header
Phía Nam: (028) 1081
Phía Bắc: (024) 1081
Tiếng Việt | English | 中文

NHỮNG TRANG VÀNG VIỆT NAM

help Hướng dẫn tìm kiếm trên Trang Vàng
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
TỪ KHÓA >>
Vận chuyển chất thải công nghiệp
Báo cáo giám sát chất lượng môi trường định kỳ
Thu mua phế liệu ngành may mặc
Tư vấn xây dựng dự án GIS
Báo cáo quan trắc môi trường
Công Ty Xử Lý Khí Thải
chất thải rắn
Hệ thống xử lý khí thải
nguyên phụ liệu tồn kho
Xử Lý Nước Thải Thực Phẩm
xử lý chất thải nguy hại
Lập Báo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường
xử lý nước cấp
Xử Lý Nước Thải Khách Sạn
đèn UV
dây chuyền sản xuất nước giải khát
Thiết kế hệ thống xử lý nước thải
Đăng ký sổ chủ nguồn thải nguy hại
Máy Lọc Nước Gia Đình
Xử Lý Nước Thải Phòng Khám
Xử Lý Nước Thải Bệnh Viện
BÁN ĐỊNH LƯỢNG VÀ ĐỊNH LƯỢNG RỦI RO
nước thải
Khung bản PP
Dịch vụ quan trắc môi trường
Lập hồ sơ Cam kết bảo vệ môi trường
Tư vấn ISO
Đánh giá tác động môi trường
OZONE
thực phẩm
vải lau nhiều mảnh
Đề án bảo vệ môi trường
Giấy phép khai thác nước
Lập Hồ Sơ Môi Trường
Xử Lý Nước Thải Công Nghiệp
Lập hồ sơ Đánh giá tác động môi trường
Thu mua vải vụn
Hệ thống xử lý nước cấp
Xử Lý Nước Giếng
Giấy phép xả thải
Hệ Thống Xử Lý Nước Thải Sinh Hoạt
Bình Lọc Nước Gia Đình
Lọc Nước Giếng Khoan
ĐO KIỂM MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG
Đăng ký sổ chủ nguồn thải
Xin giấy phép xả thải
Xử Lý Nước Thải Chăn Nuôi
cung cấp các dịch vụ môi trường
Tư Vấn Thiết Kế
Xử Lý Nước Thải Sinh Hoạt
Lập đăng ký sổ chủ nguồn thải
Xử lý nước thải
Xử Lý Nước Thải Giặt Tẩy
Cung cấp vải lau
Thi Công Hệ Thống Xử Lý Nước Thải
Đánh giá môi trường chiến lược
Luật môi trường
Báo cáo giám sát chất lượng môi trường
Công Ty Xử Lý Môi Trường
Thu gom xử lý chất thải
MÔI TRƯỜNG CÔNG TY DỊCH VỤ
Cam kết bảo vệ môi trường
Băng tải ép bùn
Lập Giấy Phép Xả Thải
Vận chuyển chất thải nguy hại
Băng tải máy ép keo
hóa chát xử lý môi trường
Xử Lý Nước Thải Nhà Hàng
Xử Lý Nước Thải Dệt Nhuộm
cung cấp máy RO
Xin giấy phép khai thác nước ngầm
cung cấp vi sinh
Hệ thống xử lý nước thải
Lập hồ sơ Đề án bảo vệ môi trường
Xử Lý Nước Sạch
Chuyển giao công nghệ môi trường
Báo cáo giám sát môi trường
Công Nghệ Xử Lý Nước Thải
Công Ty Xử Lý Nước Thải
Thi Công Hệ Thống Xử Lý Khí Thải
Báo cáo xả thải
vải lau một mảnh
Hệ Thống Lọc Nước
Danh sách công ty Băng tải máy ép keo
Danh sách công ty Khung bản PP
Danh sách công ty Thi Công Hệ Thống Xử Lý Khí Thải
Danh sách công ty OZONE
Danh sách công ty Bình Lọc Nước Gia Đình
Danh sách công ty chất thải rắn
Danh sách công ty Lập đăng ký sổ chủ nguồn thải
Công ty Lập hồ sơ Đề án bảo vệ môi trường
Công ty Thu mua vải vụn
Danh sách công ty Xử Lý Nước Thải Bệnh Viện
Công ty cung cấp vi sinh
Công ty Vận chuyển chất thải công nghiệp
Danh sách công ty xử lý nước cấp
Công ty Lập hồ sơ Đánh giá tác động môi trường
Danh sách công ty thực phẩm
Công ty Lập đăng ký sổ chủ nguồn thải
Danh sách công ty Lọc Nước Giếng Khoan
Công ty Hệ thống xử lý nước thải
Danh sách công ty Xử Lý Nước Thải Giặt Tẩy
Danh sách công ty Lập hồ sơ Đề án bảo vệ môi trường
Danh sách công ty Hệ Thống Lọc Nước
Danh sách công ty Tư Vấn Thiết Kế
Danh sách công ty Lập hồ sơ Đánh giá tác động môi trường
Danh sách công ty Xin giấy phép khai thác nước ngầm
Danh sách công ty cung cấp các dịch vụ môi trường
Danh sách công ty cung cấp vi sinh
Danh sách công ty Hệ thống xử lý khí thải
Danh sách công ty Xử Lý Nước Thải Công Nghiệp
Danh sách công ty cung cấp máy RO
Danh sách công ty Xử Lý Nước Thải Thực Phẩm
Công ty BÁN ĐỊNH LƯỢNG VÀ ĐỊNH LƯỢNG RỦI RO
Danh sách công ty Lập Giấy Phép Xả Thải
Danh sách công ty Xử Lý Nước Thải Nhà Hàng
Danh sách công ty Lập Báo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường
Công ty Thu gom xử lý chất thải
Danh sách công ty Thu mua vải vụn
Công ty nguyên phụ liệu tồn kho
Danh sách công ty ĐO KIỂM MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG
Công ty Hệ thống xử lý nước cấp
Danh sách công ty Vận chuyển chất thải công nghiệp
Danh sách công ty Xử Lý Nước Thải Khách Sạn
Công ty Thiết kế hệ thống xử lý nước thải
Danh sách công ty Xin giấy phép xả thải
Danh sách công ty Hệ thống xử lý nước thải
Danh sách công ty Vận chuyển chất thải nguy hại
Công ty hóa chát xử lý môi trường
Danh sách công ty Xử Lý Nước Thải Phòng Khám
Danh sách công ty Cung cấp vải lau
Công ty chất thải rắn
Danh sách công ty Xử Lý Nước Thải Chăn Nuôi
Danh sách công ty Lập Hồ Sơ Môi Trường
Danh sách công ty Báo cáo giám sát chất lượng môi trường
Danh sách công ty Xử Lý Nước Sạch
Công ty Băng tải ép bùn
Công ty Xin giấy phép khai thác nước ngầm
Danh sách công ty Lập hồ sơ Cam kết bảo vệ môi trường
Công ty ĐO KIỂM MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG
Danh sách công ty Xử Lý Nước Giếng
Danh sách công ty Hệ thống xử lý nước cấp
Danh sách công ty nguyên phụ liệu tồn kho
Danh sách công ty vải lau một mảnh
Danh sách công ty Thi Công Hệ Thống Xử Lý Nước Thải
Danh sách công ty Công Ty Xử Lý Khí Thải
Công ty MÔI TRƯỜNG CÔNG TY DỊCH VỤ
Danh sách công ty Công Ty Xử Lý Môi Trường
Danh sách công ty Xử Lý Nước Thải Sinh Hoạt
Công ty vải lau một mảnh
Công ty Thu mua phế liệu ngành may mặc
Danh sách công ty dây chuyền sản xuất nước giải khát
Danh sách công ty Xử Lý Nước Thải Dệt Nhuộm
Danh sách công ty nước thải
Danh sách công ty Luật môi trường
Danh sách công ty Thu gom xử lý chất thải
Công ty Cung cấp vải lau
Danh sách công ty Thiết kế hệ thống xử lý nước thải
Danh sách công ty hóa chát xử lý môi trường
Danh sách công ty BÁN ĐỊNH LƯỢNG VÀ ĐỊNH LƯỢNG RỦI RO
Công ty Hệ thống xử lý khí thải
Danh sách công ty Xử lý nước thải
Công ty vải lau nhiều mảnh
Danh sách công ty đèn UV
Danh sách công ty xử lý chất thải nguy hại
Danh sách công ty Công Nghệ Xử Lý Nước Thải
Công ty Xin giấy phép xả thải
Công ty Lập hồ sơ Cam kết bảo vệ môi trường
Công ty xử lý chất thải nguy hại
Danh sách công ty Công Ty Xử Lý Nước Thải
Công ty Luật môi trường
Danh sách công ty Hệ Thống Xử Lý Nước Thải Sinh Hoạt
Danh sách công ty Thu mua phế liệu ngành may mặc
Công ty Băng tải máy ép keo
Công ty Báo cáo giám sát chất lượng môi trường
Công ty Xử lý nước thải
Danh sách công ty Máy Lọc Nước Gia Đình
Công ty Vận chuyển chất thải nguy hại
Công ty Khung bản PP
Danh sách công ty Băng tải ép bùn
Danh sách công ty vải lau nhiều mảnh
Danh sách công ty Hệ thống xử lý nước thải
Danh sách công ty hóa chát xử lý môi trường
Danh sách công ty Máy Lọc Nước Gia Đình
Cam kết bảo vệ môi trường
Báo cáo giám sát chất lượng môi trường định kỳ
Danh sách công ty Cung cấp vải lau
Danh sách công ty Công Ty Xử Lý Môi Trường
Danh sách công ty Tư Vấn Thiết Kế
Danh sách công ty Vận chuyển chất thải công nghiệp
Danh sách công ty Lọc Nước Giếng Khoan
Dịch vụ quan trắc môi trường
Tư vấn ISO
Danh sách công ty Bình Lọc Nước Gia Đình
Danh sách công ty Vận chuyển chất thải nguy hại
Danh sách công ty Báo cáo giám sát chất lượng môi trường
Đánh giá môi trường chiến lược
Danh sách công ty Xin giấy phép xả thải
Danh sách công ty Khung bản PP
Danh sách công ty Lập Báo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường
Thông tin doanh nghiệp
Tên Thuê Bao:
CTY TNHH SX TM XNK HOÀNG HUY
536/43/46 Âu Cơ, P.10, Q.Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh
Số Điện Thoại:
(028) 6296 5441
Số Fax:
6296 5433
Xếp hạng
Chưa Có bình luận nào
Số lượt xem
0
Sản Phẩm
- THIẾT BỊ & LINH KIỆN LỌC NƯỚC
- LẬP BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG
- TƯ VẤN, THIẾT KẾ THI CÔNG HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI DÂN DỤNG & CÔNG NGHIỆP, XỬ LÝ BỤI, KHÍ KHẢI, LÒ ĐỐT RÁC...

Thông tin ngành nghề

Đánh giá của bạn
Email
Họ tên
Tiêu Đề
Bình Luận
Mã Bảo Mật


Input symbols

Chưa Có Bình Luận Nào ...
CTY CP NHỮNG TRANG VÀNG VIỆT NAM (VNYP)
VNPT-yellowpages
Trụ sở chính: 809 Giải Phóng, P.Giáp Bát, Q.Hoàng Mai, Hà Nội
• ĐT: (024) 3665 8888 / Tổng Đài: (024) 1081
• Fax: (024) 3664 9888
• Email: nhungtrangvang@hn.vnn.vn
• Website: www.yp.vn
Chi Nhánh: 2N Phạm Hữu Chí, P.12, Q.5, TP. HCM.
• ĐT: (028) 3855 6666 / Tổng Đài: (028) 1081
Bình Dương: (0274) 3855 855
• Fax: (028) 3855 5588
• Email: ypm@yp.com.vn
icon YP dadangky