header
Phía Nam: (028) 1081
Phía Bắc: (024) 1081
Tiếng Việt | English | 中文

NHỮNG TRANG VÀNG VIỆT NAM

help Hướng dẫn tìm kiếm trên Trang Vàng
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
TỪ KHÓA >>
NƯỚC THIẾT BỊ LỌC NƯỚC
Đèn UV
Hạt nhựa trao đổi ion
Hệ thống xử lý nước cho công nghiệp
MÁY LỌC NƯỚC BIỂN CHO CÁC TÀU CÁ
máy nước uống
đèn tia cực tím
BỘ LỌC NƯỚC UỐNG CHO GIA ĐÌNH KHÔNG CẦN ĐUN SÔI
máy Ozone
Hệ thống xử lý nước
Hạt Birm
Hạt nâng pH
Màng lọc
Dây chuyền sản xuất nước tinh khiết đóng chai
Hạt lọc nổi
Sửa chữa máy nước uống
Xử lý nước cấp cho nồi hơi
Vật liệu lọc đa năng ODM
XỬ LÝ NƯỚC CẤP CÔNG NGHIỆP
Hệ thống xử lý nước cho gia đình
Máy lọc nước uống nóng lạnh
Máy ép bùn
Hạt Aluwat
MÁY LỌC NƯỚC BIỂN THÀNH NƯỚC NGỌT
Bồn lọc áp lực
Hệ thống lọc nước tuần hoàn hồ bơi
LỌC NƯỚC LỢ
Hệ thống tiệt trùng bằng đèn tia cực tím
Cát Mangan
Thiết bị lọc nước uống tinh khiết
LỌC NƯỚC SÔNG
LỌC NƯỚC GIẾNG
Hệ thống lọc thẩm thấu ngược
LỌC NƯỚC MẶN
Hệ thống khử khoáng ID
Sỏi lọc nước
Hệ thống lọc nước uống tinh khiết
Hệ thống khử khoáng làm mềm nước
Lõi lọc
Hệ thống thanh trùng bằng Ozone
MÁY LỌC NƯỚC R.O
Cát thạch anh
XỬ LÝ NƯỚC THẢI DÂN DỤNG
Máy lọc nước uống
XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP
XỬ LÝ NƯỚC CẤP DÂN DỤNG
Hạt Filox
thiết bị xử lý nước
Hệ thống tuyển nổi áp lực
Máy lọc nước nóng lạnh
Máy lọc rác
Bồn lọc composite
Thiết bị lọc nước HAOHSING JINKON - Đài Loan
Công ty Máy lọc nước uống
Công ty Hệ thống xử lý nước cho gia đình
Thiết bị lọc nước Malaixia
Công ty LỌC NƯỚC MẶN
Danh sách công ty Hệ thống khử khoáng làm mềm nước
Công ty Hệ thống thanh trùng bằng Ozone
Công ty MÁY LỌC NƯỚC R.O
Danh sách công ty MÁY LỌC NƯỚC R.O
Công ty Hệ thống khử khoáng làm mềm nước
Danh sách công ty Dây chuyền sản xuất nước tinh khiết đóng chai
Danh sách công ty Xử lý nước cấp cho nồi hơi
Máy OZONE
Danh sách công ty máy Ozone
Công ty Hệ thống xử lý nước cho công nghiệp
Thiết bị lọc nước Olovi
Danh sách công ty LỌC NƯỚC GIẾNG
Danh sách công ty Sửa chữa máy nước uống
Thiết bị lọc nước thẩm thấu ngược
Công ty XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP
Công ty Hệ thống lọc thẩm thấu ngược
Thiết bị lọc nước công nghiệp
Công ty NƯỚC THIẾT BỊ LỌC NƯỚC
Danh sách công ty Hệ thống lọc nước tuần hoàn hồ bơi
Công ty LỌC NƯỚC LỢ
Bình lọc tạo khoáng Korea King
Danh sách công ty Máy lọc nước nóng lạnh
Bình lọc nước
Thiết bị lọc nước NIREF
Thiết bị lọc nước sinh hoạt bằng muối Waterchlo
Công ty thiết bị xử lý nước
Công ty Hệ thống lọc nước tuần hoàn hồ bơi
Công ty LỌC NƯỚC SÔNG
Thiết bị lọc nước ULTRA-FLO
Danh sách công ty XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP
Danh sách công ty Hệ thống khử khoáng ID
Thiết bị lọc nước series Hydro-Clear
Công ty Hệ thống khử khoáng ID
Thiết bị lọc nước HYDRO ONE
Thiết bị lọc nước bằng tia cực tím
Thiết bị lọc nước biển SEA RECOVERY
Công ty Sửa chữa máy nước uống
Danh sách công ty Máy lọc nước uống nóng lạnh
Danh sách công ty Hệ thống xử lý nước
Công ty Máy lọc nước uống nóng lạnh
Thiết bị lọc nước Trung Quốc
Công ty XỬ LÝ NƯỚC CẤP DÂN DỤNG
Công ty BỘ LỌC NƯỚC UỐNG CHO GIA ĐÌNH KHÔNG CẦN ĐUN SÔI
Danh sách công ty MÁY LỌC NƯỚC BIỂN CHO CÁC TÀU CÁ
Công ty XỬ LÝ NƯỚC THẢI DÂN DỤNG
Danh sách công ty Hệ thống lọc thẩm thấu ngược
Công ty XỬ LÝ NƯỚC CẤP CÔNG NGHIỆP
Công ty Máy lọc nước nóng lạnh
Hệ thống lọc nước tinh khiết đóng chai
Than lọc nước
Danh sách công ty XỬ LÝ NƯỚC THẢI DÂN DỤNG
Danh sách công ty LỌC NƯỚC SÔNG
Thiết bị lọc nước giếng
Danh sách công ty Hệ thống lọc nước uống tinh khiết
Danh sách công ty XỬ LÝ NƯỚC CẤP DÂN DỤNG
Danh sách công ty máy nước uống
Công ty LỌC NƯỚC GIẾNG
Danh sách công ty Hệ thống xử lý nước cho gia đình
Danh sách công ty Máy lọc nước uống
Công ty Hệ thống lọc nước uống tinh khiết
Danh sách công ty LỌC NƯỚC LỢ
Công ty MÁY LỌC NƯỚC BIỂN CHO CÁC TÀU CÁ
Lõi lọc nước
Danh sách công ty XỬ LÝ NƯỚC CẤP CÔNG NGHIỆP
Công ty Xử lý nước cấp cho nồi hơi
Công ty Dây chuyền sản xuất nước tinh khiết đóng chai
Công ty Thiết bị lọc nước uống tinh khiết
Công ty MÁY LỌC NƯỚC BIỂN THÀNH NƯỚC NGỌT
Thiết bị lọc nước Mỹ
Danh sách công ty MÁY LỌC NƯỚC BIỂN THÀNH NƯỚC NGỌT
Danh sách công ty LỌC NƯỚC MẶN
Công ty Hệ thống tiệt trùng bằng đèn tia cực tím
Danh sách công ty Hệ thống thanh trùng bằng Ozone
Công ty đèn tia cực tím
Danh sách công ty BỘ LỌC NƯỚC UỐNG CHO GIA ĐÌNH KHÔNG CẦN ĐUN SÔI
Thiết bị lọc nước PURE - Thái Lan
Công ty Hệ thống xử lý nước
Danh sách công ty Hệ thống xử lý nước cho công nghiệp
Danh sách công ty đèn tia cực tím
Thiết bị lọc nước Hàn Quốc
Danh sách công ty Hệ thống tiệt trùng bằng đèn tia cực tím
Danh sách công ty thiết bị xử lý nước
Danh sách công ty Thiết bị lọc nước uống tinh khiết
Danh sách công ty Máy lọc nước uống
Danh sách công ty XỬ LÝ NƯỚC THẢI DÂN DỤNG
Danh sách công ty MÁY LỌC NƯỚC R.O
Danh sách công ty máy nước uống
Danh sách công ty Hệ thống khử khoáng làm mềm nước
Danh sách công ty MÁY LỌC NƯỚC BIỂN CHO CÁC TÀU CÁ
Sỏi lọc nước
Danh sách công ty Sửa chữa máy nước uống
Máy ép bùn
Hạt nâng pH
Cát Mangan
Danh sách công ty Xử lý nước cấp cho nồi hơi
Hạt lọc nổi
Máy lọc rác
Bồn lọc composite
Danh sách công ty Hệ thống xử lý nước cho gia đình
Danh sách công ty Hệ thống khử khoáng ID
Hạt Aluwat
Danh sách công ty Hệ thống lọc nước tuần hoàn hồ bơi
Danh sách công ty XỬ LÝ NƯỚC CẤP DÂN DỤNG
Danh sách công ty Máy lọc nước nóng lạnh
Danh sách công ty LỌC NƯỚC GIẾNG
Danh sách công ty LỌC NƯỚC MẶN
Danh sách công ty BỘ LỌC NƯỚC UỐNG CHO GIA ĐÌNH KHÔNG CẦN ĐUN SÔI
Danh sách công ty Hệ thống thanh trùng bằng Ozone
Danh sách công ty Hệ thống lọc thẩm thấu ngược
Danh sách công ty Dây chuyền sản xuất nước tinh khiết đóng chai
Danh sách công ty XỬ LÝ NƯỚC CẤP CÔNG NGHIỆP
Danh sách công ty máy Ozone
Danh sách công ty Hệ thống xử lý nước
Màng lọc
Danh sách công ty LỌC NƯỚC LỢ
Danh sách công ty Hệ thống xử lý nước cho công nghiệp
Danh sách công ty MÁY LỌC NƯỚC BIỂN THÀNH NƯỚC NGỌT
Đèn UV
Danh sách công ty Thiết bị lọc nước uống tinh khiết
Danh sách công ty Máy lọc nước uống nóng lạnh
Lõi lọc
Danh sách công ty đèn tia cực tím
Hạt Birm
Danh sách công ty Hệ thống tiệt trùng bằng đèn tia cực tím
Hạt Filox
Vật liệu lọc đa năng ODM
Danh sách công ty XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP
Hạt nhựa trao đổi ion
Cát thạch anh
Bồn lọc áp lực
Danh sách công ty Hệ thống lọc nước uống tinh khiết
Danh sách công ty thiết bị xử lý nước
Hệ thống tuyển nổi áp lực
Danh sách công ty LỌC NƯỚC SÔNG
Danh sách công ty LỌC NƯỚC LỢ
Lõi lọc
Danh sách công ty Thiết bị lọc nước uống tinh khiết
Danh sách công ty MÁY LỌC NƯỚC BIỂN CHO CÁC TÀU CÁ
Danh sách công ty Máy lọc nước uống nóng lạnh
Cát thạch anh
Danh sách công ty BỘ LỌC NƯỚC UỐNG CHO GIA ĐÌNH KHÔNG CẦN ĐUN SÔI
Danh sách công ty LỌC NƯỚC MẶN
Sỏi lọc nước
Thông tin doanh nghiệp
Tên Thuê Bao:
CTY TNHH TMDV PHÚC NHUNG
175 TRƯƠNG VĨNH KÝ, P.TÂN THÀNH, Q.TP, TP. HCM
Số Điện Thoại:
(028) 3810 6797
Số Fax:
3810 7503
Xếp hạng
Chưa Có bình luận nào
Số lượt xem
6747
Sản Phẩm
NHÀ XỬ LÝ NƯỚC CHUYÊN NGHIỆP:
- CHUYÊN CUNG CẤP DÂY CHUYỀN THIẾT BỊ XỬ LÝ NƯỚC TINH KHIẾT, NƯỚC ĐÓNG CHAI TỰ ĐỘNG & BÁN TỰ ĐỘNG
- LỌC NƯỚC PHỤC VỤ SINH HOẠT
- HỆ THỐNG LÀM MỀM NƯỚC, TRAO ĐỔI ION
- CUNG CẤP MÁY LỌC NƯỚC NÓNG LẠNH TRỰC TIẾP DÙNG CHO NHÀ XƯỞNG, VĂN PHÒNG
- CUNG CẤP PHỤ KIỆN PHỤC VỤ CHO MÁY LỌC NƯỚC & THIẾT BỊ XỬ LÝ NƯỚC
- CUNG CẤP MÁY OZONE, ĐÈN CỰC TÍM, TẤT CẢ LÕI LỌC, MÀNG LỌC RO THẨM THẤU NGƯỢC...

CUNG CẤP MÁY LỌC NƯỚC NÓNG, LẠNH, MÁY RO, OZONE, ĐÈN UV & THIẾT BỊ VẬT TƯ NGÀNH NƯỚC *XỬ LÝ NƯỚC SINH HOẠT, NƯỚC PHỤC VỤ CÔNG NGHIỆP VỚI CÔNG NGHỆ CỦA MỸ & ĐÀI LOANThông tin ngành nghề

Đánh giá của bạn
Email
Họ tên
Tiêu Đề
Bình Luận
Mã Bảo Mật


Input symbols

Chưa Có Bình Luận Nào ...
CTY CP NHỮNG TRANG VÀNG VIỆT NAM (VNYP)
VNPT-yellowpages
Trụ sở chính: 809 Giải Phóng, P.Giáp Bát, Q.Hoàng Mai, Hà Nội
• ĐT: (024) 3665 8888 / Tổng Đài: (024) 1081
• Fax: (024) 3664 9888
• Email: nhungtrangvang@hn.vnn.vn
• Website: www.yp.vn
Chi Nhánh: 2N Phạm Hữu Chí, P.12, Q.5, TP. HCM.
• ĐT: (028) 3855 6666 / Tổng Đài: (028) 1081
Bình Dương: (0274) 3855 855
• Fax: (028) 3855 5588
• Email: ypm@yp.com.vn
icon YP dadangky