header
Phía Nam: (028) 1081
Phía Bắc: (024) 1081
Tiếng Việt | English | 中文

NHỮNG TRANG VÀNG VIỆT NAM

help Hướng dẫn tìm kiếm trên Trang Vàng
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
TỪ KHÓA >>
Van chống sét lan truyền
Thẻ từ khóa khách sạn
chống cháy nổ
Van đẳng thế
Hệ thống báo động
hệ thống báo động trực ca
Thiết bị kiểm soát ra vào
Khóa cửa bằng thẻ từ
hệ thống chống sét lan truyền cho đường tín hiệu
Camera quan sát chống trộm
Hệ thống báo cháy
đèn và thiết bị chống cháy nổ
Camera quan sát
hệ thống chống sét trực tiếp
thiết bị chống trộm hàng hóa
Thi công hệ thống chống sét
Bộ đếm sét
Hệ thống báo trộm
Thiết bị cắt sét
Hóa chất giảm điện trở
Thiết Bị Chống Sét
AN TOÀN HỆ THỐNG THIẾT BỊ
Thiết bị chống quá xung
Thi công lắp đặt hệ thống chống sét
Thiết bị an toàn điện
Khóa cửa sử dụng thẻ từ
Thuốc hàn hóa nhiệt chống sét
Cọc tiếp địa chống sét
hệ thống chống sét lan truyền
Hệ thống cảnh báo cháy
các camera quan sát nhiệt
hệ thống chống sét lan truyền cho đường nguồn
Công ty Hệ thống cảnh báo cháy
Danh sách công ty Thiết bị an toàn điện
Danh sách công ty chống cháy nổ
Công ty hệ thống báo động trực ca
Danh sách công ty hệ thống chống sét trực tiếp
Danh sách công ty hệ thống chống sét lan truyền
Công ty Thiết bị kiểm soát ra vào
Công ty chống cháy nổ
Danh sách công ty các camera quan sát nhiệt
Danh sách công ty hệ thống báo động trực ca
Danh sách công ty Hệ thống cảnh báo cháy
Công ty hệ thống chống sét lan truyền cho đường tín hiệu
Danh sách công ty thiết bị chống trộm hàng hóa
Công ty Hệ thống báo trộm
Công ty AN TOÀN HỆ THỐNG THIẾT BỊ
Danh sách công ty Hệ thống báo cháy
Công ty Khóa cửa sử dụng thẻ từ
Danh sách công ty Hệ thống báo trộm
Công ty hệ thống chống sét lan truyền cho đường nguồn
Danh sách công ty Thiết bị chống quá xung
Công ty Khóa cửa bằng thẻ từ
Công ty Thiết bị chống quá xung
Danh sách công ty hệ thống chống sét lan truyền cho đường nguồn
Danh sách công ty hệ thống chống sét lan truyền cho đường tín hiệu
Danh sách công ty Thiết bị kiểm soát ra vào
Danh sách công ty Camera quan sát chống trộm
Công ty đèn và thiết bị chống cháy nổ
Danh sách công ty đèn và thiết bị chống cháy nổ
Công ty Camera quan sát chống trộm
Công ty các camera quan sát nhiệt
Danh sách công ty Thẻ từ khóa khách sạn
Danh sách công ty Khóa cửa sử dụng thẻ từ
Công ty Thiết bị an toàn điện
Danh sách công ty Khóa cửa bằng thẻ từ
Công ty Thẻ từ khóa khách sạn
Danh sách công ty AN TOÀN HỆ THỐNG THIẾT BỊ
Danh sách công ty các camera quan sát nhiệt
Danh sách công ty đèn và thiết bị chống cháy nổ
Danh sách công ty thiết bị chống trộm hàng hóa
Danh sách công ty hệ thống chống sét lan truyền cho đường tín hiệu
Van đẳng thế
Danh sách công ty Thẻ từ khóa khách sạn
Danh sách công ty hệ thống báo động trực ca
Cọc tiếp địa chống sét
Thi công lắp đặt hệ thống chống sét
Danh sách công ty chống cháy nổ
Danh sách công ty Camera quan sát
Danh sách công ty Hệ thống báo trộm
Thiết bị cắt sét
Danh sách công ty Thiết bị chống quá xung
Thiết Bị Chống Sét
Danh sách công ty hệ thống chống sét lan truyền cho đường nguồn
Danh sách công ty Khóa cửa bằng thẻ từ
Danh sách công ty Hệ thống cảnh báo cháy
Danh sách công ty Khóa cửa sử dụng thẻ từ
Danh sách công ty Thiết bị kiểm soát ra vào
Thi công hệ thống chống sét
Danh sách công ty Camera quan sát chống trộm
Hóa chất giảm điện trở
Bộ đếm sét
Van chống sét lan truyền
Hệ thống chống sét lan truyền
Hệ thống chống sét trực tiếp
Danh sách công ty hệ thống chống sét trực tiếp
Danh sách công ty Hệ thống báo động
Danh sách công ty AN TOÀN HỆ THỐNG THIẾT BỊ
Thuốc hàn hóa nhiệt chống sét
Danh sách công ty Hệ thống báo cháy
Danh sách công ty hệ thống chống sét lan truyền
Danh sách công ty Thiết bị an toàn điện
Van đẳng thế
Danh sách công ty hệ thống chống sét lan truyền cho đường nguồn
Hệ thống chống sét lan truyền
Bộ đếm sét
Danh sách công ty Thiết bị an toàn điện
Danh sách công ty hệ thống chống sét trực tiếp
Danh sách công ty Khóa cửa sử dụng thẻ từ
Danh sách công ty thiết bị chống trộm hàng hóa
Danh sách công ty Camera quan sát
Danh sách công ty Khóa cửa bằng thẻ từ
Danh sách công ty Hệ thống báo động
Danh sách công ty Hệ thống báo trộm
Thiết Bị Chống Sét
Danh sách công ty Thẻ từ khóa khách sạn
Danh sách công ty hệ thống báo động trực ca
Danh sách công ty Camera quan sát chống trộm
Van chống sét lan truyền
Danh sách công ty hệ thống chống sét lan truyền cho đường tín hiệu
Danh sách công ty Thiết bị chống quá xung
Cọc tiếp địa chống sét
Thi công hệ thống chống sét
Danh sách công ty hệ thống chống sét lan truyền
Hóa chất giảm điện trở
Danh sách công ty chống cháy nổ
Danh sách công ty Thiết bị kiểm soát ra vào
Danh sách công ty đèn và thiết bị chống cháy nổ
Danh sách công ty AN TOÀN HỆ THỐNG THIẾT BỊ
Hệ thống chống sét trực tiếp
Thiết bị cắt sét
Thuốc hàn hóa nhiệt chống sét
Thi công lắp đặt hệ thống chống sét
Danh sách công ty các camera quan sát nhiệt
Danh sách công ty Hệ thống cảnh báo cháy
Danh sách công ty Hệ thống báo cháy
Danh sách công ty hệ thống chống sét lan truyền cho đường tín hiệu
Danh sách công ty các camera quan sát nhiệt
Hệ thống chống sét lan truyền
Thi công lắp đặt hệ thống chống sét
Danh sách công ty hệ thống chống sét lan truyền cho đường nguồn
Thiết bị cắt sét
Danh sách công ty AN TOÀN HỆ THỐNG THIẾT BỊ
Danh sách công ty thiết bị chống trộm hàng hóa
Danh sách công ty Thiết bị chống quá xung
Danh sách công ty hệ thống chống sét trực tiếp
Danh sách công ty Khóa cửa bằng thẻ từ
Danh sách công ty Thiết bị kiểm soát ra vào
Danh sách công ty Khóa cửa sử dụng thẻ từ
Cọc tiếp địa chống sét
Danh sách công ty Hệ thống cảnh báo cháy
Thiết Bị Chống Sét
Danh sách công ty Hệ thống báo trộm
Danh sách công ty Thẻ từ khóa khách sạn
Thi công hệ thống chống sét
Danh sách công ty chống cháy nổ
Danh sách công ty Camera quan sát chống trộm
Danh sách công ty Thiết bị an toàn điện
Hệ thống chống sét trực tiếp
Danh sách công ty hệ thống chống sét lan truyền
Danh sách công ty Camera quan sát
Hóa chất giảm điện trở
Danh sách công ty Hệ thống báo động
Thuốc hàn hóa nhiệt chống sét
Danh sách công ty Hệ thống báo cháy
Danh sách công ty hệ thống báo động trực ca
Van chống sét lan truyền
Van đẳng thế
Bộ đếm sét
Danh sách công ty đèn và thiết bị chống cháy nổ
Danh sách công ty hệ thống chống sét lan truyền
Danh sách công ty các camera quan sát nhiệt
Danh sách công ty Camera quan sát
Thiết Bị Chống Sét
Hệ thống chống sét trực tiếp
Thuốc hàn hóa nhiệt chống sét
Danh sách công ty Khóa cửa bằng thẻ từ
Danh sách công ty hệ thống chống sét trực tiếp
Danh sách công ty Khóa cửa sử dụng thẻ từ
Van chống sét lan truyền
Cọc tiếp địa chống sét
Danh sách công ty AN TOÀN HỆ THỐNG THIẾT BỊ
Danh sách công ty Thiết bị an toàn điện
Danh sách công ty Hệ thống báo cháy
Danh sách công ty Thiết bị kiểm soát ra vào
Danh sách công ty hệ thống báo động trực ca
Danh sách công ty Hệ thống cảnh báo cháy
Bộ đếm sét
Danh sách công ty Thiết bị chống quá xung
Hóa chất giảm điện trở
Danh sách công ty thiết bị chống trộm hàng hóa
Hệ thống chống sét lan truyền
Thi công lắp đặt hệ thống chống sét
Danh sách công ty Camera quan sát chống trộm
Danh sách công ty hệ thống chống sét lan truyền cho đường tín hiệu
Danh sách công ty Hệ thống báo trộm
Danh sách công ty đèn và thiết bị chống cháy nổ
Danh sách công ty hệ thống chống sét lan truyền cho đường nguồn
Thiết bị cắt sét
Van đẳng thế
Thông tin doanh nghiệp
Tên Thuê Bao:
CTY TNHH TMDV G.P.K.T
45 Trần Quang Diệu Nối Dài, P.13, Q.3, TP.Hồ Chí Minh
Số Điện Thoại:
(028) 3931 7997
Số Fax:
3931 6006
Xếp hạng
Chưa Có bình luận nào
Số lượt xem
3001
Website

Sản Phẩm
* AN TOÀN...
TƯ VẤN - CUNG CẤP - THIẾT KẾ - LẮP ĐẶT - BẢO TRÌ
Hệ thống camera quan sát
Hệ thống báo động chống trộm - báo cháy
Hệ thống kiểm soát ra, vào
Hệ thống phát thanh và liên lạc nội bộ
HỆ THỐNG CHẤM CÔNG & KIỂM SOÁT RA VÀO BẰNG VÂN TAY HOẶC THẺ
HỆ THỐNG CHUÔNG CỬA CÓ MÀN HÌNH
HỆ THỐNG CAMERA QUAN SÁT, QUAN SÁT QUA MẠNG (LIÊN TỤC NGÀY, ĐÊM. ĐẠT HIỆU QUẢ CAO TRONG VIỆC CHỐNG TRỘM)
HỆ THỐNG BÁO ĐỘNG VÔ TUYẾN, HỮU TUYẾN
HỆ THỐNG BÁO CHÁY TỰ ĐỘNG
HỆ THỐNG PHÁT THANH NỘI BỘ
NHÀ PHÂN PHỐI VÀ ĐẠI LÝ CHÍNH THỨC CỦA HÃNG: SMAX , CNB , ZKSoftware , SYRIS , SECO-LARM , ENFORCER

Ngành Nghề Bổ Sung:
CHỐNG TRỘM - HỆ THỐNG BÁO ĐỘNG

Thông tin ngành nghề

Đánh giá của bạn
Email
Họ tên
Tiêu Đề
Bình Luận
Mã Bảo Mật


Input symbols

Chưa Có Bình Luận Nào ...
CTY CP NHỮNG TRANG VÀNG VIỆT NAM (VNYP)
VNPT-yellowpages
Trụ sở chính: 809 Giải Phóng, P.Giáp Bát, Q.Hoàng Mai, Hà Nội
• ĐT: (024) 3665 8888 / Tổng Đài: (024) 1081
• Fax: (024) 3664 9888
• Email: nhungtrangvang@hn.vnn.vn
• Website: www.yp.vn
Chi Nhánh: 2N Phạm Hữu Chí, P.12, Q.5, TP. HCM.
• ĐT: (028) 3855 6666 / Tổng Đài: (028) 1081
Bình Dương: (0274) 3855 855
• Fax: (028) 3855 5588
• Email: ypm@yp.com.vn
icon YP dadangky