header
Phía Nam: (028) 1081
Phía Bắc: (024) 1081
Tiếng Việt | English | 中文

NHỮNG TRANG VÀNG VIỆT NAM

help Hướng dẫn tìm kiếm trên Trang Vàng
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
TỪ KHÓA >>
Đèn UV
Lõi lọc
Máy lọc nước nóng lạnh
máy Ozone
Xử lý nước cấp cho nồi hơi
Hệ thống lọc thẩm thấu ngược
Hệ thống tiệt trùng bằng đèn tia cực tím
Hệ thống khử khoáng làm mềm nước
NƯỚC THIẾT BỊ LỌC NƯỚC
LỌC NƯỚC SÔNG
Hạt lọc nổi
XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP
MÁY LỌC NƯỚC BIỂN THÀNH NƯỚC NGỌT
Máy lọc nước uống nóng lạnh
Cát Mangan
Màng lọc
Hệ thống xử lý nước cho gia đình
máy nước uống
Hệ thống lọc nước tuần hoàn hồ bơi
đèn tia cực tím
Máy ép bùn
BỘ LỌC NƯỚC UỐNG CHO GIA ĐÌNH KHÔNG CẦN ĐUN SÔI
Hệ thống lọc nước uống tinh khiết
LỌC NƯỚC GIẾNG
Máy lọc rác
MÁY LỌC NƯỚC R.O
Máy lọc nước uống
LỌC NƯỚC MẶN
XỬ LÝ NƯỚC CẤP CÔNG NGHIỆP
Sỏi lọc nước
Sửa chữa máy nước uống
XỬ LÝ NƯỚC THẢI DÂN DỤNG
Hệ thống xử lý nước cho công nghiệp
Hạt nhựa trao đổi ion
MÁY LỌC NƯỚC BIỂN CHO CÁC TÀU CÁ
Hạt Aluwat
Hệ thống xử lý nước
Bồn lọc áp lực
Vật liệu lọc đa năng ODM
Hạt Birm
Hệ thống tuyển nổi áp lực
Bồn lọc composite
Cát thạch anh
Dây chuyền sản xuất nước tinh khiết đóng chai
Hạt nâng pH
LỌC NƯỚC LỢ
XỬ LÝ NƯỚC CẤP DÂN DỤNG
Hệ thống khử khoáng ID
Hệ thống thanh trùng bằng Ozone
thiết bị xử lý nước
Hạt Filox
Thiết bị lọc nước uống tinh khiết
Danh sách công ty Máy lọc nước nóng lạnh
Danh sách công ty MÁY LỌC NƯỚC R.O
Thiết bị lọc nước Trung Quốc
Thiết bị lọc nước công nghiệp
Bình lọc tạo khoáng Korea King
Công ty NƯỚC THIẾT BỊ LỌC NƯỚC
Công ty LỌC NƯỚC SÔNG
Danh sách công ty Hệ thống khử khoáng làm mềm nước
Công ty Thiết bị lọc nước uống tinh khiết
Danh sách công ty Sửa chữa máy nước uống
Danh sách công ty máy nước uống
Thiết bị lọc nước sinh hoạt bằng muối Waterchlo
Danh sách công ty Hệ thống lọc thẩm thấu ngược
Danh sách công ty Hệ thống xử lý nước
Thiết bị lọc nước Hàn Quốc
Lõi lọc nước
Thiết bị lọc nước series Hydro-Clear
Công ty Hệ thống thanh trùng bằng Ozone
Danh sách công ty Dây chuyền sản xuất nước tinh khiết đóng chai
Thiết bị lọc nước NIREF
Danh sách công ty BỘ LỌC NƯỚC UỐNG CHO GIA ĐÌNH KHÔNG CẦN ĐUN SÔI
Công ty Hệ thống lọc nước uống tinh khiết
Danh sách công ty đèn tia cực tím
Danh sách công ty Hệ thống lọc nước tuần hoàn hồ bơi
Thiết bị lọc nước bằng tia cực tím
Công ty Hệ thống lọc nước tuần hoàn hồ bơi
Danh sách công ty Hệ thống xử lý nước cho công nghiệp
Danh sách công ty máy Ozone
Bình lọc nước
Danh sách công ty Hệ thống xử lý nước cho gia đình
Công ty LỌC NƯỚC LỢ
Công ty Xử lý nước cấp cho nồi hơi
Công ty Máy lọc nước uống
Thiết bị lọc nước PURE - Thái Lan
Công ty MÁY LỌC NƯỚC BIỂN CHO CÁC TÀU CÁ
Danh sách công ty XỬ LÝ NƯỚC CẤP DÂN DỤNG
Danh sách công ty thiết bị xử lý nước
Công ty Dây chuyền sản xuất nước tinh khiết đóng chai
Công ty Hệ thống khử khoáng làm mềm nước
Danh sách công ty Hệ thống thanh trùng bằng Ozone
Công ty đèn tia cực tím
Công ty LỌC NƯỚC MẶN
Hệ thống lọc nước tinh khiết đóng chai
Công ty MÁY LỌC NƯỚC BIỂN THÀNH NƯỚC NGỌT
Công ty MÁY LỌC NƯỚC R.O
Công ty Hệ thống khử khoáng ID
Máy OZONE
Thiết bị lọc nước giếng
Danh sách công ty Hệ thống khử khoáng ID
Thiết bị lọc nước HYDRO ONE
Thiết bị lọc nước HAOHSING JINKON - Đài Loan
Danh sách công ty Hệ thống lọc nước uống tinh khiết
Công ty Hệ thống xử lý nước
Công ty Hệ thống xử lý nước cho công nghiệp
Danh sách công ty XỬ LÝ NƯỚC THẢI DÂN DỤNG
Thiết bị lọc nước biển SEA RECOVERY
Danh sách công ty Hệ thống tiệt trùng bằng đèn tia cực tím
Công ty XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP
Công ty XỬ LÝ NƯỚC THẢI DÂN DỤNG
Danh sách công ty MÁY LỌC NƯỚC BIỂN CHO CÁC TÀU CÁ
Danh sách công ty LỌC NƯỚC LỢ
Danh sách công ty Máy lọc nước uống nóng lạnh
Danh sách công ty XỬ LÝ NƯỚC CẤP CÔNG NGHIỆP
Công ty Sửa chữa máy nước uống
Công ty XỬ LÝ NƯỚC CẤP CÔNG NGHIỆP
Than lọc nước
Công ty BỘ LỌC NƯỚC UỐNG CHO GIA ĐÌNH KHÔNG CẦN ĐUN SÔI
Danh sách công ty Thiết bị lọc nước uống tinh khiết
Thiết bị lọc nước Mỹ
Thiết bị lọc nước Olovi
Công ty Hệ thống xử lý nước cho gia đình
Danh sách công ty LỌC NƯỚC MẶN
Danh sách công ty MÁY LỌC NƯỚC BIỂN THÀNH NƯỚC NGỌT
Công ty Máy lọc nước uống nóng lạnh
Danh sách công ty Xử lý nước cấp cho nồi hơi
Danh sách công ty LỌC NƯỚC SÔNG
Danh sách công ty LỌC NƯỚC GIẾNG
Công ty Hệ thống lọc thẩm thấu ngược
Công ty XỬ LÝ NƯỚC CẤP DÂN DỤNG
Danh sách công ty XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP
Thiết bị lọc nước Malaixia
Công ty Hệ thống tiệt trùng bằng đèn tia cực tím
Công ty Máy lọc nước nóng lạnh
Thiết bị lọc nước ULTRA-FLO
Danh sách công ty Máy lọc nước uống
Công ty LỌC NƯỚC GIẾNG
Thiết bị lọc nước thẩm thấu ngược
Công ty thiết bị xử lý nước
Danh sách công ty Hệ thống khử khoáng ID
Danh sách công ty Hệ thống thanh trùng bằng Ozone
Lõi lọc
Màng lọc
Danh sách công ty MÁY LỌC NƯỚC BIỂN THÀNH NƯỚC NGỌT
Hạt nhựa trao đổi ion
Danh sách công ty thiết bị xử lý nước
Vật liệu lọc đa năng ODM
Danh sách công ty Máy lọc nước uống nóng lạnh
Danh sách công ty máy Ozone
Danh sách công ty XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP
Hạt Aluwat
Danh sách công ty Hệ thống xử lý nước cho công nghiệp
Máy ép bùn
Danh sách công ty Máy lọc nước uống
Danh sách công ty Hệ thống lọc nước uống tinh khiết
Hệ thống tuyển nổi áp lực
Máy lọc rác
Danh sách công ty Hệ thống tiệt trùng bằng đèn tia cực tím
Bồn lọc áp lực
Danh sách công ty Thiết bị lọc nước uống tinh khiết
Danh sách công ty MÁY LỌC NƯỚC R.O
Danh sách công ty Hệ thống xử lý nước cho gia đình
Danh sách công ty LỌC NƯỚC LỢ
Danh sách công ty BỘ LỌC NƯỚC UỐNG CHO GIA ĐÌNH KHÔNG CẦN ĐUN SÔI
Danh sách công ty MÁY LỌC NƯỚC BIỂN CHO CÁC TÀU CÁ
Hạt nâng pH
Cát thạch anh
Danh sách công ty Máy lọc nước nóng lạnh
Danh sách công ty XỬ LÝ NƯỚC CẤP DÂN DỤNG
Hạt Filox
Danh sách công ty LỌC NƯỚC SÔNG
Hạt lọc nổi
Đèn UV
Danh sách công ty đèn tia cực tím
Cát Mangan
Danh sách công ty Hệ thống lọc thẩm thấu ngược
Danh sách công ty Hệ thống khử khoáng làm mềm nước
Danh sách công ty Sửa chữa máy nước uống
Danh sách công ty LỌC NƯỚC MẶN
Danh sách công ty XỬ LÝ NƯỚC CẤP CÔNG NGHIỆP
Sỏi lọc nước
Danh sách công ty LỌC NƯỚC GIẾNG
Hạt Birm
Danh sách công ty máy nước uống
Danh sách công ty XỬ LÝ NƯỚC THẢI DÂN DỤNG
Danh sách công ty Hệ thống xử lý nước
Danh sách công ty Xử lý nước cấp cho nồi hơi
Danh sách công ty Hệ thống lọc nước tuần hoàn hồ bơi
Bồn lọc composite
Danh sách công ty Dây chuyền sản xuất nước tinh khiết đóng chai
Bồn lọc áp lực
Danh sách công ty XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP
Vật liệu lọc đa năng ODM
Danh sách công ty Hệ thống tiệt trùng bằng đèn tia cực tím
Danh sách công ty MÁY LỌC NƯỚC BIỂN THÀNH NƯỚC NGỌT
Danh sách công ty XỬ LÝ NƯỚC CẤP CÔNG NGHIỆP
Danh sách công ty Hệ thống lọc nước tuần hoàn hồ bơi
Danh sách công ty MÁY LỌC NƯỚC BIỂN CHO CÁC TÀU CÁ
Danh sách công ty thiết bị xử lý nước
Thông tin doanh nghiệp
Tên Thuê Bao:
CTY TNHH TMDV KỸ THUẬT NHẤT AN SINH
737 Kinh Dương Vương, P.An Lạc, Q.Bình Tân, TP.Hồ Chí Minh
Số Điện Thoại:
(028) 3752 4510
Số Fax:
3752 4511
Xếp hạng
Chưa Có bình luận nào
Số lượt xem
0
Email

Sản Phẩm
- THIẾT KẾ LẮP ĐẶT CÁC CÔNG TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC CẤP CHO CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP VÀ Y TẾ
- BUÔN BÁN THIẾT BỊ, HÓA CHẤT NGÀNH NƯỚC VÀ LỌC NƯỚC

Thông tin ngành nghề

Đánh giá của bạn
Email
Họ tên
Tiêu Đề
Bình Luận
Mã Bảo Mật


Input symbols

Chưa Có Bình Luận Nào ...
CTY CP NHỮNG TRANG VÀNG VIỆT NAM (VNYP)
VNPT-yellowpages
Trụ sở chính: 809 Giải Phóng, P.Giáp Bát, Q.Hoàng Mai, Hà Nội
• ĐT: (024) 3665 8888 / Tổng Đài: (024) 1081
• Fax: (024) 3664 9888
• Email: nhungtrangvang@hn.vnn.vn
• Website: www.yp.vn
Chi Nhánh: 2N Phạm Hữu Chí, P.12, Q.5, TP. HCM.
• ĐT: (028) 3855 6666 / Tổng Đài: (028) 1081
Bình Dương: (0274) 3855 855
• Fax: (028) 3855 5588
• Email: ypm@yp.com.vn
icon YP dadangky