header
Phía Nam: (028) 1081
Phía Bắc: (024) 1081
Tiếng Việt | English | 中文

NHỮNG TRANG VÀNG VIỆT NAM

help Hướng dẫn tìm kiếm trên Trang Vàng
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
TỪ KHÓA >>
máy nước uống
Sỏi lọc nước
Máy lọc rác
XỬ LÝ NƯỚC CẤP DÂN DỤNG
Hệ thống lọc nước uống tinh khiết
Vật liệu lọc đa năng ODM
Cát thạch anh
Hạt Filox
MÁY LỌC NƯỚC BIỂN THÀNH NƯỚC NGỌT
Hệ thống khử khoáng ID
Máy ép bùn
Xử lý nước cấp cho nồi hơi
Cát Mangan
XỬ LÝ NƯỚC CẤP CÔNG NGHIỆP
Hệ thống lọc nước tuần hoàn hồ bơi
Hệ thống khử khoáng làm mềm nước
đèn tia cực tím
XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP
Hệ thống thanh trùng bằng Ozone
BỘ LỌC NƯỚC UỐNG CHO GIA ĐÌNH KHÔNG CẦN ĐUN SÔI
máy Ozone
Hệ thống xử lý nước
Hệ thống xử lý nước cho gia đình
Hệ thống lọc thẩm thấu ngược
Hạt nâng pH
Thiết bị lọc nước uống tinh khiết
Đèn UV
XỬ LÝ NƯỚC THẢI DÂN DỤNG
Hạt lọc nổi
Hạt Aluwat
Dây chuyền sản xuất nước tinh khiết đóng chai
LỌC NƯỚC SÔNG
Máy lọc nước uống
Hạt Birm
Hệ thống xử lý nước cho công nghiệp
LỌC NƯỚC GIẾNG
Hệ thống tuyển nổi áp lực
Máy lọc nước uống nóng lạnh
NƯỚC THIẾT BỊ LỌC NƯỚC
Bồn lọc composite
LỌC NƯỚC LỢ
Sửa chữa máy nước uống
Màng lọc
thiết bị xử lý nước
MÁY LỌC NƯỚC BIỂN CHO CÁC TÀU CÁ
Hệ thống tiệt trùng bằng đèn tia cực tím
MÁY LỌC NƯỚC R.O
Lõi lọc
Hạt nhựa trao đổi ion
Máy lọc nước nóng lạnh
LỌC NƯỚC MẶN
Bồn lọc áp lực
Danh sách công ty máy nước uống
Danh sách công ty Máy lọc nước uống
Thiết bị lọc nước NIREF
Danh sách công ty LỌC NƯỚC SÔNG
Máy OZONE
Công ty thiết bị xử lý nước
Công ty LỌC NƯỚC SÔNG
Thiết bị lọc nước Trung Quốc
Công ty Máy lọc nước uống
Thiết bị lọc nước Mỹ
Thiết bị lọc nước sinh hoạt bằng muối Waterchlo
Công ty Dây chuyền sản xuất nước tinh khiết đóng chai
Công ty Hệ thống khử khoáng ID
Thiết bị lọc nước thẩm thấu ngược
Bình lọc nước
Danh sách công ty đèn tia cực tím
Thiết bị lọc nước HYDRO ONE
Danh sách công ty Hệ thống xử lý nước
Danh sách công ty thiết bị xử lý nước
Danh sách công ty Dây chuyền sản xuất nước tinh khiết đóng chai
Danh sách công ty Thiết bị lọc nước uống tinh khiết
Công ty Hệ thống khử khoáng làm mềm nước
Công ty LỌC NƯỚC LỢ
Lõi lọc nước
Danh sách công ty Xử lý nước cấp cho nồi hơi
Danh sách công ty LỌC NƯỚC LỢ
Công ty Hệ thống tiệt trùng bằng đèn tia cực tím
Công ty XỬ LÝ NƯỚC CẤP CÔNG NGHIỆP
Công ty MÁY LỌC NƯỚC BIỂN CHO CÁC TÀU CÁ
Danh sách công ty Hệ thống lọc nước tuần hoàn hồ bơi
Công ty Hệ thống xử lý nước cho công nghiệp
Danh sách công ty Sửa chữa máy nước uống
Danh sách công ty LỌC NƯỚC MẶN
Công ty Máy lọc nước nóng lạnh
Bình lọc tạo khoáng Korea King
Danh sách công ty Hệ thống khử khoáng làm mềm nước
Danh sách công ty MÁY LỌC NƯỚC BIỂN THÀNH NƯỚC NGỌT
Thiết bị lọc nước Malaixia
Danh sách công ty XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP
Công ty MÁY LỌC NƯỚC BIỂN THÀNH NƯỚC NGỌT
Danh sách công ty LỌC NƯỚC GIẾNG
Thiết bị lọc nước ULTRA-FLO
Danh sách công ty XỬ LÝ NƯỚC CẤP CÔNG NGHIỆP
Công ty Máy lọc nước uống nóng lạnh
Danh sách công ty máy Ozone
Công ty XỬ LÝ NƯỚC CẤP DÂN DỤNG
Công ty Hệ thống lọc nước tuần hoàn hồ bơi
Danh sách công ty Máy lọc nước uống nóng lạnh
Danh sách công ty Hệ thống xử lý nước cho gia đình
Công ty Sửa chữa máy nước uống
Thiết bị lọc nước công nghiệp
Công ty LỌC NƯỚC MẶN
Danh sách công ty Hệ thống xử lý nước cho công nghiệp
Than lọc nước
Danh sách công ty Máy lọc nước nóng lạnh
Thiết bị lọc nước giếng
Công ty Hệ thống thanh trùng bằng Ozone
Công ty LỌC NƯỚC GIẾNG
Công ty BỘ LỌC NƯỚC UỐNG CHO GIA ĐÌNH KHÔNG CẦN ĐUN SÔI
Công ty đèn tia cực tím
Thiết bị lọc nước bằng tia cực tím
Thiết bị lọc nước series Hydro-Clear
Công ty Thiết bị lọc nước uống tinh khiết
Hệ thống lọc nước tinh khiết đóng chai
Thiết bị lọc nước biển SEA RECOVERY
Danh sách công ty XỬ LÝ NƯỚC CẤP DÂN DỤNG
Công ty XỬ LÝ NƯỚC THẢI DÂN DỤNG
Danh sách công ty BỘ LỌC NƯỚC UỐNG CHO GIA ĐÌNH KHÔNG CẦN ĐUN SÔI
Danh sách công ty MÁY LỌC NƯỚC BIỂN CHO CÁC TÀU CÁ
Thiết bị lọc nước PURE - Thái Lan
Danh sách công ty Hệ thống thanh trùng bằng Ozone
Danh sách công ty XỬ LÝ NƯỚC THẢI DÂN DỤNG
Danh sách công ty Hệ thống khử khoáng ID
Công ty Xử lý nước cấp cho nồi hơi
Công ty Hệ thống xử lý nước
Danh sách công ty Hệ thống lọc nước uống tinh khiết
Danh sách công ty MÁY LỌC NƯỚC R.O
Công ty XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP
Công ty MÁY LỌC NƯỚC R.O
Thiết bị lọc nước Hàn Quốc
Công ty Hệ thống lọc thẩm thấu ngược
Công ty NƯỚC THIẾT BỊ LỌC NƯỚC
Danh sách công ty Hệ thống lọc thẩm thấu ngược
Thiết bị lọc nước Olovi
Danh sách công ty Hệ thống tiệt trùng bằng đèn tia cực tím
Công ty Hệ thống xử lý nước cho gia đình
Thiết bị lọc nước HAOHSING JINKON - Đài Loan
Công ty Hệ thống lọc nước uống tinh khiết
Hạt lọc nổi
Danh sách công ty XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP
Danh sách công ty Dây chuyền sản xuất nước tinh khiết đóng chai
Hệ thống tuyển nổi áp lực
Danh sách công ty BỘ LỌC NƯỚC UỐNG CHO GIA ĐÌNH KHÔNG CẦN ĐUN SÔI
Hạt Birm
Danh sách công ty Xử lý nước cấp cho nồi hơi
Hạt nhựa trao đổi ion
Cát thạch anh
Danh sách công ty đèn tia cực tím
Lõi lọc
Đèn UV
Danh sách công ty Máy lọc nước uống
Danh sách công ty Hệ thống khử khoáng ID
Danh sách công ty Hệ thống lọc nước tuần hoàn hồ bơi
Bồn lọc áp lực
Hạt nâng pH
Hạt Aluwat
Máy lọc rác
Danh sách công ty Hệ thống khử khoáng làm mềm nước
Danh sách công ty Hệ thống lọc thẩm thấu ngược
Bồn lọc composite
Máy ép bùn
Danh sách công ty Hệ thống xử lý nước cho gia đình
Danh sách công ty Thiết bị lọc nước uống tinh khiết
Danh sách công ty Hệ thống thanh trùng bằng Ozone
Danh sách công ty XỬ LÝ NƯỚC CẤP CÔNG NGHIỆP
Danh sách công ty LỌC NƯỚC MẶN
Danh sách công ty MÁY LỌC NƯỚC BIỂN THÀNH NƯỚC NGỌT
Danh sách công ty Hệ thống lọc nước uống tinh khiết
Danh sách công ty máy nước uống
Danh sách công ty LỌC NƯỚC SÔNG
Danh sách công ty Máy lọc nước nóng lạnh
Cát Mangan
Danh sách công ty Hệ thống xử lý nước
Danh sách công ty Hệ thống xử lý nước cho công nghiệp
Hạt Filox
Sỏi lọc nước
Màng lọc
Danh sách công ty Hệ thống tiệt trùng bằng đèn tia cực tím
Danh sách công ty máy Ozone
Danh sách công ty thiết bị xử lý nước
Danh sách công ty LỌC NƯỚC GIẾNG
Danh sách công ty XỬ LÝ NƯỚC CẤP DÂN DỤNG
Vật liệu lọc đa năng ODM
Danh sách công ty Máy lọc nước uống nóng lạnh
Danh sách công ty Sửa chữa máy nước uống
Danh sách công ty XỬ LÝ NƯỚC THẢI DÂN DỤNG
Danh sách công ty MÁY LỌC NƯỚC BIỂN CHO CÁC TÀU CÁ
Danh sách công ty MÁY LỌC NƯỚC R.O
Danh sách công ty LỌC NƯỚC LỢ
Máy lọc rác
Danh sách công ty Hệ thống khử khoáng ID
Cát thạch anh
Hạt Filox
Danh sách công ty máy Ozone
Danh sách công ty Hệ thống khử khoáng làm mềm nước
Máy ép bùn
Danh sách công ty Thiết bị lọc nước uống tinh khiết
Danh sách công ty LỌC NƯỚC GIẾNG
Thông tin doanh nghiệp
Tên Thuê Bao:
CTY TNHH TMDV KỸ THUẬT TRUNG NAM
20 Đường 2, P.Tân Thành, Q.Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh
Số Điện Thoại:
(028) 3813 4013
Số Fax:
3813 4014
Xếp hạng
Chưa Có bình luận nào
Số lượt xem
0
Website

Sản Phẩm
Chuyên kinh doanh:
- Máy lọc nước uống Nóng-Lạnh, Nóng-Nguội-Lạnh cho Văn phòng, Trường học.
- Máy lọc nước RO gia đình, Bộ lọc nước tinh khiết 10-200 lít/h
- Máy lọc nước giếng khoan, Xử lý nước sinh hoạt, nước công nghiệp
- Dây chuyền sản xuất nước tinh khiết đóng chai 250-1000 Lít/h
- Thiết bị lọc nước, lõi lọc nước, Đèn tia cực tím UV, Máy Ozone


Thông tin ngành nghề

Đánh giá của bạn
Email
Họ tên
Tiêu Đề
Bình Luận
Mã Bảo Mật


Input symbols

Chưa Có Bình Luận Nào ...
CTY CP NHỮNG TRANG VÀNG VIỆT NAM (VNYP)
VNPT-yellowpages
Trụ sở chính: 809 Giải Phóng, P.Giáp Bát, Q.Hoàng Mai, Hà Nội
• ĐT: (024) 3665 8888 / Tổng Đài: (024) 1081
• Fax: (024) 3664 9888
• Email: nhungtrangvang@hn.vnn.vn
• Website: www.yp.vn
Chi Nhánh: 2N Phạm Hữu Chí, P.12, Q.5, TP. HCM.
• ĐT: (028) 3855 6666 / Tổng Đài: (028) 1081
Bình Dương: (0274) 3855 855
• Fax: (028) 3855 5588
• Email: ypm@yp.com.vn
icon YP dadangky