header
Phía Nam: (028) 1081
Phía Bắc: (024) 1081
Tiếng Việt | English | 中文

NHỮNG TRANG VÀNG VIỆT NAM

help Hướng dẫn tìm kiếm trên Trang Vàng
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
TỪ KHÓA >>
Thiết bị lọc nước uống tinh khiết
Máy lọc nước nóng lạnh
Màng lọc
MÁY LỌC NƯỚC BIỂN THÀNH NƯỚC NGỌT
Dây chuyền sản xuất nước tinh khiết đóng chai
Hệ thống thanh trùng bằng Ozone
Hạt nhựa trao đổi ion
Hệ thống tiệt trùng bằng đèn tia cực tím
LỌC NƯỚC GIẾNG
Máy lọc rác
Xử lý nước cấp cho nồi hơi
Máy lọc nước uống
XỬ LÝ NƯỚC CẤP CÔNG NGHIỆP
Bồn lọc áp lực
Hạt Filox
XỬ LÝ NƯỚC THẢI DÂN DỤNG
BỘ LỌC NƯỚC UỐNG CHO GIA ĐÌNH KHÔNG CẦN ĐUN SÔI
Hệ thống xử lý nước cho gia đình
máy nước uống
Sỏi lọc nước
Hạt Aluwat
XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP
Hệ thống lọc thẩm thấu ngược
Máy lọc nước uống nóng lạnh
Lõi lọc
Vật liệu lọc đa năng ODM
Hệ thống khử khoáng làm mềm nước
máy Ozone
Hạt nâng pH
Hệ thống xử lý nước
Hệ thống khử khoáng ID
Máy ép bùn
Hệ thống tuyển nổi áp lực
LỌC NƯỚC LỢ
thiết bị xử lý nước
Sửa chữa máy nước uống
Hạt Birm
Cát thạch anh
Hệ thống lọc nước tuần hoàn hồ bơi
đèn tia cực tím
LỌC NƯỚC SÔNG
Hạt lọc nổi
Bồn lọc composite
MÁY LỌC NƯỚC R.O
XỬ LÝ NƯỚC CẤP DÂN DỤNG
Đèn UV
MÁY LỌC NƯỚC BIỂN CHO CÁC TÀU CÁ
Hệ thống lọc nước uống tinh khiết
Cát Mangan
Hệ thống xử lý nước cho công nghiệp
LỌC NƯỚC MẶN
NƯỚC THIẾT BỊ LỌC NƯỚC
Danh sách công ty thiết bị xử lý nước
Danh sách công ty LỌC NƯỚC GIẾNG
Thiết bị lọc nước HYDRO ONE
Công ty Hệ thống lọc thẩm thấu ngược
Công ty Hệ thống xử lý nước
Công ty Hệ thống khử khoáng làm mềm nước
Công ty Xử lý nước cấp cho nồi hơi
Công ty LỌC NƯỚC SÔNG
Công ty Hệ thống thanh trùng bằng Ozone
Thiết bị lọc nước công nghiệp
Công ty Thiết bị lọc nước uống tinh khiết
Công ty Hệ thống tiệt trùng bằng đèn tia cực tím
Lõi lọc nước
Thiết bị lọc nước giếng
Công ty Dây chuyền sản xuất nước tinh khiết đóng chai
Danh sách công ty máy Ozone
Thiết bị lọc nước sinh hoạt bằng muối Waterchlo
Hệ thống lọc nước tinh khiết đóng chai
Thiết bị lọc nước thẩm thấu ngược
Than lọc nước
Danh sách công ty Hệ thống xử lý nước cho công nghiệp
Công ty đèn tia cực tím
Công ty Hệ thống lọc nước tuần hoàn hồ bơi
Danh sách công ty Máy lọc nước nóng lạnh
Danh sách công ty MÁY LỌC NƯỚC BIỂN CHO CÁC TÀU CÁ
Thiết bị lọc nước Hàn Quốc
Danh sách công ty MÁY LỌC NƯỚC BIỂN THÀNH NƯỚC NGỌT
Công ty MÁY LỌC NƯỚC R.O
Công ty Sửa chữa máy nước uống
Danh sách công ty Hệ thống khử khoáng làm mềm nước
Thiết bị lọc nước NIREF
Thiết bị lọc nước Trung Quốc
Danh sách công ty MÁY LỌC NƯỚC R.O
Công ty MÁY LỌC NƯỚC BIỂN CHO CÁC TÀU CÁ
Danh sách công ty Hệ thống thanh trùng bằng Ozone
Danh sách công ty Dây chuyền sản xuất nước tinh khiết đóng chai
Danh sách công ty Hệ thống tiệt trùng bằng đèn tia cực tím
Công ty MÁY LỌC NƯỚC BIỂN THÀNH NƯỚC NGỌT
Danh sách công ty máy nước uống
Danh sách công ty XỬ LÝ NƯỚC CẤP CÔNG NGHIỆP
Thiết bị lọc nước biển SEA RECOVERY
Danh sách công ty đèn tia cực tím
Công ty Máy lọc nước uống
Danh sách công ty Máy lọc nước uống nóng lạnh
Công ty XỬ LÝ NƯỚC CẤP CÔNG NGHIỆP
Danh sách công ty Hệ thống lọc nước tuần hoàn hồ bơi
Danh sách công ty Hệ thống xử lý nước cho gia đình
Công ty Hệ thống xử lý nước cho công nghiệp
Danh sách công ty LỌC NƯỚC MẶN
Công ty LỌC NƯỚC MẶN
Công ty thiết bị xử lý nước
Danh sách công ty XỬ LÝ NƯỚC THẢI DÂN DỤNG
Công ty Hệ thống lọc nước uống tinh khiết
Danh sách công ty BỘ LỌC NƯỚC UỐNG CHO GIA ĐÌNH KHÔNG CẦN ĐUN SÔI
Danh sách công ty XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP
Công ty LỌC NƯỚC GIẾNG
Thiết bị lọc nước series Hydro-Clear
Bình lọc nước
Công ty Máy lọc nước nóng lạnh
Máy OZONE
Thiết bị lọc nước Malaixia
Danh sách công ty Hệ thống khử khoáng ID
Thiết bị lọc nước PURE - Thái Lan
Danh sách công ty Hệ thống xử lý nước
Danh sách công ty Hệ thống lọc nước uống tinh khiết
Danh sách công ty LỌC NƯỚC SÔNG
Công ty LỌC NƯỚC LỢ
Công ty BỘ LỌC NƯỚC UỐNG CHO GIA ĐÌNH KHÔNG CẦN ĐUN SÔI
Danh sách công ty Thiết bị lọc nước uống tinh khiết
Bình lọc tạo khoáng Korea King
Công ty XỬ LÝ NƯỚC THẢI DÂN DỤNG
Công ty NƯỚC THIẾT BỊ LỌC NƯỚC
Danh sách công ty Máy lọc nước uống
Công ty Hệ thống khử khoáng ID
Thiết bị lọc nước HAOHSING JINKON - Đài Loan
Danh sách công ty LỌC NƯỚC LỢ
Công ty Hệ thống xử lý nước cho gia đình
Công ty XỬ LÝ NƯỚC CẤP DÂN DỤNG
Công ty Máy lọc nước uống nóng lạnh
Thiết bị lọc nước Mỹ
Thiết bị lọc nước ULTRA-FLO
Công ty XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP
Thiết bị lọc nước bằng tia cực tím
Danh sách công ty XỬ LÝ NƯỚC CẤP DÂN DỤNG
Thiết bị lọc nước Olovi
Danh sách công ty Hệ thống lọc thẩm thấu ngược
Danh sách công ty Sửa chữa máy nước uống
Danh sách công ty Xử lý nước cấp cho nồi hơi
Cát Mangan
Màng lọc
Danh sách công ty MÁY LỌC NƯỚC BIỂN THÀNH NƯỚC NGỌT
Hạt Filox
Vật liệu lọc đa năng ODM
Máy lọc rác
Danh sách công ty Hệ thống lọc nước uống tinh khiết
Bồn lọc áp lực
Hệ thống tuyển nổi áp lực
Hạt lọc nổi
Danh sách công ty Sửa chữa máy nước uống
Danh sách công ty LỌC NƯỚC SÔNG
Hạt Birm
Danh sách công ty Hệ thống khử khoáng làm mềm nước
Danh sách công ty LỌC NƯỚC GIẾNG
Danh sách công ty Hệ thống thanh trùng bằng Ozone
Danh sách công ty Hệ thống khử khoáng ID
Danh sách công ty XỬ LÝ NƯỚC CẤP CÔNG NGHIỆP
Sỏi lọc nước
Danh sách công ty máy nước uống
Danh sách công ty XỬ LÝ NƯỚC CẤP DÂN DỤNG
Danh sách công ty XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP
Danh sách công ty Hệ thống xử lý nước
Danh sách công ty Máy lọc nước uống
Danh sách công ty MÁY LỌC NƯỚC BIỂN CHO CÁC TÀU CÁ
Đèn UV
Danh sách công ty Hệ thống xử lý nước cho công nghiệp
Danh sách công ty Máy lọc nước nóng lạnh
Danh sách công ty LỌC NƯỚC MẶN
Danh sách công ty Hệ thống tiệt trùng bằng đèn tia cực tím
Cát thạch anh
Danh sách công ty Hệ thống lọc thẩm thấu ngược
Danh sách công ty LỌC NƯỚC LỢ
Bồn lọc composite
Danh sách công ty Hệ thống lọc nước tuần hoàn hồ bơi
Danh sách công ty Xử lý nước cấp cho nồi hơi
Máy ép bùn
Danh sách công ty thiết bị xử lý nước
Hạt nhựa trao đổi ion
Danh sách công ty XỬ LÝ NƯỚC THẢI DÂN DỤNG
Danh sách công ty Dây chuyền sản xuất nước tinh khiết đóng chai
Lõi lọc
Hạt Aluwat
Danh sách công ty Máy lọc nước uống nóng lạnh
Danh sách công ty đèn tia cực tím
Danh sách công ty BỘ LỌC NƯỚC UỐNG CHO GIA ĐÌNH KHÔNG CẦN ĐUN SÔI
Danh sách công ty máy Ozone
Danh sách công ty Hệ thống xử lý nước cho gia đình
Danh sách công ty MÁY LỌC NƯỚC R.O
Hạt nâng pH
Danh sách công ty Thiết bị lọc nước uống tinh khiết
Cát Mangan
Máy lọc rác
Cát thạch anh
Hạt nhựa trao đổi ion
Danh sách công ty Hệ thống lọc thẩm thấu ngược
Danh sách công ty XỬ LÝ NƯỚC THẢI DÂN DỤNG
Danh sách công ty BỘ LỌC NƯỚC UỐNG CHO GIA ĐÌNH KHÔNG CẦN ĐUN SÔI
Hạt Birm
Danh sách công ty đèn tia cực tím
Thông tin doanh nghiệp
Tên Thuê Bao:
CTY TNHH TM HOÀNG ANH VINA
364/32/9 KP5 Tô Ký, P.Tân Chánh Hiệp, Q.12, TP.Hồ Chí Minh
Số Điện Thoại:
(028) 090 225 8786
Số Fax:
Chưa có dữ liệu
Xếp hạng
Chưa Có bình luận nào
Số lượt xem
0
Website

Sản Phẩm
CHUYÊN CUNG CẤP SỈ & LẺ CÁC LOẠI VẬT LIỆU LỌC NƯỚC: - CÁT THẠCH ANH
- SỎI LỌC NƯỚC
- THAN HOẠT TÍNH GÁO DỪA DẠNG HẠT & DẠNG MẢNH, HẠT CATION
- CÁT MANGAN

Thông tin ngành nghề

Đánh giá của bạn
Email
Họ tên
Tiêu Đề
Bình Luận
Mã Bảo Mật


Input symbols

Chưa Có Bình Luận Nào ...
CTY CP NHỮNG TRANG VÀNG VIỆT NAM (VNYP)
VNPT-yellowpages
Trụ sở chính: 809 Giải Phóng, P.Giáp Bát, Q.Hoàng Mai, Hà Nội
• ĐT: (024) 3665 8888 / Tổng Đài: (024) 1081
• Fax: (024) 3664 9888
• Email: nhungtrangvang@hn.vnn.vn
• Website: www.yp.vn
Chi Nhánh: 2N Phạm Hữu Chí, P.12, Q.5, TP. HCM.
• ĐT: (028) 3855 6666 / Tổng Đài: (028) 1081
Bình Dương: (0274) 3855 855
• Fax: (028) 3855 5588
• Email: ypm@yp.com.vn
icon YP dadangky