header
Phía Nam: (028) 1081
Phía Bắc: (024) 1081
Tiếng Việt | English | 中文

NHỮNG TRANG VÀNG VIỆT NAM

help Hướng dẫn tìm kiếm trên Trang Vàng
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
TỪ KHÓA >>
Hệ thống lọc nước uống tinh khiết
BỘ LỌC NƯỚC UỐNG CHO GIA ĐÌNH KHÔNG CẦN ĐUN SÔI
XỬ LÝ NƯỚC CẤP DÂN DỤNG
Xử lý nước cấp cho nồi hơi
XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP
Cát thạch anh
Hạt nâng pH
LỌC NƯỚC SÔNG
Vật liệu lọc đa năng ODM
Dây chuyền sản xuất nước tinh khiết đóng chai
Hạt Birm
Lõi lọc
Bồn lọc composite
Hệ thống khử khoáng ID
Hệ thống lọc thẩm thấu ngược
Thiết bị lọc nước uống tinh khiết
XỬ LÝ NƯỚC THẢI DÂN DỤNG
Hạt lọc nổi
Hệ thống thanh trùng bằng Ozone
Hệ thống xử lý nước
Máy ép bùn
XỬ LÝ NƯỚC CẤP CÔNG NGHIỆP
LỌC NƯỚC LỢ
Máy lọc nước uống nóng lạnh
LỌC NƯỚC MẶN
LỌC NƯỚC GIẾNG
MÁY LỌC NƯỚC R.O
Hạt Aluwat
Hạt Filox
Máy lọc rác
Sỏi lọc nước
Hệ thống xử lý nước cho công nghiệp
Hệ thống tuyển nổi áp lực
đèn tia cực tím
máy nước uống
Hệ thống xử lý nước cho gia đình
Đèn UV
NƯỚC THIẾT BỊ LỌC NƯỚC
Hạt nhựa trao đổi ion
Máy lọc nước uống
Hệ thống tiệt trùng bằng đèn tia cực tím
Màng lọc
MÁY LỌC NƯỚC BIỂN THÀNH NƯỚC NGỌT
Hệ thống khử khoáng làm mềm nước
Hệ thống lọc nước tuần hoàn hồ bơi
Bồn lọc áp lực
MÁY LỌC NƯỚC BIỂN CHO CÁC TÀU CÁ
Cát Mangan
máy Ozone
thiết bị xử lý nước
Sửa chữa máy nước uống
Máy lọc nước nóng lạnh
Danh sách công ty XỬ LÝ NƯỚC CẤP CÔNG NGHIỆP
Danh sách công ty MÁY LỌC NƯỚC BIỂN THÀNH NƯỚC NGỌT
Danh sách công ty Máy lọc nước uống
Thiết bị lọc nước bằng tia cực tím
Danh sách công ty BỘ LỌC NƯỚC UỐNG CHO GIA ĐÌNH KHÔNG CẦN ĐUN SÔI
Công ty Hệ thống lọc thẩm thấu ngược
Danh sách công ty Máy lọc nước uống nóng lạnh
Công ty MÁY LỌC NƯỚC R.O
Danh sách công ty XỬ LÝ NƯỚC CẤP DÂN DỤNG
Danh sách công ty thiết bị xử lý nước
Công ty Hệ thống thanh trùng bằng Ozone
Thiết bị lọc nước Olovi
Thiết bị lọc nước thẩm thấu ngược
Danh sách công ty Hệ thống lọc nước uống tinh khiết
Công ty LỌC NƯỚC MẶN
Danh sách công ty Hệ thống lọc nước tuần hoàn hồ bơi
Thiết bị lọc nước Trung Quốc
Danh sách công ty MÁY LỌC NƯỚC R.O
Công ty đèn tia cực tím
Thiết bị lọc nước công nghiệp
Công ty LỌC NƯỚC GIẾNG
Công ty NƯỚC THIẾT BỊ LỌC NƯỚC
Công ty BỘ LỌC NƯỚC UỐNG CHO GIA ĐÌNH KHÔNG CẦN ĐUN SÔI
Danh sách công ty máy Ozone
Công ty Hệ thống tiệt trùng bằng đèn tia cực tím
Than lọc nước
Công ty MÁY LỌC NƯỚC BIỂN THÀNH NƯỚC NGỌT
Công ty Hệ thống xử lý nước cho gia đình
Danh sách công ty Xử lý nước cấp cho nồi hơi
Danh sách công ty Hệ thống thanh trùng bằng Ozone
Công ty Sửa chữa máy nước uống
Công ty Dây chuyền sản xuất nước tinh khiết đóng chai
Công ty Xử lý nước cấp cho nồi hơi
Công ty XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP
Bình lọc tạo khoáng Korea King
Danh sách công ty Thiết bị lọc nước uống tinh khiết
Công ty Máy lọc nước uống nóng lạnh
Công ty Máy lọc nước nóng lạnh
Công ty Hệ thống lọc nước uống tinh khiết
Danh sách công ty Hệ thống tiệt trùng bằng đèn tia cực tím
Công ty XỬ LÝ NƯỚC CẤP CÔNG NGHIỆP
Công ty MÁY LỌC NƯỚC BIỂN CHO CÁC TÀU CÁ
Công ty Hệ thống xử lý nước cho công nghiệp
Công ty LỌC NƯỚC SÔNG
Thiết bị lọc nước Malaixia
Công ty XỬ LÝ NƯỚC THẢI DÂN DỤNG
Thiết bị lọc nước series Hydro-Clear
Công ty Hệ thống khử khoáng làm mềm nước
Danh sách công ty Sửa chữa máy nước uống
Thiết bị lọc nước Mỹ
Thiết bị lọc nước HYDRO ONE
Thiết bị lọc nước Hàn Quốc
Danh sách công ty đèn tia cực tím
Danh sách công ty Hệ thống khử khoáng ID
Công ty XỬ LÝ NƯỚC CẤP DÂN DỤNG
Danh sách công ty Hệ thống lọc thẩm thấu ngược
Công ty Hệ thống xử lý nước
Danh sách công ty LỌC NƯỚC MẶN
Danh sách công ty Hệ thống xử lý nước cho gia đình
Danh sách công ty MÁY LỌC NƯỚC BIỂN CHO CÁC TÀU CÁ
Công ty Máy lọc nước uống
Thiết bị lọc nước giếng
Bình lọc nước
Công ty LỌC NƯỚC LỢ
Danh sách công ty máy nước uống
Danh sách công ty Dây chuyền sản xuất nước tinh khiết đóng chai
Thiết bị lọc nước ULTRA-FLO
Máy OZONE
Danh sách công ty LỌC NƯỚC LỢ
Danh sách công ty Hệ thống xử lý nước
Thiết bị lọc nước biển SEA RECOVERY
Danh sách công ty Máy lọc nước nóng lạnh
Danh sách công ty Hệ thống khử khoáng làm mềm nước
Thiết bị lọc nước PURE - Thái Lan
Hệ thống lọc nước tinh khiết đóng chai
Thiết bị lọc nước sinh hoạt bằng muối Waterchlo
Công ty Hệ thống lọc nước tuần hoàn hồ bơi
Công ty Hệ thống khử khoáng ID
Công ty thiết bị xử lý nước
Danh sách công ty XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP
Danh sách công ty Hệ thống xử lý nước cho công nghiệp
Thiết bị lọc nước NIREF
Lõi lọc nước
Danh sách công ty LỌC NƯỚC GIẾNG
Thiết bị lọc nước HAOHSING JINKON - Đài Loan
Danh sách công ty LỌC NƯỚC SÔNG
Danh sách công ty XỬ LÝ NƯỚC THẢI DÂN DỤNG
Công ty Thiết bị lọc nước uống tinh khiết
Danh sách công ty BỘ LỌC NƯỚC UỐNG CHO GIA ĐÌNH KHÔNG CẦN ĐUN SÔI
Danh sách công ty Xử lý nước cấp cho nồi hơi
Danh sách công ty XỬ LÝ NƯỚC CẤP DÂN DỤNG
Danh sách công ty Hệ thống lọc nước uống tinh khiết
Danh sách công ty máy nước uống
Danh sách công ty MÁY LỌC NƯỚC BIỂN CHO CÁC TÀU CÁ
Danh sách công ty LỌC NƯỚC MẶN
Danh sách công ty Máy lọc nước uống
Danh sách công ty Hệ thống xử lý nước
Cát thạch anh
Hạt nhựa trao đổi ion
Danh sách công ty Sửa chữa máy nước uống
Danh sách công ty XỬ LÝ NƯỚC THẢI DÂN DỤNG
Danh sách công ty Hệ thống lọc nước tuần hoàn hồ bơi
Danh sách công ty LỌC NƯỚC GIẾNG
Danh sách công ty Hệ thống tiệt trùng bằng đèn tia cực tím
Danh sách công ty LỌC NƯỚC SÔNG
Đèn UV
Danh sách công ty Dây chuyền sản xuất nước tinh khiết đóng chai
Danh sách công ty Hệ thống thanh trùng bằng Ozone
Hạt nâng pH
Danh sách công ty Hệ thống khử khoáng ID
Danh sách công ty Hệ thống khử khoáng làm mềm nước
Hạt Aluwat
Lõi lọc
Cát Mangan
Hạt Filox
Bồn lọc áp lực
Hạt Birm
Danh sách công ty XỬ LÝ NƯỚC CẤP CÔNG NGHIỆP
Sỏi lọc nước
Danh sách công ty Hệ thống xử lý nước cho công nghiệp
Hệ thống tuyển nổi áp lực
Danh sách công ty Máy lọc nước nóng lạnh
Danh sách công ty Máy lọc nước uống nóng lạnh
Danh sách công ty Thiết bị lọc nước uống tinh khiết
Danh sách công ty XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP
Danh sách công ty Hệ thống xử lý nước cho gia đình
Máy lọc rác
Bồn lọc composite
Danh sách công ty LỌC NƯỚC LỢ
Danh sách công ty MÁY LỌC NƯỚC R.O
Màng lọc
Danh sách công ty Hệ thống lọc thẩm thấu ngược
Danh sách công ty MÁY LỌC NƯỚC BIỂN THÀNH NƯỚC NGỌT
Danh sách công ty đèn tia cực tím
Vật liệu lọc đa năng ODM
Danh sách công ty máy Ozone
Hạt lọc nổi
Máy ép bùn
Danh sách công ty thiết bị xử lý nước
Đèn UV
Hạt nhựa trao đổi ion
Danh sách công ty LỌC NƯỚC LỢ
Danh sách công ty Hệ thống xử lý nước cho công nghiệp
Lõi lọc
Hạt Birm
Danh sách công ty Hệ thống tiệt trùng bằng đèn tia cực tím
Hệ thống tuyển nổi áp lực
Danh sách công ty Hệ thống lọc nước tuần hoàn hồ bơi
Thông tin doanh nghiệp
Tên Thuê Bao:
CTY TNHH TM GALAXY WATER SOLUTIONS
109 Nguyễn Minh Hoàng, P.12, Q.Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh
Số Điện Thoại:
(028) 6296 6758
Số Fax:
Chưa có dữ liệu
Xếp hạng
Chưa Có bình luận nào
Số lượt xem
0
Sản Phẩm
Chưa có dữ liệu
Thông tin ngành nghề

Đánh giá của bạn
Email
Họ tên
Tiêu Đề
Bình Luận
Mã Bảo Mật


Input symbols

Chưa Có Bình Luận Nào ...
CTY CP NHỮNG TRANG VÀNG VIỆT NAM (VNYP)
VNPT-yellowpages
Trụ sở chính: 809 Giải Phóng, P.Giáp Bát, Q.Hoàng Mai, Hà Nội
• ĐT: (024) 3665 8888 / Tổng Đài: (024) 1081
• Fax: (024) 3664 9888
• Email: nhungtrangvang@hn.vnn.vn
• Website: www.yp.vn
Chi Nhánh: 2N Phạm Hữu Chí, P.12, Q.5, TP. HCM.
• ĐT: (028) 3855 6666 / Tổng Đài: (028) 1081
Bình Dương: (0274) 3855 855
• Fax: (028) 3855 5588
• Email: ypm@yp.com.vn
icon YP dadangky