header
Phía Nam: (028) 1081
Phía Bắc: (024) 1081
Tiếng Việt | English | 中文

NHỮNG TRANG VÀNG VIỆT NAM

help Hướng dẫn tìm kiếm trên Trang Vàng
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
TỪ KHÓA >>
Thi công hệ thống chống sét
thiết bị chống trộm hàng hóa
Hệ thống báo trộm
Hóa chất giảm điện trở
hệ thống chống sét lan truyền cho đường nguồn
Bộ đếm sét
Camera quan sát chống trộm
Thi công lắp đặt hệ thống chống sét
Thiết bị kiểm soát ra vào
Hệ thống cảnh báo cháy
Van chống sét lan truyền
Thiết bị cắt sét
hệ thống chống sét trực tiếp
AN TOÀN HỆ THỐNG THIẾT BỊ
Van đẳng thế
Hệ thống báo động
Hệ thống báo cháy
Thiết Bị Chống Sét
hệ thống chống sét lan truyền cho đường tín hiệu
hệ thống chống sét lan truyền
Thiết bị chống quá xung
Thuốc hàn hóa nhiệt chống sét
đèn và thiết bị chống cháy nổ
Cọc tiếp địa chống sét
Thẻ từ khóa khách sạn
Khóa cửa bằng thẻ từ
Khóa cửa sử dụng thẻ từ
Camera quan sát
hệ thống báo động trực ca
chống cháy nổ
các camera quan sát nhiệt
Thiết bị an toàn điện
Danh sách công ty đèn và thiết bị chống cháy nổ
Danh sách công ty thiết bị chống trộm hàng hóa
Công ty hệ thống báo động trực ca
Danh sách công ty Khóa cửa sử dụng thẻ từ
Danh sách công ty Thẻ từ khóa khách sạn
Danh sách công ty hệ thống chống sét lan truyền
Công ty hệ thống chống sét lan truyền cho đường tín hiệu
Danh sách công ty các camera quan sát nhiệt
Danh sách công ty Camera quan sát chống trộm
Danh sách công ty Hệ thống báo trộm
Danh sách công ty hệ thống chống sét lan truyền cho đường tín hiệu
Danh sách công ty hệ thống chống sét trực tiếp
Danh sách công ty Khóa cửa bằng thẻ từ
Công ty chống cháy nổ
Công ty Thiết bị chống quá xung
Danh sách công ty hệ thống báo động trực ca
Danh sách công ty Thiết bị an toàn điện
Công ty hệ thống chống sét lan truyền cho đường nguồn
Danh sách công ty Hệ thống cảnh báo cháy
Danh sách công ty Hệ thống báo cháy
Danh sách công ty hệ thống chống sét lan truyền cho đường nguồn
Danh sách công ty Thiết bị chống quá xung
Danh sách công ty chống cháy nổ
Công ty đèn và thiết bị chống cháy nổ
Công ty AN TOÀN HỆ THỐNG THIẾT BỊ
Công ty Khóa cửa bằng thẻ từ
Công ty các camera quan sát nhiệt
Danh sách công ty AN TOÀN HỆ THỐNG THIẾT BỊ
Công ty Hệ thống báo trộm
Công ty Thẻ từ khóa khách sạn
Công ty Camera quan sát chống trộm
Công ty Thiết bị an toàn điện
Công ty Hệ thống cảnh báo cháy
Công ty Khóa cửa sử dụng thẻ từ
Công ty Thiết bị kiểm soát ra vào
Danh sách công ty Thiết bị kiểm soát ra vào
Thiết Bị Chống Sét
Danh sách công ty Khóa cửa sử dụng thẻ từ
Danh sách công ty hệ thống chống sét lan truyền
Danh sách công ty Thiết bị chống quá xung
Cọc tiếp địa chống sét
Danh sách công ty Hệ thống báo cháy
Thiết bị cắt sét
Danh sách công ty Hệ thống báo trộm
Danh sách công ty Thiết bị an toàn điện
Danh sách công ty các camera quan sát nhiệt
Hóa chất giảm điện trở
Danh sách công ty Camera quan sát
Thuốc hàn hóa nhiệt chống sét
Van đẳng thế
Danh sách công ty AN TOÀN HỆ THỐNG THIẾT BỊ
Danh sách công ty Hệ thống cảnh báo cháy
Danh sách công ty Hệ thống báo động
Danh sách công ty hệ thống chống sét lan truyền cho đường tín hiệu
Hệ thống chống sét lan truyền
Thi công hệ thống chống sét
Danh sách công ty chống cháy nổ
Danh sách công ty Thẻ từ khóa khách sạn
Danh sách công ty Thiết bị kiểm soát ra vào
Thi công lắp đặt hệ thống chống sét
Van chống sét lan truyền
Danh sách công ty hệ thống chống sét lan truyền cho đường nguồn
Hệ thống chống sét trực tiếp
Danh sách công ty hệ thống chống sét trực tiếp
Danh sách công ty Khóa cửa bằng thẻ từ
Danh sách công ty hệ thống báo động trực ca
Bộ đếm sét
Danh sách công ty Camera quan sát chống trộm
Danh sách công ty thiết bị chống trộm hàng hóa
Danh sách công ty đèn và thiết bị chống cháy nổ
Cọc tiếp địa chống sét
Danh sách công ty các camera quan sát nhiệt
Danh sách công ty Hệ thống báo động
Hóa chất giảm điện trở
Danh sách công ty Camera quan sát
Danh sách công ty AN TOÀN HỆ THỐNG THIẾT BỊ
Danh sách công ty Khóa cửa sử dụng thẻ từ
Van đẳng thế
Danh sách công ty hệ thống chống sét trực tiếp
Danh sách công ty Thẻ từ khóa khách sạn
Danh sách công ty Khóa cửa bằng thẻ từ
Thiết Bị Chống Sét
Thi công lắp đặt hệ thống chống sét
Danh sách công ty hệ thống báo động trực ca
Hệ thống chống sét trực tiếp
Van chống sét lan truyền
Thi công hệ thống chống sét
Danh sách công ty chống cháy nổ
Danh sách công ty Hệ thống cảnh báo cháy
Danh sách công ty Hệ thống báo cháy
Danh sách công ty Thiết bị chống quá xung
Thuốc hàn hóa nhiệt chống sét
Danh sách công ty hệ thống chống sét lan truyền
Danh sách công ty đèn và thiết bị chống cháy nổ
Danh sách công ty hệ thống chống sét lan truyền cho đường tín hiệu
Danh sách công ty Camera quan sát chống trộm
Danh sách công ty thiết bị chống trộm hàng hóa
Danh sách công ty Thiết bị an toàn điện
Hệ thống chống sét lan truyền
Danh sách công ty Hệ thống báo trộm
Danh sách công ty Thiết bị kiểm soát ra vào
Thiết bị cắt sét
Danh sách công ty hệ thống chống sét lan truyền cho đường nguồn
Bộ đếm sét
Danh sách công ty Camera quan sát chống trộm
Thi công lắp đặt hệ thống chống sét
Danh sách công ty Hệ thống báo trộm
Danh sách công ty Thẻ từ khóa khách sạn
Danh sách công ty hệ thống chống sét lan truyền
Cọc tiếp địa chống sét
Van chống sét lan truyền
Hóa chất giảm điện trở
Danh sách công ty AN TOÀN HỆ THỐNG THIẾT BỊ
Danh sách công ty Thiết bị an toàn điện
Danh sách công ty chống cháy nổ
Danh sách công ty Thiết bị chống quá xung
Thuốc hàn hóa nhiệt chống sét
Danh sách công ty Hệ thống báo động
Danh sách công ty hệ thống chống sét trực tiếp
Danh sách công ty hệ thống báo động trực ca
Danh sách công ty Camera quan sát
Hệ thống chống sét trực tiếp
Danh sách công ty thiết bị chống trộm hàng hóa
Thiết Bị Chống Sét
Danh sách công ty Khóa cửa bằng thẻ từ
Danh sách công ty đèn và thiết bị chống cháy nổ
Danh sách công ty hệ thống chống sét lan truyền cho đường nguồn
Danh sách công ty Hệ thống cảnh báo cháy
Bộ đếm sét
Danh sách công ty hệ thống chống sét lan truyền cho đường tín hiệu
Danh sách công ty Khóa cửa sử dụng thẻ từ
Danh sách công ty các camera quan sát nhiệt
Thiết bị cắt sét
Hệ thống chống sét lan truyền
Thi công hệ thống chống sét
Danh sách công ty Thiết bị kiểm soát ra vào
Danh sách công ty Hệ thống báo cháy
Van đẳng thế
Hệ thống chống sét trực tiếp
Thuốc hàn hóa nhiệt chống sét
Danh sách công ty Hệ thống báo cháy
Thi công lắp đặt hệ thống chống sét
Danh sách công ty hệ thống chống sét trực tiếp
Danh sách công ty Hệ thống cảnh báo cháy
Cọc tiếp địa chống sét
Thi công hệ thống chống sét
Danh sách công ty thiết bị chống trộm hàng hóa
Danh sách công ty Thiết bị kiểm soát ra vào
Danh sách công ty Hệ thống báo động
Danh sách công ty Thiết bị chống quá xung
Danh sách công ty hệ thống chống sét lan truyền
Danh sách công ty Khóa cửa bằng thẻ từ
Thiết bị cắt sét
Danh sách công ty chống cháy nổ
Danh sách công ty Thiết bị an toàn điện
Bộ đếm sét
Danh sách công ty Camera quan sát chống trộm
Danh sách công ty hệ thống chống sét lan truyền cho đường tín hiệu
Thiết Bị Chống Sét
Danh sách công ty AN TOÀN HỆ THỐNG THIẾT BỊ
Danh sách công ty Hệ thống báo trộm
Danh sách công ty Khóa cửa sử dụng thẻ từ
Hệ thống chống sét lan truyền
Danh sách công ty Thẻ từ khóa khách sạn
Van chống sét lan truyền
Danh sách công ty các camera quan sát nhiệt
Danh sách công ty hệ thống chống sét lan truyền cho đường nguồn
Danh sách công ty hệ thống báo động trực ca
Thông tin doanh nghiệp
Tên Thuê Bao:
CTY TNHH TMDV DANH KHOA TRẦN (DKT)
343 Phạm Ngũ Lão (Int'l Plaza Lầu 6 Phòng 6B4), P.Phạm Ngũ Lão, Q.1, TP.Hồ Chí Minh
Số Điện Thoại:
(028) 6291 5590
Số Fax:
6291 5593
Xếp hạng
Chưa Có bình luận nào
Số lượt xem
3274
Website
www.dkt.vn

Sản Phẩm
* AN TOÀN - HỆ TỐNG
Camera & Alarm & intelligent systems
Thiết kế - lắp đặt - bảo hành
+ Camera quan sát (Surveillance camera system)
Camera hồng ngoại
Camera dome quay nhan
Camera IP
Camera không dây
Camera cực nhỏ
Hơn 200 chủng loại
Đầu ghi hình kỹ thuậtt số
Điều khiển kỹ thuệt Telemetry
Trung tâm camera truyền mạng Internet
+ Quan sát di động
+ Hệ thống báo động (Alarm)
Hệ thống hữu tuyến và vô tuyến
Báo khẩn bắng lời nói qua điện thoại hoặc tin nhắn
Sử dụng dây điện thoại hoặc thẻ SIM (GSM)
tắt/ Mở từ xa
Tự phun khói đặc khi báo động
Tất cả các loại đầu dò
+ Kiểm soát ngõ nhập( access control)
Sử dụng thẻ từ cảm ứng
Sử dụng vân tay hoặc bàn tay kiểm tra được 255 cửa
+ Phát thanh nội bộ hệ thống analog hoặc kỹ thuật số

* CHỐNG TRỘM
Báo động chống trộm


Ngành Nghề Bổ Sung:
CHỐNG TRỘM - HỆ THỐNG BÁO ĐỘNG

Thông tin ngành nghề

Đánh giá của bạn
Email
Họ tên
Tiêu Đề
Bình Luận
Mã Bảo Mật


Input symbols

Chưa Có Bình Luận Nào ...
CTY CP NHỮNG TRANG VÀNG VIỆT NAM (VNYP)
VNPT-yellowpages
Trụ sở chính: 809 Giải Phóng, P.Giáp Bát, Q.Hoàng Mai, Hà Nội
• ĐT: (024) 3665 8888 / Tổng Đài: (024) 1081
• Fax: (024) 3664 9888
• Email: nhungtrangvang@hn.vnn.vn
• Website: www.yp.vn
Chi Nhánh: 2N Phạm Hữu Chí, P.12, Q.5, TP. HCM.
• ĐT: (028) 3855 6666 / Tổng Đài: (028) 1081
Bình Dương: (0274) 3855 855
• Fax: (028) 3855 5588
• Email: ypm@yp.com.vn
icon YP dadangky