header
Phía Nam: (028) 1081
Phía Bắc: (024) 1081
Tiếng Việt | English | 中文

NHỮNG TRANG VÀNG VIỆT NAM

help Hướng dẫn tìm kiếm trên Trang Vàng
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
TỪ KHÓA >>
LỌC NƯỚC MẶN
XỬ LÝ NƯỚC THẢI DÂN DỤNG
Sửa chữa máy nước uống
Dây chuyền sản xuất nước tinh khiết đóng chai
Vật liệu lọc đa năng ODM
XỬ LÝ NƯỚC CẤP CÔNG NGHIỆP
Hệ thống lọc nước uống tinh khiết
MÁY LỌC NƯỚC BIỂN CHO CÁC TÀU CÁ
Hạt Aluwat
Hạt nâng pH
Bồn lọc áp lực
NƯỚC THIẾT BỊ LỌC NƯỚC
Máy lọc nước nóng lạnh
XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP
Máy lọc nước uống nóng lạnh
Máy ép bùn
Cát Mangan
Máy lọc rác
Đèn UV
Màng lọc
Hệ thống xử lý nước cho gia đình
Hệ thống xử lý nước cho công nghiệp
Hệ thống lọc nước tuần hoàn hồ bơi
LỌC NƯỚC LỢ
XỬ LÝ NƯỚC CẤP DÂN DỤNG
Sỏi lọc nước
Hệ thống tuyển nổi áp lực
máy nước uống
thiết bị xử lý nước
Hệ thống thanh trùng bằng Ozone
MÁY LỌC NƯỚC BIỂN THÀNH NƯỚC NGỌT
Thiết bị lọc nước uống tinh khiết
LỌC NƯỚC SÔNG
Bồn lọc composite
Xử lý nước cấp cho nồi hơi
Hệ thống lọc thẩm thấu ngược
Hạt nhựa trao đổi ion
Hạt Birm
Hệ thống khử khoáng ID
Hệ thống xử lý nước
BỘ LỌC NƯỚC UỐNG CHO GIA ĐÌNH KHÔNG CẦN ĐUN SÔI
đèn tia cực tím
Hạt Filox
Hạt lọc nổi
LỌC NƯỚC GIẾNG
Hệ thống khử khoáng làm mềm nước
Máy lọc nước uống
MÁY LỌC NƯỚC R.O
Cát thạch anh
Hệ thống tiệt trùng bằng đèn tia cực tím
Lõi lọc
máy Ozone
Thiết bị lọc nước Olovi
Máy OZONE
Danh sách công ty máy Ozone
Danh sách công ty Hệ thống tiệt trùng bằng đèn tia cực tím
Danh sách công ty đèn tia cực tím
Danh sách công ty MÁY LỌC NƯỚC R.O
Thiết bị lọc nước biển SEA RECOVERY
Thiết bị lọc nước giếng
Thiết bị lọc nước Hàn Quốc
Danh sách công ty Máy lọc nước uống
Thiết bị lọc nước thẩm thấu ngược
Danh sách công ty Hệ thống xử lý nước cho gia đình
Danh sách công ty Máy lọc nước uống nóng lạnh
Thiết bị lọc nước Malaixia
Lõi lọc nước
Danh sách công ty XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP
Danh sách công ty MÁY LỌC NƯỚC BIỂN CHO CÁC TÀU CÁ
Danh sách công ty thiết bị xử lý nước
Bình lọc tạo khoáng Korea King
Danh sách công ty Xử lý nước cấp cho nồi hơi
Danh sách công ty LỌC NƯỚC MẶN
Công ty BỘ LỌC NƯỚC UỐNG CHO GIA ĐÌNH KHÔNG CẦN ĐUN SÔI
Danh sách công ty XỬ LÝ NƯỚC THẢI DÂN DỤNG
Công ty MÁY LỌC NƯỚC BIỂN CHO CÁC TÀU CÁ
Danh sách công ty Sửa chữa máy nước uống
Danh sách công ty XỬ LÝ NƯỚC CẤP DÂN DỤNG
Hệ thống lọc nước tinh khiết đóng chai
Công ty Máy lọc nước nóng lạnh
Công ty XỬ LÝ NƯỚC CẤP DÂN DỤNG
Công ty Dây chuyền sản xuất nước tinh khiết đóng chai
Danh sách công ty Hệ thống lọc thẩm thấu ngược
Công ty Sửa chữa máy nước uống
Danh sách công ty Hệ thống thanh trùng bằng Ozone
Thiết bị lọc nước series Hydro-Clear
Danh sách công ty Hệ thống xử lý nước cho công nghiệp
Thiết bị lọc nước ULTRA-FLO
Thiết bị lọc nước HYDRO ONE
Công ty đèn tia cực tím
Danh sách công ty máy nước uống
Công ty LỌC NƯỚC GIẾNG
Danh sách công ty Hệ thống lọc nước uống tinh khiết
Danh sách công ty Máy lọc nước nóng lạnh
Danh sách công ty Hệ thống khử khoáng ID
Danh sách công ty Dây chuyền sản xuất nước tinh khiết đóng chai
Danh sách công ty MÁY LỌC NƯỚC BIỂN THÀNH NƯỚC NGỌT
Thiết bị lọc nước sinh hoạt bằng muối Waterchlo
Công ty Xử lý nước cấp cho nồi hơi
Thiết bị lọc nước Mỹ
Danh sách công ty LỌC NƯỚC SÔNG
Công ty Hệ thống xử lý nước
Công ty Hệ thống tiệt trùng bằng đèn tia cực tím
Thiết bị lọc nước NIREF
Danh sách công ty LỌC NƯỚC GIẾNG
Danh sách công ty XỬ LÝ NƯỚC CẤP CÔNG NGHIỆP
Công ty thiết bị xử lý nước
Danh sách công ty Hệ thống khử khoáng làm mềm nước
Thiết bị lọc nước PURE - Thái Lan
Công ty Hệ thống khử khoáng làm mềm nước
Công ty MÁY LỌC NƯỚC R.O
Bình lọc nước
Công ty LỌC NƯỚC LỢ
Thiết bị lọc nước Trung Quốc
Công ty Hệ thống lọc nước tuần hoàn hồ bơi
Công ty LỌC NƯỚC SÔNG
Than lọc nước
Danh sách công ty LỌC NƯỚC LỢ
Thiết bị lọc nước bằng tia cực tím
Thiết bị lọc nước công nghiệp
Công ty MÁY LỌC NƯỚC BIỂN THÀNH NƯỚC NGỌT
Công ty LỌC NƯỚC MẶN
Danh sách công ty Hệ thống xử lý nước
Công ty Hệ thống lọc thẩm thấu ngược
Công ty XỬ LÝ NƯỚC THẢI DÂN DỤNG
Danh sách công ty Hệ thống lọc nước tuần hoàn hồ bơi
Công ty Thiết bị lọc nước uống tinh khiết
Công ty Hệ thống lọc nước uống tinh khiết
Danh sách công ty BỘ LỌC NƯỚC UỐNG CHO GIA ĐÌNH KHÔNG CẦN ĐUN SÔI
Công ty Hệ thống khử khoáng ID
Công ty Máy lọc nước uống
Công ty Hệ thống xử lý nước cho công nghiệp
Công ty XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP
Công ty Hệ thống xử lý nước cho gia đình
Thiết bị lọc nước HAOHSING JINKON - Đài Loan
Công ty NƯỚC THIẾT BỊ LỌC NƯỚC
Danh sách công ty Thiết bị lọc nước uống tinh khiết
Công ty Máy lọc nước uống nóng lạnh
Công ty XỬ LÝ NƯỚC CẤP CÔNG NGHIỆP
Công ty Hệ thống thanh trùng bằng Ozone
Hệ thống tuyển nổi áp lực
Danh sách công ty Máy lọc nước uống
Danh sách công ty XỬ LÝ NƯỚC THẢI DÂN DỤNG
Danh sách công ty XỬ LÝ NƯỚC CẤP DÂN DỤNG
Danh sách công ty MÁY LỌC NƯỚC R.O
Danh sách công ty Thiết bị lọc nước uống tinh khiết
Danh sách công ty LỌC NƯỚC SÔNG
Máy ép bùn
Hạt lọc nổi
Danh sách công ty Hệ thống xử lý nước
Danh sách công ty LỌC NƯỚC MẶN
Danh sách công ty Hệ thống thanh trùng bằng Ozone
Cát thạch anh
Hạt Filox
Danh sách công ty Hệ thống tiệt trùng bằng đèn tia cực tím
Vật liệu lọc đa năng ODM
Màng lọc
Hạt Aluwat
Danh sách công ty MÁY LỌC NƯỚC BIỂN THÀNH NƯỚC NGỌT
Danh sách công ty XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP
Danh sách công ty Hệ thống xử lý nước cho gia đình
Đèn UV
Máy lọc rác
Lõi lọc
Danh sách công ty LỌC NƯỚC LỢ
Danh sách công ty Hệ thống khử khoáng ID
Danh sách công ty Hệ thống khử khoáng làm mềm nước
Danh sách công ty XỬ LÝ NƯỚC CẤP CÔNG NGHIỆP
Bồn lọc áp lực
Danh sách công ty máy nước uống
Danh sách công ty Sửa chữa máy nước uống
Bồn lọc composite
Danh sách công ty Xử lý nước cấp cho nồi hơi
Hạt nhựa trao đổi ion
Danh sách công ty thiết bị xử lý nước
Danh sách công ty máy Ozone
Hạt nâng pH
Danh sách công ty LỌC NƯỚC GIẾNG
Cát Mangan
Danh sách công ty Hệ thống xử lý nước cho công nghiệp
Danh sách công ty BỘ LỌC NƯỚC UỐNG CHO GIA ĐÌNH KHÔNG CẦN ĐUN SÔI
Sỏi lọc nước
Danh sách công ty Hệ thống lọc nước tuần hoàn hồ bơi
Danh sách công ty đèn tia cực tím
Danh sách công ty Dây chuyền sản xuất nước tinh khiết đóng chai
Hạt Birm
Danh sách công ty MÁY LỌC NƯỚC BIỂN CHO CÁC TÀU CÁ
Danh sách công ty Hệ thống lọc thẩm thấu ngược
Danh sách công ty Hệ thống lọc nước uống tinh khiết
Danh sách công ty Máy lọc nước nóng lạnh
Danh sách công ty Máy lọc nước uống nóng lạnh
Danh sách công ty Hệ thống khử khoáng làm mềm nước
Danh sách công ty LỌC NƯỚC MẶN
Sỏi lọc nước
Danh sách công ty máy nước uống
Danh sách công ty đèn tia cực tím
Danh sách công ty LỌC NƯỚC GIẾNG
Màng lọc
Hạt nhựa trao đổi ion
Danh sách công ty Máy lọc nước uống
Thông tin doanh nghiệp
Tên Thuê Bao:
DNTN SX TM KHANG BẢO
151 Tạ Uyên, P.4, Q.11, TP.Hồ Chí Minh
Số Điện Thoại:
(028) 3857 2482
Số Fax:
Chưa có dữ liệu
Xếp hạng
Chưa Có bình luận nào
Số lượt xem
0
Website

Email

Sản Phẩm
KD THIẾT BỊ LỌC NƯỚC, MÁY NÓNG-LẠNH

D11/6

Thông tin ngành nghề

Đánh giá của bạn
Email
Họ tên
Tiêu Đề
Bình Luận
Mã Bảo Mật


Input symbols

Chưa Có Bình Luận Nào ...
CTY CP NHỮNG TRANG VÀNG VIỆT NAM (VNYP)
VNPT-yellowpages
Trụ sở chính: 809 Giải Phóng, P.Giáp Bát, Q.Hoàng Mai, Hà Nội
• ĐT: (024) 3665 8888 / Tổng Đài: (024) 1081
• Fax: (024) 3664 9888
• Email: nhungtrangvang@hn.vnn.vn
• Website: www.yp.vn
Chi Nhánh: 2N Phạm Hữu Chí, P.12, Q.5, TP. HCM.
• ĐT: (028) 3855 6666 / Tổng Đài: (028) 1081
Bình Dương: (0274) 3855 855
• Fax: (028) 3855 5588
• Email: ypm@yp.com.vn
icon YP dadangky