header
Phía Nam: (028) 1081
Phía Bắc: (024) 1081
Tiếng Việt | English | 中文

NHỮNG TRANG VÀNG VIỆT NAM

help Hướng dẫn tìm kiếm trên Trang Vàng
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
TỪ KHÓA >>
Màng lọc
Hệ thống lọc nước uống tinh khiết
thiết bị xử lý nước
MÁY LỌC NƯỚC R.O
Vật liệu lọc đa năng ODM
MÁY LỌC NƯỚC BIỂN THÀNH NƯỚC NGỌT
Cát Mangan
Hệ thống xử lý nước cho công nghiệp
đèn tia cực tím
Xử lý nước cấp cho nồi hơi
BỘ LỌC NƯỚC UỐNG CHO GIA ĐÌNH KHÔNG CẦN ĐUN SÔI
Hạt Filox
Sỏi lọc nước
Máy ép bùn
Máy lọc nước uống nóng lạnh
Hệ thống thanh trùng bằng Ozone
Hệ thống khử khoáng làm mềm nước
LỌC NƯỚC LỢ
máy Ozone
máy nước uống
Hệ thống lọc thẩm thấu ngược
Hệ thống xử lý nước cho gia đình
Sửa chữa máy nước uống
Bồn lọc áp lực
Hệ thống tiệt trùng bằng đèn tia cực tím
MÁY LỌC NƯỚC BIỂN CHO CÁC TÀU CÁ
Lõi lọc
XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP
LỌC NƯỚC SÔNG
NƯỚC THIẾT BỊ LỌC NƯỚC
Đèn UV
Hệ thống xử lý nước
Hạt nhựa trao đổi ion
XỬ LÝ NƯỚC CẤP CÔNG NGHIỆP
XỬ LÝ NƯỚC CẤP DÂN DỤNG
Hệ thống lọc nước tuần hoàn hồ bơi
Thiết bị lọc nước uống tinh khiết
Hạt Birm
Máy lọc rác
Hệ thống tuyển nổi áp lực
Hạt lọc nổi
Cát thạch anh
XỬ LÝ NƯỚC THẢI DÂN DỤNG
Bồn lọc composite
Hạt Aluwat
LỌC NƯỚC GIẾNG
Dây chuyền sản xuất nước tinh khiết đóng chai
LỌC NƯỚC MẶN
Hạt nâng pH
Hệ thống khử khoáng ID
Máy lọc nước nóng lạnh
Máy lọc nước uống
Thiết bị lọc nước Olovi
Công ty Hệ thống khử khoáng làm mềm nước
Máy OZONE
Danh sách công ty thiết bị xử lý nước
Thiết bị lọc nước HYDRO ONE
Danh sách công ty Hệ thống lọc nước uống tinh khiết
Danh sách công ty Hệ thống tiệt trùng bằng đèn tia cực tím
Thiết bị lọc nước công nghiệp
Công ty Hệ thống khử khoáng ID
Danh sách công ty Máy lọc nước uống
Danh sách công ty MÁY LỌC NƯỚC R.O
Danh sách công ty XỬ LÝ NƯỚC CẤP DÂN DỤNG
Công ty XỬ LÝ NƯỚC CẤP CÔNG NGHIỆP
Công ty Sửa chữa máy nước uống
Danh sách công ty Máy lọc nước uống nóng lạnh
Thiết bị lọc nước Mỹ
Hệ thống lọc nước tinh khiết đóng chai
Công ty Hệ thống tiệt trùng bằng đèn tia cực tím
Danh sách công ty Hệ thống xử lý nước cho gia đình
Thiết bị lọc nước biển SEA RECOVERY
Công ty Hệ thống xử lý nước cho công nghiệp
Danh sách công ty XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP
Công ty NƯỚC THIẾT BỊ LỌC NƯỚC
Bình lọc nước
Thiết bị lọc nước Hàn Quốc
Công ty MÁY LỌC NƯỚC R.O
Công ty thiết bị xử lý nước
Danh sách công ty máy Ozone
Công ty Thiết bị lọc nước uống tinh khiết
Danh sách công ty Dây chuyền sản xuất nước tinh khiết đóng chai
Công ty BỘ LỌC NƯỚC UỐNG CHO GIA ĐÌNH KHÔNG CẦN ĐUN SÔI
Công ty Dây chuyền sản xuất nước tinh khiết đóng chai
Thiết bị lọc nước Trung Quốc
Công ty Hệ thống thanh trùng bằng Ozone
Bình lọc tạo khoáng Korea King
Công ty XỬ LÝ NƯỚC THẢI DÂN DỤNG
Công ty Máy lọc nước uống nóng lạnh
Danh sách công ty XỬ LÝ NƯỚC THẢI DÂN DỤNG
Thiết bị lọc nước NIREF
Thiết bị lọc nước ULTRA-FLO
Lõi lọc nước
Công ty LỌC NƯỚC LỢ
Danh sách công ty Hệ thống xử lý nước
Danh sách công ty BỘ LỌC NƯỚC UỐNG CHO GIA ĐÌNH KHÔNG CẦN ĐUN SÔI
Thiết bị lọc nước giếng
Danh sách công ty Thiết bị lọc nước uống tinh khiết
Danh sách công ty Hệ thống lọc thẩm thấu ngược
Công ty Hệ thống lọc nước uống tinh khiết
Than lọc nước
Công ty LỌC NƯỚC SÔNG
Danh sách công ty LỌC NƯỚC SÔNG
Danh sách công ty Hệ thống xử lý nước cho công nghiệp
Danh sách công ty LỌC NƯỚC LỢ
Danh sách công ty Hệ thống khử khoáng làm mềm nước
Công ty XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP
Danh sách công ty Sửa chữa máy nước uống
Công ty Máy lọc nước nóng lạnh
Công ty Hệ thống lọc thẩm thấu ngược
Danh sách công ty đèn tia cực tím
Công ty LỌC NƯỚC MẶN
Thiết bị lọc nước thẩm thấu ngược
Công ty MÁY LỌC NƯỚC BIỂN CHO CÁC TÀU CÁ
Công ty Hệ thống xử lý nước
Danh sách công ty Hệ thống thanh trùng bằng Ozone
Công ty đèn tia cực tím
Danh sách công ty LỌC NƯỚC MẶN
Danh sách công ty Hệ thống lọc nước tuần hoàn hồ bơi
Danh sách công ty máy nước uống
Công ty MÁY LỌC NƯỚC BIỂN THÀNH NƯỚC NGỌT
Công ty LỌC NƯỚC GIẾNG
Danh sách công ty Xử lý nước cấp cho nồi hơi
Thiết bị lọc nước PURE - Thái Lan
Danh sách công ty MÁY LỌC NƯỚC BIỂN THÀNH NƯỚC NGỌT
Công ty Hệ thống xử lý nước cho gia đình
Thiết bị lọc nước Malaixia
Thiết bị lọc nước sinh hoạt bằng muối Waterchlo
Công ty Hệ thống lọc nước tuần hoàn hồ bơi
Công ty Máy lọc nước uống
Danh sách công ty XỬ LÝ NƯỚC CẤP CÔNG NGHIỆP
Thiết bị lọc nước bằng tia cực tím
Danh sách công ty Hệ thống khử khoáng ID
Danh sách công ty LỌC NƯỚC GIẾNG
Thiết bị lọc nước HAOHSING JINKON - Đài Loan
Thiết bị lọc nước series Hydro-Clear
Danh sách công ty MÁY LỌC NƯỚC BIỂN CHO CÁC TÀU CÁ
Công ty XỬ LÝ NƯỚC CẤP DÂN DỤNG
Danh sách công ty Máy lọc nước nóng lạnh
Công ty Xử lý nước cấp cho nồi hơi
Danh sách công ty LỌC NƯỚC LỢ
Lõi lọc
Hạt Birm
Danh sách công ty máy Ozone
Vật liệu lọc đa năng ODM
Danh sách công ty đèn tia cực tím
Danh sách công ty XỬ LÝ NƯỚC THẢI DÂN DỤNG
Danh sách công ty Hệ thống lọc nước tuần hoàn hồ bơi
Sỏi lọc nước
Danh sách công ty MÁY LỌC NƯỚC BIỂN CHO CÁC TÀU CÁ
Danh sách công ty XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP
Hạt nhựa trao đổi ion
Danh sách công ty Hệ thống khử khoáng ID
Danh sách công ty BỘ LỌC NƯỚC UỐNG CHO GIA ĐÌNH KHÔNG CẦN ĐUN SÔI
Danh sách công ty Hệ thống tiệt trùng bằng đèn tia cực tím
Danh sách công ty Dây chuyền sản xuất nước tinh khiết đóng chai
Cát Mangan
Hệ thống tuyển nổi áp lực
Màng lọc
Hạt nâng pH
Danh sách công ty XỬ LÝ NƯỚC CẤP DÂN DỤNG
Hạt Filox
Danh sách công ty Hệ thống xử lý nước
Cát thạch anh
Danh sách công ty Hệ thống xử lý nước cho gia đình
Danh sách công ty LỌC NƯỚC GIẾNG
Máy ép bùn
Danh sách công ty Hệ thống khử khoáng làm mềm nước
Danh sách công ty Máy lọc nước uống nóng lạnh
Đèn UV
Hạt Aluwat
Danh sách công ty Thiết bị lọc nước uống tinh khiết
Danh sách công ty máy nước uống
Danh sách công ty Hệ thống xử lý nước cho công nghiệp
Danh sách công ty Hệ thống thanh trùng bằng Ozone
Máy lọc rác
Danh sách công ty XỬ LÝ NƯỚC CẤP CÔNG NGHIỆP
Danh sách công ty MÁY LỌC NƯỚC R.O
Danh sách công ty Máy lọc nước nóng lạnh
Bồn lọc composite
Danh sách công ty LỌC NƯỚC MẶN
Danh sách công ty LỌC NƯỚC SÔNG
Danh sách công ty Hệ thống lọc nước uống tinh khiết
Bồn lọc áp lực
Danh sách công ty thiết bị xử lý nước
Hạt lọc nổi
Danh sách công ty MÁY LỌC NƯỚC BIỂN THÀNH NƯỚC NGỌT
Danh sách công ty Máy lọc nước uống
Danh sách công ty Xử lý nước cấp cho nồi hơi
Danh sách công ty Hệ thống lọc thẩm thấu ngược
Danh sách công ty Sửa chữa máy nước uống
Danh sách công ty LỌC NƯỚC SÔNG
Danh sách công ty máy nước uống
Sỏi lọc nước
Danh sách công ty Dây chuyền sản xuất nước tinh khiết đóng chai
Danh sách công ty Hệ thống xử lý nước
Danh sách công ty LỌC NƯỚC LỢ
Danh sách công ty thiết bị xử lý nước
Đèn UV
Danh sách công ty XỬ LÝ NƯỚC CẤP CÔNG NGHIỆP
Thông tin doanh nghiệp
Tên Thuê Bao:
CTY TNHH SX TM ĐẠI QUAN MINH
233/13 Nguyễn Trãi, P.2, Q.5, TP.Hồ Chí Minh
Số Điện Thoại:
(028) 3838 2706
Số Fax:
3924 6608
Xếp hạng
Chưa Có bình luận nào
Số lượt xem
0
Website

Email

Sản Phẩm
- SẢN XUẤT BỘ LỌC NƯỚC
- SẢN XUẤT THIẾT BỊ LỌC NƯỚC

Thông tin ngành nghề

Đánh giá của bạn
Email
Họ tên
Tiêu Đề
Bình Luận
Mã Bảo Mật


Input symbols

Chưa Có Bình Luận Nào ...
CTY CP NHỮNG TRANG VÀNG VIỆT NAM (VNYP)
VNPT-yellowpages
Trụ sở chính: 809 Giải Phóng, P.Giáp Bát, Q.Hoàng Mai, Hà Nội
• ĐT: (024) 3665 8888 / Tổng Đài: (024) 1081
• Fax: (024) 3664 9888
• Email: nhungtrangvang@hn.vnn.vn
• Website: www.yp.vn
Chi Nhánh: 2N Phạm Hữu Chí, P.12, Q.5, TP. HCM.
• ĐT: (028) 3855 6666 / Tổng Đài: (028) 1081
Bình Dương: (0274) 3855 855
• Fax: (028) 3855 5588
• Email: ypm@yp.com.vn
icon YP dadangky