header
Phía Nam: (028) 1081
Phía Bắc: (024) 1081
Tiếng Việt | English | 中文

NHỮNG TRANG VÀNG VIỆT NAM

help Hướng dẫn tìm kiếm trên Trang Vàng
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
TỪ KHÓA >>
Hệ thống lọc nước uống tinh khiết
thiết bị xử lý nước
Cát thạch anh
Hệ thống xử lý nước
MÁY LỌC NƯỚC R.O
Máy ép bùn
LỌC NƯỚC LỢ
Sửa chữa máy nước uống
Đèn UV
XỬ LÝ NƯỚC THẢI DÂN DỤNG
Hệ thống xử lý nước cho gia đình
máy Ozone
máy nước uống
Máy lọc nước uống
Hệ thống khử khoáng làm mềm nước
đèn tia cực tím
Hạt Birm
Hạt nhựa trao đổi ion
Hệ thống khử khoáng ID
Lõi lọc
LỌC NƯỚC MẶN
XỬ LÝ NƯỚC CẤP DÂN DỤNG
Màng lọc
MÁY LỌC NƯỚC BIỂN CHO CÁC TÀU CÁ
Hệ thống tiệt trùng bằng đèn tia cực tím
BỘ LỌC NƯỚC UỐNG CHO GIA ĐÌNH KHÔNG CẦN ĐUN SÔI
Hạt nâng pH
Vật liệu lọc đa năng ODM
Máy lọc nước uống nóng lạnh
Bồn lọc áp lực
MÁY LỌC NƯỚC BIỂN THÀNH NƯỚC NGỌT
XỬ LÝ NƯỚC CẤP CÔNG NGHIỆP
LỌC NƯỚC GIẾNG
Hạt Filox
NƯỚC THIẾT BỊ LỌC NƯỚC
Máy lọc rác
LỌC NƯỚC SÔNG
Hệ thống lọc nước tuần hoàn hồ bơi
Dây chuyền sản xuất nước tinh khiết đóng chai
Hệ thống tuyển nổi áp lực
Xử lý nước cấp cho nồi hơi
Hạt Aluwat
Máy lọc nước nóng lạnh
Cát Mangan
Hệ thống lọc thẩm thấu ngược
Bồn lọc composite
Thiết bị lọc nước uống tinh khiết
Hệ thống xử lý nước cho công nghiệp
XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP
Hệ thống thanh trùng bằng Ozone
Hạt lọc nổi
Sỏi lọc nước
Danh sách công ty XỬ LÝ NƯỚC THẢI DÂN DỤNG
Lõi lọc nước
Thiết bị lọc nước series Hydro-Clear
Danh sách công ty Hệ thống xử lý nước cho công nghiệp
Danh sách công ty LỌC NƯỚC LỢ
Công ty LỌC NƯỚC LỢ
Danh sách công ty Máy lọc nước nóng lạnh
Thiết bị lọc nước Malaixia
Danh sách công ty XỬ LÝ NƯỚC CẤP DÂN DỤNG
Danh sách công ty thiết bị xử lý nước
Danh sách công ty Máy lọc nước uống nóng lạnh
Thiết bị lọc nước Mỹ
Danh sách công ty XỬ LÝ NƯỚC CẤP CÔNG NGHIỆP
Công ty MÁY LỌC NƯỚC BIỂN CHO CÁC TÀU CÁ
Thiết bị lọc nước NIREF
Công ty Máy lọc nước uống nóng lạnh
Công ty Hệ thống khử khoáng làm mềm nước
Máy OZONE
Danh sách công ty Thiết bị lọc nước uống tinh khiết
Thiết bị lọc nước HYDRO ONE
Danh sách công ty Hệ thống thanh trùng bằng Ozone
Danh sách công ty LỌC NƯỚC MẶN
Danh sách công ty Hệ thống tiệt trùng bằng đèn tia cực tím
Công ty Hệ thống khử khoáng ID
Than lọc nước
Công ty Hệ thống lọc thẩm thấu ngược
Thiết bị lọc nước bằng tia cực tím
Danh sách công ty Sửa chữa máy nước uống
Bình lọc nước
Công ty Máy lọc nước uống
Thiết bị lọc nước Trung Quốc
Danh sách công ty LỌC NƯỚC GIẾNG
Thiết bị lọc nước ULTRA-FLO
Thiết bị lọc nước Hàn Quốc
Danh sách công ty Hệ thống xử lý nước cho gia đình
Thiết bị lọc nước Olovi
Thiết bị lọc nước giếng
Công ty NƯỚC THIẾT BỊ LỌC NƯỚC
Thiết bị lọc nước sinh hoạt bằng muối Waterchlo
Công ty Xử lý nước cấp cho nồi hơi
Công ty thiết bị xử lý nước
Công ty Hệ thống xử lý nước cho công nghiệp
Danh sách công ty Hệ thống lọc thẩm thấu ngược
Danh sách công ty MÁY LỌC NƯỚC R.O
Công ty XỬ LÝ NƯỚC CẤP CÔNG NGHIỆP
Công ty Hệ thống thanh trùng bằng Ozone
Công ty Sửa chữa máy nước uống
Danh sách công ty Xử lý nước cấp cho nồi hơi
Công ty Thiết bị lọc nước uống tinh khiết
Danh sách công ty Hệ thống khử khoáng làm mềm nước
Công ty Hệ thống xử lý nước
Công ty Hệ thống tiệt trùng bằng đèn tia cực tím
Công ty LỌC NƯỚC SÔNG
Thiết bị lọc nước thẩm thấu ngược
Công ty LỌC NƯỚC MẶN
Thiết bị lọc nước PURE - Thái Lan
Hệ thống lọc nước tinh khiết đóng chai
Công ty Hệ thống lọc nước tuần hoàn hồ bơi
Danh sách công ty Hệ thống lọc nước tuần hoàn hồ bơi
Công ty MÁY LỌC NƯỚC BIỂN THÀNH NƯỚC NGỌT
Danh sách công ty XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP
Bình lọc tạo khoáng Korea King
Thiết bị lọc nước HAOHSING JINKON - Đài Loan
Danh sách công ty Hệ thống lọc nước uống tinh khiết
Thiết bị lọc nước biển SEA RECOVERY
Danh sách công ty Hệ thống khử khoáng ID
Danh sách công ty đèn tia cực tím
Danh sách công ty Máy lọc nước uống
Công ty Dây chuyền sản xuất nước tinh khiết đóng chai
Công ty XỬ LÝ NƯỚC THẢI DÂN DỤNG
Danh sách công ty BỘ LỌC NƯỚC UỐNG CHO GIA ĐÌNH KHÔNG CẦN ĐUN SÔI
Công ty LỌC NƯỚC GIẾNG
Danh sách công ty LỌC NƯỚC SÔNG
Công ty Máy lọc nước nóng lạnh
Thiết bị lọc nước công nghiệp
Công ty BỘ LỌC NƯỚC UỐNG CHO GIA ĐÌNH KHÔNG CẦN ĐUN SÔI
Công ty XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP
Danh sách công ty MÁY LỌC NƯỚC BIỂN CHO CÁC TÀU CÁ
Danh sách công ty máy Ozone
Công ty đèn tia cực tím
Danh sách công ty MÁY LỌC NƯỚC BIỂN THÀNH NƯỚC NGỌT
Công ty Hệ thống lọc nước uống tinh khiết
Công ty XỬ LÝ NƯỚC CẤP DÂN DỤNG
Công ty Hệ thống xử lý nước cho gia đình
Danh sách công ty Hệ thống xử lý nước
Danh sách công ty Dây chuyền sản xuất nước tinh khiết đóng chai
Công ty MÁY LỌC NƯỚC R.O
Danh sách công ty máy nước uống
Danh sách công ty Hệ thống tiệt trùng bằng đèn tia cực tím
Danh sách công ty Sửa chữa máy nước uống
Màng lọc
Hạt lọc nổi
Danh sách công ty máy Ozone
Danh sách công ty Dây chuyền sản xuất nước tinh khiết đóng chai
Danh sách công ty LỌC NƯỚC SÔNG
Danh sách công ty XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP
Máy lọc rác
Sỏi lọc nước
Danh sách công ty Hệ thống xử lý nước cho công nghiệp
Danh sách công ty BỘ LỌC NƯỚC UỐNG CHO GIA ĐÌNH KHÔNG CẦN ĐUN SÔI
Danh sách công ty MÁY LỌC NƯỚC BIỂN CHO CÁC TÀU CÁ
Đèn UV
Danh sách công ty thiết bị xử lý nước
Danh sách công ty MÁY LỌC NƯỚC R.O
Cát thạch anh
Vật liệu lọc đa năng ODM
Máy ép bùn
Danh sách công ty XỬ LÝ NƯỚC CẤP DÂN DỤNG
Bồn lọc composite
Danh sách công ty đèn tia cực tím
Danh sách công ty Hệ thống xử lý nước
Hạt nhựa trao đổi ion
Danh sách công ty XỬ LÝ NƯỚC THẢI DÂN DỤNG
Danh sách công ty Hệ thống lọc nước uống tinh khiết
Danh sách công ty Máy lọc nước nóng lạnh
Danh sách công ty Máy lọc nước uống nóng lạnh
Danh sách công ty LỌC NƯỚC GIẾNG
Cát Mangan
Hệ thống tuyển nổi áp lực
Danh sách công ty MÁY LỌC NƯỚC BIỂN THÀNH NƯỚC NGỌT
Danh sách công ty Xử lý nước cấp cho nồi hơi
Danh sách công ty máy nước uống
Lõi lọc
Danh sách công ty LỌC NƯỚC LỢ
Danh sách công ty Hệ thống lọc thẩm thấu ngược
Bồn lọc áp lực
Danh sách công ty Hệ thống xử lý nước cho gia đình
Danh sách công ty Hệ thống lọc nước tuần hoàn hồ bơi
Hạt Birm
Danh sách công ty Máy lọc nước uống
Hạt nâng pH
Danh sách công ty Hệ thống khử khoáng làm mềm nước
Danh sách công ty LỌC NƯỚC MẶN
Danh sách công ty Hệ thống khử khoáng ID
Danh sách công ty Hệ thống thanh trùng bằng Ozone
Hạt Filox
Danh sách công ty XỬ LÝ NƯỚC CẤP CÔNG NGHIỆP
Danh sách công ty Thiết bị lọc nước uống tinh khiết
Hạt Aluwat
Hạt nhựa trao đổi ion
Danh sách công ty Máy lọc nước nóng lạnh
Hạt nâng pH
Danh sách công ty MÁY LỌC NƯỚC BIỂN THÀNH NƯỚC NGỌT
Màng lọc
Danh sách công ty LỌC NƯỚC MẶN
Danh sách công ty XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP
Danh sách công ty XỬ LÝ NƯỚC CẤP CÔNG NGHIỆP
Danh sách công ty MÁY LỌC NƯỚC R.O
Thông tin doanh nghiệp
Tên Thuê Bao:
DNTN MÁY LỌC NƯỚC NÓNG LẠNH TRƯỜNG HƯNG
14/20B Tổ 1B KP1 Đường 9, P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh
Số Điện Thoại:
(028) 3727 0362
Số Fax:
3726 6629
Xếp hạng
Chưa Có bình luận nào
Số lượt xem
0
Website

Sản Phẩm
- CUNG CẤP CÁC LOẠI MÁY LỌC NƯỚC NÓNG LẠNH, LINH PHỤ KIỆN, LÕI LỌC NƯỚC
- THIẾT BỊ LỌC NƯỚC TINH KHIẾT GIA ĐÌNH, XỬ LÝ NƯỚC PHÈN
- SỬA CHỮA MIỄN PHÍ, NHẬN HỢP ĐỒNG BẢO TRÌ

Thông tin ngành nghề

Đánh giá của bạn
Email
Họ tên
Tiêu Đề
Bình Luận
Mã Bảo Mật


Input symbols

Chưa Có Bình Luận Nào ...
CTY CP NHỮNG TRANG VÀNG VIỆT NAM (VNYP)
VNPT-yellowpages
Trụ sở chính: 809 Giải Phóng, P.Giáp Bát, Q.Hoàng Mai, Hà Nội
• ĐT: (024) 3665 8888 / Tổng Đài: (024) 1081
• Fax: (024) 3664 9888
• Email: nhungtrangvang@hn.vnn.vn
• Website: www.yp.vn
Chi Nhánh: 2N Phạm Hữu Chí, P.12, Q.5, TP. HCM.
• ĐT: (028) 3855 6666 / Tổng Đài: (028) 1081
Bình Dương: (0274) 3855 855
• Fax: (028) 3855 5588
• Email: ypm@yp.com.vn
icon YP dadangky