECOVERY
Thiết bị lọc nước NIREF
Công ty Hệ thống thanh trùng bằng Ozone
Công ty Hệ thống khử khoáng làm mềm nước
Công ty XỬ LÝ NƯỚC CẤP CÔNG NGHIỆP
Công ty LỌC NƯỚC MẶN
Bình lọc nước
Máy OZONE
Danh sách công ty XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP
Công ty MÁY LỌC NƯỚC BIỂN CHO CÁC TÀU CÁ
Danh sách công ty MÁY LỌC NƯỚC BIỂN THÀNH NƯỚC NGỌT
Lõi lọc nước
Danh sách công ty Hệ thống tiệt trùng bằng đèn tia cực tím
Công ty Hệ thống tiệt trùng bằng đèn tia cực tím
Công ty Máy lọc nước nóng lạnh
Công ty LỌC NƯỚC GIẾNG
Danh sách công ty Hệ thống khử khoáng ID
Thiết bị lọc nước PURE - Thái Lan
Công ty Hệ thống xử lý nước cho công nghiệp
Công ty LỌC NƯỚC SÔNG
Danh sách công ty Thiết bị lọc nước uống tinh khiết
Danh sách công ty Sửa chữa máy nước uống
Danh sách công ty đèn tia cực tím
Bình lọc tạo khoáng Korea King
Danh sách công ty MÁY LỌC NƯỚC R.O
Danh sách công ty LỌC NƯỚC GIẾNG
Thiết bị lọc nước sinh hoạt bằng muối Waterchlo
Thiết bị lọc nước thẩm thấu ngược
Công ty Hệ thống lọc nước uống tinh khiết
Danh sách công ty Hệ thống lọc thẩm thấu ngược
Danh sách công ty thiết bị xử lý nước
Công ty Hệ thống xử lý nước
Than lọc nước
Thiết bị lọc nước giếng
Danh sách công ty Hệ thống xử lý nước
Thiết bị lọc nước Hàn Quốc
Công ty LỌC NƯỚC LỢ
Công ty Sửa chữa máy nước uống
Công ty XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP
Công ty đèn tia cực tím
Thiết bị lọc nước bằng tia cực tím
Công ty Dây chuyền sản xuất nước tinh khiết đóng chai
Danh sách công ty LỌC NƯỚC SÔNG
Thiết bị lọc nước Olovi
Công ty Hệ thống xử lý nước cho gia đình
Công ty Máy lọc nước uống nóng lạnh
Công ty thiết bị xử lý nước
Danh sách công ty Máy lọc nước uống
Hệ thống lọc nước tinh khiết đóng chai
Thiết bị lọc nước HAOHSING JINKON - Đài Loan
Danh sách công ty XỬ LÝ NƯỚC CẤP CÔNG NGHIỆP
Công ty NƯỚC THIẾT BỊ LỌC NƯỚC
Thiết bị lọc nước Mỹ
Công ty MÁY LỌC NƯỚC R.O
Danh sách công ty Máy lọc nước uống nóng lạnh
Thiết bị lọc nước công nghiệp
Danh sách công ty Hệ thống xử lý nước cho gia đình
Vật liệu lọc đa năng ODM
Danh sách công ty LỌC NƯỚC GIẾNG
Danh sách công ty XỬ LÝ NƯỚC THẢI DÂN DỤNG
Danh sách công ty Hệ thống khử khoáng làm mềm nước
Danh sách công ty máy nước uống
Lõi lọc
Bồn lọc composite
Danh sách công ty MÁY LỌC NƯỚC BIỂN CHO CÁC TÀU CÁ
Hạt lọc nổi
Danh sách công ty Hệ thống thanh trùng bằng Ozone
Danh sách công ty Hệ thống lọc nước uống tinh khiết
Danh sách công ty Hệ thống khử khoáng ID
Danh sách công ty LỌC NƯỚC MẶN
Danh sách công ty Hệ thống lọc nước tuần hoàn hồ bơi
Danh sách công ty BỘ LỌC NƯỚC UỐNG CHO GIA ĐÌNH KHÔNG CẦN ĐUN SÔI
Danh sách công ty XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP
Danh sách công ty Thiết bị lọc nước uống tinh khiết
Danh sách công ty Hệ thống tiệt trùng bằng đèn tia cực tím
Danh sách công ty Máy lọc nước uống nóng lạnh
Danh sách công ty Hệ thống lọc thẩm thấu ngược
Màng lọc
Danh sách công ty Hệ thống xử lý nước cho công nghiệp
Danh sách công ty Hệ thống xử lý nước
Cát thạch anh
Danh sách công ty Máy lọc nước nóng lạnh
Danh sách công ty LỌC NƯỚC LỢ
Đèn UV
Danh sách công ty XỬ LÝ NƯỚC CẤP DÂN DỤNG
Danh sách công ty MÁY LỌC NƯỚC BIỂN THÀNH NƯỚC NGỌT
Danh sách công ty LỌC NƯỚC SÔNG
Hạt Birm
Sỏi lọc nước
Danh sách công ty MÁY LỌC NƯỚC R.O
Bồn lọc áp lực
Danh sách công ty Sửa chữa máy nước uống
Danh sách công ty thiết bị xử lý nước
Hạt Filox
Danh sách công ty Máy lọc nước uống
Danh sách công ty Xử lý nước cấp cho nồi hơi
Danh sách công ty Dây chuyền sản xuất nước tinh khiết đóng chai
Hạt nâng pH
Cát Mangan
Hệ thống tuyển nổi áp lực
Máy lọc rác
Danh sách công ty Hệ thống xử lý nước cho gia đình
Hạt nhựa trao đổi ion
Máy ép bùn
Danh sách công ty máy Ozone
Hạt Aluwat
Danh sách công ty đèn tia cực tím
Danh sách công ty XỬ LÝ NƯỚC CẤP CÔNG NGHIỆP
Hạt Filox
Danh sách công ty Máy lọc nước uống nóng lạnh
Danh sách công ty Dây chuyền sản xuất nước tinh khiết đóng chai
Danh sách công ty Hệ thống lọc nước uống tinh khiết
Danh sách công ty Hệ thống lọc nước tuần hoàn hồ bơi
Danh sách công ty máy Ozone
Danh sách công ty Hệ thống khử khoáng ID
Bồn lọc áp lực
Danh sách công ty Hệ thống tiệt trùng bằng đèn tia cực tím
Thông tin doanh nghiệp
Tên Thuê Bao:
CTY TNHH SX TM CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG TIẾN THANH
58 Tân Hóa, P.1, Q.11, TP.Hồ Chí Minh
Số Điện Thoại:
(028) 3969 8453
Số Fax:
3969 8454
Xếp hạng
Chưa Có bình luận nào
Số lượt xem
0
Email

Sản Phẩm
CUNG CẤP:
* Thiết bị - nguyên liệu ngành xử lý nước giếng - nước thải.
* Máy lọc nước uống nóng - lạnh.
CHUYÊN THIẾT KẾ & LẮP ĐẶT:
* Xử lý nước nhiễm phèn-mangan.
* Làm mềm nước-khử khoáng-kềm cho nồi hơi-nước đá-dược phẩm...
* Dây chuyền SX nước tinh khiết.


Thông tin ngành nghề

Đánh giá của bạn
Email
Họ tên
Tiêu Đề
Bình Luận
Mã Bảo Mật


Input symbols

Chưa Có Bình Luận Nào ...
CTY CP NHỮNG TRANG VÀNG VIỆT NAM (VNYP)
VNPT-yellowpages
Trụ sở chính: 809 Giải Phóng, P.Giáp Bát, Q.Hoàng Mai, Hà Nội
• ĐT: (024) 3665 8888 / Tổng Đài: (024) 1081
• Fax: (024) 3664 9888
• Email: nhungtrangvang@hn.vnn.vn
• Website: www.yp.vn
Chi Nhánh: 2N Phạm Hữu Chí, P.12, Q.5, TP. HCM.
• ĐT: (028) 3855 6666 / Tổng Đài: (028) 1081
Bình Dương: (0274) 3855 855
• Fax: (028) 3855 5588
• Email: ypm@yp.com.vn
icon YP dadangky