header
Phía Nam: (028) 1081
Phía Bắc: (024) 1081
Tiếng Việt | English | 中文

NHỮNG TRANG VÀNG VIỆT NAM

help Hướng dẫn tìm kiếm trên Trang Vàng
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
TỪ KHÓA >>
Máy lọc nước uống nóng lạnh
Máy lọc rác
Máy lọc nước nóng lạnh
Hệ thống thanh trùng bằng Ozone
Máy lọc nước uống
Sửa chữa máy nước uống
Hạt nhựa trao đổi ion
LỌC NƯỚC LỢ
máy Ozone
Máy ép bùn
Hạt Filox
Hệ thống tuyển nổi áp lực
Cát Mangan
Lõi lọc
thiết bị xử lý nước
Hệ thống tiệt trùng bằng đèn tia cực tím
Hạt Birm
đèn tia cực tím
LỌC NƯỚC MẶN
XỬ LÝ NƯỚC CẤP CÔNG NGHIỆP
Hệ thống xử lý nước cho gia đình
Hệ thống xử lý nước cho công nghiệp
Đèn UV
NƯỚC THIẾT BỊ LỌC NƯỚC
MÁY LỌC NƯỚC BIỂN CHO CÁC TÀU CÁ
LỌC NƯỚC SÔNG
Hệ thống khử khoáng ID
MÁY LỌC NƯỚC BIỂN THÀNH NƯỚC NGỌT
Bồn lọc áp lực
Dây chuyền sản xuất nước tinh khiết đóng chai
Hạt nâng pH
LỌC NƯỚC GIẾNG
XỬ LÝ NƯỚC THẢI DÂN DỤNG
Xử lý nước cấp cho nồi hơi
Hệ thống lọc thẩm thấu ngược
Màng lọc
Hệ thống lọc nước tuần hoàn hồ bơi
XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP
MÁY LỌC NƯỚC R.O
Sỏi lọc nước
Vật liệu lọc đa năng ODM
Hệ thống lọc nước uống tinh khiết
máy nước uống
Hạt lọc nổi
BỘ LỌC NƯỚC UỐNG CHO GIA ĐÌNH KHÔNG CẦN ĐUN SÔI
Thiết bị lọc nước uống tinh khiết
XỬ LÝ NƯỚC CẤP DÂN DỤNG
Hạt Aluwat
Hệ thống xử lý nước
Cát thạch anh
Bồn lọc composite
Hệ thống khử khoáng làm mềm nước
Danh sách công ty BỘ LỌC NƯỚC UỐNG CHO GIA ĐÌNH KHÔNG CẦN ĐUN SÔI
Danh sách công ty Hệ thống lọc nước uống tinh khiết
Hệ thống lọc nước tinh khiết đóng chai
Công ty Hệ thống khử khoáng ID
Danh sách công ty máy Ozone
Công ty Sửa chữa máy nước uống
Công ty Hệ thống xử lý nước cho gia đình
Thiết bị lọc nước Olovi
Thiết bị lọc nước sinh hoạt bằng muối Waterchlo
Danh sách công ty Hệ thống xử lý nước
Công ty MÁY LỌC NƯỚC R.O
Danh sách công ty Hệ thống tiệt trùng bằng đèn tia cực tím
Công ty XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP
Công ty BỘ LỌC NƯỚC UỐNG CHO GIA ĐÌNH KHÔNG CẦN ĐUN SÔI
Công ty Hệ thống xử lý nước cho công nghiệp
Danh sách công ty Hệ thống khử khoáng làm mềm nước
Danh sách công ty Hệ thống xử lý nước cho công nghiệp
Công ty Hệ thống tiệt trùng bằng đèn tia cực tím
Công ty Máy lọc nước nóng lạnh
Công ty Hệ thống xử lý nước
Thiết bị lọc nước giếng
Danh sách công ty MÁY LỌC NƯỚC R.O
Thiết bị lọc nước series Hydro-Clear
Danh sách công ty LỌC NƯỚC SÔNG
Công ty Máy lọc nước uống nóng lạnh
Danh sách công ty LỌC NƯỚC MẶN
Công ty đèn tia cực tím
Danh sách công ty Máy lọc nước uống nóng lạnh
Danh sách công ty XỬ LÝ NƯỚC THẢI DÂN DỤNG
Thiết bị lọc nước Hàn Quốc
Thiết bị lọc nước thẩm thấu ngược
Thiết bị lọc nước PURE - Thái Lan
Thiết bị lọc nước biển SEA RECOVERY
Lõi lọc nước
Danh sách công ty Máy lọc nước nóng lạnh
Danh sách công ty XỬ LÝ NƯỚC CẤP CÔNG NGHIỆP
Công ty LỌC NƯỚC SÔNG
Công ty Hệ thống khử khoáng làm mềm nước
Danh sách công ty Máy lọc nước uống
Máy OZONE
Công ty LỌC NƯỚC GIẾNG
Công ty Thiết bị lọc nước uống tinh khiết
Thiết bị lọc nước ULTRA-FLO
Công ty XỬ LÝ NƯỚC CẤP CÔNG NGHIỆP
Danh sách công ty Thiết bị lọc nước uống tinh khiết
Công ty NƯỚC THIẾT BỊ LỌC NƯỚC
Công ty Hệ thống lọc thẩm thấu ngược
Danh sách công ty thiết bị xử lý nước
Danh sách công ty máy nước uống
Công ty XỬ LÝ NƯỚC CẤP DÂN DỤNG
Danh sách công ty Hệ thống xử lý nước cho gia đình
Danh sách công ty Hệ thống khử khoáng ID
Danh sách công ty XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP
Thiết bị lọc nước công nghiệp
Danh sách công ty Hệ thống lọc nước tuần hoàn hồ bơi
Thiết bị lọc nước HAOHSING JINKON - Đài Loan
Danh sách công ty Xử lý nước cấp cho nồi hơi
Công ty Dây chuyền sản xuất nước tinh khiết đóng chai
Công ty thiết bị xử lý nước
Danh sách công ty XỬ LÝ NƯỚC CẤP DÂN DỤNG
Thiết bị lọc nước Malaixia
Công ty Máy lọc nước uống
Bình lọc nước
Thiết bị lọc nước Trung Quốc
Danh sách công ty MÁY LỌC NƯỚC BIỂN THÀNH NƯỚC NGỌT
Công ty Xử lý nước cấp cho nồi hơi
Bình lọc tạo khoáng Korea King
Thiết bị lọc nước bằng tia cực tím
Thiết bị lọc nước NIREF
Danh sách công ty Hệ thống lọc thẩm thấu ngược
Than lọc nước
Danh sách công ty Dây chuyền sản xuất nước tinh khiết đóng chai
Công ty LỌC NƯỚC LỢ
Danh sách công ty MÁY LỌC NƯỚC BIỂN CHO CÁC TÀU CÁ
Công ty MÁY LỌC NƯỚC BIỂN CHO CÁC TÀU CÁ
Công ty Hệ thống thanh trùng bằng Ozone
Công ty MÁY LỌC NƯỚC BIỂN THÀNH NƯỚC NGỌT
Công ty XỬ LÝ NƯỚC THẢI DÂN DỤNG
Công ty Hệ thống lọc nước tuần hoàn hồ bơi
Danh sách công ty LỌC NƯỚC GIẾNG
Danh sách công ty Hệ thống thanh trùng bằng Ozone
Thiết bị lọc nước Mỹ
Danh sách công ty LỌC NƯỚC LỢ
Danh sách công ty đèn tia cực tím
Danh sách công ty Sửa chữa máy nước uống
Thiết bị lọc nước HYDRO ONE
Công ty Hệ thống lọc nước uống tinh khiết
Công ty LỌC NƯỚC MẶN
Danh sách công ty Dây chuyền sản xuất nước tinh khiết đóng chai
Hạt nâng pH
Vật liệu lọc đa năng ODM
Danh sách công ty XỬ LÝ NƯỚC CẤP CÔNG NGHIỆP
Lõi lọc
Danh sách công ty LỌC NƯỚC GIẾNG
Màng lọc
Hạt Filox
Danh sách công ty Hệ thống xử lý nước cho gia đình
Danh sách công ty Máy lọc nước uống
Danh sách công ty XỬ LÝ NƯỚC CẤP DÂN DỤNG
Hạt nhựa trao đổi ion
Danh sách công ty MÁY LỌC NƯỚC BIỂN CHO CÁC TÀU CÁ
Danh sách công ty Hệ thống lọc nước uống tinh khiết
Danh sách công ty LỌC NƯỚC SÔNG
Danh sách công ty máy nước uống
Danh sách công ty Hệ thống khử khoáng làm mềm nước
Danh sách công ty Hệ thống lọc nước tuần hoàn hồ bơi
Danh sách công ty Máy lọc nước uống nóng lạnh
Danh sách công ty đèn tia cực tím
Danh sách công ty Hệ thống thanh trùng bằng Ozone
Danh sách công ty Hệ thống khử khoáng ID
Danh sách công ty XỬ LÝ NƯỚC THẢI DÂN DỤNG
Danh sách công ty MÁY LỌC NƯỚC BIỂN THÀNH NƯỚC NGỌT
Bồn lọc áp lực
Danh sách công ty Hệ thống lọc thẩm thấu ngược
Danh sách công ty thiết bị xử lý nước
Danh sách công ty Hệ thống xử lý nước cho công nghiệp
Máy ép bùn
Danh sách công ty LỌC NƯỚC LỢ
Danh sách công ty Xử lý nước cấp cho nồi hơi
Danh sách công ty BỘ LỌC NƯỚC UỐNG CHO GIA ĐÌNH KHÔNG CẦN ĐUN SÔI
Hạt lọc nổi
Danh sách công ty MÁY LỌC NƯỚC R.O
Hệ thống tuyển nổi áp lực
Bồn lọc composite
Đèn UV
Danh sách công ty LỌC NƯỚC MẶN
Cát Mangan
Danh sách công ty Hệ thống tiệt trùng bằng đèn tia cực tím
Danh sách công ty Máy lọc nước nóng lạnh
Danh sách công ty máy Ozone
Hạt Aluwat
Cát thạch anh
Danh sách công ty XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP
Danh sách công ty Hệ thống xử lý nước
Máy lọc rác
Danh sách công ty Sửa chữa máy nước uống
Hạt Birm
Sỏi lọc nước
Danh sách công ty Thiết bị lọc nước uống tinh khiết
Danh sách công ty BỘ LỌC NƯỚC UỐNG CHO GIA ĐÌNH KHÔNG CẦN ĐUN SÔI
Hạt nhựa trao đổi ion
Hạt Aluwat
Danh sách công ty MÁY LỌC NƯỚC R.O
Danh sách công ty Hệ thống lọc nước uống tinh khiết
Cát Mangan
Danh sách công ty Hệ thống lọc thẩm thấu ngược
Danh sách công ty XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP
Sỏi lọc nước
Thông tin doanh nghiệp
Tên Thuê Bao:
CTY TNHH TÂN ĐỨC TRÂN
169 Hoàng Hoa Thám, P.13, Q.Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh
Số Điện Thoại:
(028) 3810 6376
Số Fax:
3812 0234
Xếp hạng
Chưa Có bình luận nào
Số lượt xem
3507
Sản Phẩm
Máy lọc nước uống nóng lạnh, Lọc nước, Thiết bị lọc nước uống tinh khiết, Hệ thống xử lý nước, Máy lọc nước nóng lạnh
* NƯỚC - THIẾT BỊ & DỊCH VỤ...
NHÀ CUNG CẤP - LẮP ĐẶT CHUYÊN NGHIỆP:
- Hệ thống xử lý nước cho gia đình & công nghiệp - Dây chuyền sx nước tinh khiết đóng chai - Hệ thống khử khoáng ID & làm mềm nước - Hệ thống lọc thẩm thấu ngược (R.O) - USA - Cung cấp vật tư, thiết bị xử lý nước. ĐẶC BIỆT: Cung cấp đèn tia cực tím (UV) và các loại máy Ozone - USA - Hệ thống lọc nước tuần hoàn hồ bơi.

* NƯỚC - THIẾT BỊ LỌC NƯỚC
I. CUNG CẤP THIẾT BỊ LỌC NƯỚC, MÁY LỌC NƯỚC UỐNG NÓNG LẠNH:
• Máy lọc nước uống Nóng - Lạnh tự động vỏ Inox - TAIWAN, máy nước uống Nóng - Lạnh hiệu HYUNDAI - KOREA, hiệu JINKON - TAIWAN
• Hệ thống lọc nước uống tinh khiết, thanh trùng bằng Ozone, tiệt trùng bằng đèn tia cực tím (USA), sử dụng cho trường học, công ty, xí nghiệp...
II. THIẾT KẾ - CUNG CẤP - LẮP ĐẶT - SỬA CHỮA & NÂNG CẤP CÁC HỆ THỐNG:
• Hệ thống xử lý nước sạch cho gia đình, trường học, xí nghiệp, bệnh viện...
• Tinh lọc, siêu tinh lọc, diệt khuẩn với thiết bị UV & Ozone của USA
• Dây chuyền sản xuất nước tinh khiết đóng chai cho sản xuất và kinh doanh: (Bằng phương pháp trao đổi Ion và lọc thẩm thấu ngược RO của USA)
• Cung cấp, lắp đặt: HỆ THỐNG LỌC NƯỚC TUẦN HOÀN HỒ BƠI.
• Xử lý nước cấp cho nồi hơi (Softener) tự động & bán tự động
• Cung cấp vật tư, thiết bị cho xử lý nước và lọc nước, đèn UV, máy Ozone (USA)
• Sửa chữa máy nước uống nóng - lạnh của TAIWAN, KOREA.

Ngành Nghề Bổ Sung:
NƯỚC - THIẾT BỊ & DỊCH VỤ XỬ LÝ NƯỚC

Thông tin ngành nghề

Đánh giá của bạn
Email
Họ tên
Tiêu Đề
Bình Luận
Mã Bảo Mật


Input symbols

Chưa Có Bình Luận Nào ...
CTY CP NHỮNG TRANG VÀNG VIỆT NAM (VNYP)
VNPT-yellowpages
Trụ sở chính: 809 Giải Phóng, P.Giáp Bát, Q.Hoàng Mai, Hà Nội
• ĐT: (024) 3665 8888 / Tổng Đài: (024) 1081
• Fax: (024) 3664 9888
• Email: nhungtrangvang@hn.vnn.vn
• Website: www.yp.vn
Chi Nhánh: 2N Phạm Hữu Chí, P.12, Q.5, TP. HCM.
• ĐT: (028) 3855 6666 / Tổng Đài: (028) 1081
Bình Dương: (0274) 3855 855
• Fax: (028) 3855 5588
• Email: ypm@yp.com.vn
icon YP dadangky