header
Phía Nam: (028) 1081
Phía Bắc: (024) 1081
Tiếng Việt | English | 中文

NHỮNG TRANG VÀNG VIỆT NAM

help Hướng dẫn tìm kiếm trên Trang Vàng
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
TỪ KHÓA >>
Hệ thống lọc nước uống tinh khiết
LỌC NƯỚC GIẾNG
Cát thạch anh
XỬ LÝ NƯỚC CẤP DÂN DỤNG
LỌC NƯỚC MẶN
Hệ thống lọc thẩm thấu ngược
Hệ thống xử lý nước
Hạt Filox
Lõi lọc
Máy lọc nước nóng lạnh
Hệ thống xử lý nước cho gia đình
LỌC NƯỚC SÔNG
Hạt Aluwat
Hạt nâng pH
đèn tia cực tím
MÁY LỌC NƯỚC BIỂN THÀNH NƯỚC NGỌT
Hệ thống tuyển nổi áp lực
Xử lý nước cấp cho nồi hơi
Sửa chữa máy nước uống
Máy lọc nước uống nóng lạnh
Bồn lọc composite
Sỏi lọc nước
XỬ LÝ NƯỚC THẢI DÂN DỤNG
Hệ thống tiệt trùng bằng đèn tia cực tím
thiết bị xử lý nước
Hệ thống khử khoáng làm mềm nước
máy nước uống
XỬ LÝ NƯỚC CẤP CÔNG NGHIỆP
máy Ozone
Hệ thống khử khoáng ID
LỌC NƯỚC LỢ
Máy lọc rác
Màng lọc
XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP
Máy ép bùn
NƯỚC THIẾT BỊ LỌC NƯỚC
Hệ thống xử lý nước cho công nghiệp
Cát Mangan
Hạt nhựa trao đổi ion
Đèn UV
BỘ LỌC NƯỚC UỐNG CHO GIA ĐÌNH KHÔNG CẦN ĐUN SÔI
MÁY LỌC NƯỚC R.O
Bồn lọc áp lực
Hạt lọc nổi
Hệ thống lọc nước tuần hoàn hồ bơi
Vật liệu lọc đa năng ODM
Hệ thống thanh trùng bằng Ozone
Dây chuyền sản xuất nước tinh khiết đóng chai
Thiết bị lọc nước uống tinh khiết
Máy lọc nước uống
MÁY LỌC NƯỚC BIỂN CHO CÁC TÀU CÁ
Hạt Birm
Danh sách công ty LỌC NƯỚC GIẾNG
Lõi lọc nước
Máy OZONE
Công ty Hệ thống lọc nước uống tinh khiết
Danh sách công ty Hệ thống xử lý nước cho công nghiệp
Thiết bị lọc nước PURE - Thái Lan
Danh sách công ty máy nước uống
Công ty Hệ thống khử khoáng làm mềm nước
Công ty Hệ thống thanh trùng bằng Ozone
Bình lọc nước
Công ty BỘ LỌC NƯỚC UỐNG CHO GIA ĐÌNH KHÔNG CẦN ĐUN SÔI
Thiết bị lọc nước bằng tia cực tím
Danh sách công ty LỌC NƯỚC LỢ
Công ty NƯỚC THIẾT BỊ LỌC NƯỚC
Danh sách công ty Hệ thống khử khoáng làm mềm nước
Thiết bị lọc nước Trung Quốc
Thiết bị lọc nước Mỹ
Thiết bị lọc nước biển SEA RECOVERY
Công ty đèn tia cực tím
Công ty LỌC NƯỚC SÔNG
Danh sách công ty Máy lọc nước uống
Thiết bị lọc nước Olovi
Thiết bị lọc nước giếng
Danh sách công ty XỬ LÝ NƯỚC CẤP CÔNG NGHIỆP
Công ty Hệ thống xử lý nước cho gia đình
Danh sách công ty Máy lọc nước uống nóng lạnh
Danh sách công ty Xử lý nước cấp cho nồi hơi
Danh sách công ty MÁY LỌC NƯỚC BIỂN THÀNH NƯỚC NGỌT
Danh sách công ty máy Ozone
Danh sách công ty XỬ LÝ NƯỚC THẢI DÂN DỤNG
Thiết bị lọc nước NIREF
Bình lọc tạo khoáng Korea King
Công ty MÁY LỌC NƯỚC BIỂN THÀNH NƯỚC NGỌT
Công ty Sửa chữa máy nước uống
Công ty Máy lọc nước uống
Công ty MÁY LỌC NƯỚC R.O
Than lọc nước
Danh sách công ty Hệ thống lọc nước tuần hoàn hồ bơi
Công ty XỬ LÝ NƯỚC CẤP DÂN DỤNG
Danh sách công ty BỘ LỌC NƯỚC UỐNG CHO GIA ĐÌNH KHÔNG CẦN ĐUN SÔI
Danh sách công ty Hệ thống tiệt trùng bằng đèn tia cực tím
Thiết bị lọc nước sinh hoạt bằng muối Waterchlo
Công ty Hệ thống xử lý nước
Công ty XỬ LÝ NƯỚC THẢI DÂN DỤNG
Công ty Hệ thống lọc nước tuần hoàn hồ bơi
Danh sách công ty Dây chuyền sản xuất nước tinh khiết đóng chai
Công ty LỌC NƯỚC LỢ
Công ty Hệ thống khử khoáng ID
Danh sách công ty Hệ thống thanh trùng bằng Ozone
Công ty MÁY LỌC NƯỚC BIỂN CHO CÁC TÀU CÁ
Danh sách công ty XỬ LÝ NƯỚC CẤP DÂN DỤNG
Thiết bị lọc nước HYDRO ONE
Danh sách công ty XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP
Công ty LỌC NƯỚC GIẾNG
Công ty Thiết bị lọc nước uống tinh khiết
Công ty Hệ thống xử lý nước cho công nghiệp
Thiết bị lọc nước Malaixia
Thiết bị lọc nước Hàn Quốc
Danh sách công ty Hệ thống khử khoáng ID
Thiết bị lọc nước HAOHSING JINKON - Đài Loan
Danh sách công ty Hệ thống xử lý nước cho gia đình
Danh sách công ty Hệ thống lọc thẩm thấu ngược
Thiết bị lọc nước thẩm thấu ngược
Danh sách công ty MÁY LỌC NƯỚC BIỂN CHO CÁC TÀU CÁ
Danh sách công ty thiết bị xử lý nước
Thiết bị lọc nước ULTRA-FLO
Công ty thiết bị xử lý nước
Công ty Máy lọc nước uống nóng lạnh
Danh sách công ty Sửa chữa máy nước uống
Hệ thống lọc nước tinh khiết đóng chai
Công ty Máy lọc nước nóng lạnh
Danh sách công ty MÁY LỌC NƯỚC R.O
Công ty Hệ thống lọc thẩm thấu ngược
Danh sách công ty Máy lọc nước nóng lạnh
Danh sách công ty Hệ thống lọc nước uống tinh khiết
Danh sách công ty LỌC NƯỚC MẶN
Công ty Dây chuyền sản xuất nước tinh khiết đóng chai
Danh sách công ty Thiết bị lọc nước uống tinh khiết
Công ty Xử lý nước cấp cho nồi hơi
Thiết bị lọc nước series Hydro-Clear
Danh sách công ty LỌC NƯỚC SÔNG
Danh sách công ty Hệ thống xử lý nước
Công ty Hệ thống tiệt trùng bằng đèn tia cực tím
Công ty XỬ LÝ NƯỚC CẤP CÔNG NGHIỆP
Danh sách công ty đèn tia cực tím
Công ty LỌC NƯỚC MẶN
Thiết bị lọc nước công nghiệp
Công ty XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP
Hạt lọc nổi
Danh sách công ty MÁY LỌC NƯỚC BIỂN THÀNH NƯỚC NGỌT
Danh sách công ty Hệ thống xử lý nước cho công nghiệp
Sỏi lọc nước
Máy ép bùn
Danh sách công ty BỘ LỌC NƯỚC UỐNG CHO GIA ĐÌNH KHÔNG CẦN ĐUN SÔI
Bồn lọc composite
Vật liệu lọc đa năng ODM
Danh sách công ty Hệ thống thanh trùng bằng Ozone
Danh sách công ty Máy lọc nước uống nóng lạnh
Danh sách công ty Dây chuyền sản xuất nước tinh khiết đóng chai
Màng lọc
Danh sách công ty Hệ thống xử lý nước cho gia đình
Cát Mangan
Hạt Aluwat
Danh sách công ty Hệ thống khử khoáng ID
Hạt Birm
Danh sách công ty Máy lọc nước nóng lạnh
Danh sách công ty Hệ thống lọc nước tuần hoàn hồ bơi
Danh sách công ty LỌC NƯỚC GIẾNG
Danh sách công ty Hệ thống khử khoáng làm mềm nước
Danh sách công ty XỬ LÝ NƯỚC CẤP CÔNG NGHIỆP
Danh sách công ty máy Ozone
Danh sách công ty Hệ thống xử lý nước
Danh sách công ty Máy lọc nước uống
Lõi lọc
Danh sách công ty MÁY LỌC NƯỚC BIỂN CHO CÁC TÀU CÁ
Danh sách công ty Xử lý nước cấp cho nồi hơi
Danh sách công ty Hệ thống tiệt trùng bằng đèn tia cực tím
Danh sách công ty MÁY LỌC NƯỚC R.O
Danh sách công ty XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP
Hạt Filox
Danh sách công ty thiết bị xử lý nước
Danh sách công ty LỌC NƯỚC MẶN
Danh sách công ty LỌC NƯỚC LỢ
Hệ thống tuyển nổi áp lực
Danh sách công ty Sửa chữa máy nước uống
Danh sách công ty XỬ LÝ NƯỚC CẤP DÂN DỤNG
Danh sách công ty đèn tia cực tím
Danh sách công ty Hệ thống lọc nước uống tinh khiết
Máy lọc rác
Đèn UV
Danh sách công ty máy nước uống
Cát thạch anh
Hạt nhựa trao đổi ion
Danh sách công ty LỌC NƯỚC SÔNG
Bồn lọc áp lực
Danh sách công ty Hệ thống lọc thẩm thấu ngược
Danh sách công ty XỬ LÝ NƯỚC THẢI DÂN DỤNG
Hạt nâng pH
Danh sách công ty Thiết bị lọc nước uống tinh khiết
Lõi lọc
Hạt Filox
Sỏi lọc nước
Danh sách công ty Hệ thống lọc thẩm thấu ngược
Danh sách công ty máy nước uống
Danh sách công ty Hệ thống khử khoáng làm mềm nước
Danh sách công ty XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP
Danh sách công ty LỌC NƯỚC LỢ
Danh sách công ty Dây chuyền sản xuất nước tinh khiết đóng chai
Thông tin doanh nghiệp
Tên Thuê Bao:
CTY TNHH TMDV SX THẾ GIỚI NƯỚC
269 Đinh Bộ Lĩnh, P.26, Q.Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh
Số Điện Thoại:
(028) 3899 8838
Số Fax:
3511 4827
Xếp hạng
Chưa Có bình luận nào
Số lượt xem
0
Email

Sản Phẩm
- CHUYÊN NGÀNH XỬ LÝ NƯỚC DÂN DỤNG & CÔNG NGHIỆP
- NHÀ PHÂN PHỐI MÁY NƯỚC UỐNG NÓNG LẠNH AQUA

Ngành Nghề Bổ Sung:
MÔI TRƯỜNG - CÔNG TY & DỊCH VỤ
NƯỚC - THIẾT BỊ & DỊCH VỤ XỬ LÝ NƯỚC

Thông tin ngành nghề

Đánh giá của bạn
Email
Họ tên
Tiêu Đề
Bình Luận
Mã Bảo Mật


Input symbols

Chưa Có Bình Luận Nào ...
CTY CP NHỮNG TRANG VÀNG VIỆT NAM (VNYP)
VNPT-yellowpages
Trụ sở chính: 809 Giải Phóng, P.Giáp Bát, Q.Hoàng Mai, Hà Nội
• ĐT: (024) 3665 8888 / Tổng Đài: (024) 1081
• Fax: (024) 3664 9888
• Email: nhungtrangvang@hn.vnn.vn
• Website: www.yp.vn
Chi Nhánh: 2N Phạm Hữu Chí, P.12, Q.5, TP. HCM.
• ĐT: (028) 3855 6666 / Tổng Đài: (028) 1081
Bình Dương: (0274) 3855 855
• Fax: (028) 3855 5588
• Email: ypm@yp.com.vn
icon YP dadangky