header
Phía Nam: (028) 1081
Phía Bắc: (024) 1081
Tiếng Việt | English | 中文

NHỮNG TRANG VÀNG VIỆT NAM

help Hướng dẫn tìm kiếm trên Trang Vàng
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
TỪ KHÓA >>
Kiểm định kỹ thuật an toàn
Kiểm tra không phá hủy
Kiểm định áp kế
Kiểm tra thử nghiệm
Dịch vụ đo lưu lượng khí
Kiểm định áp kế chân không
GIÁM ĐỊNH KIỂM ĐỊNH
Kiểm định thiết bị áp lực
Huấn luyện và đào tạo an toàn lao động
Kiểm định áp kế lò xo
Giám sát kỹ thuật an toàn
Kiểm định an toàn điện chống sét
Kiểm tra chất lượng hàng hóa xuất nhập khẩu
Kiểm định kỹ thuật an toàn thiết bị nâng thang máy
Kiểm định van an toàn
Công ty Giám sát kỹ thuật an toàn
Danh sách công ty Dịch vụ đo lưu lượng khí
Công ty Kiểm định kỹ thuật an toàn thiết bị nâng thang máy
Công ty GIÁM ĐỊNH KIỂM ĐỊNH
Công ty Huấn luyện và đào tạo an toàn lao động
Công ty Kiểm tra không phá hủy
Danh sách công ty Huấn luyện và đào tạo an toàn lao động
Công ty Kiểm định áp kế
Công ty Kiểm tra chất lượng hàng hóa xuất nhập khẩu
Danh sách công ty Kiểm định an toàn điện chống sét
Danh sách công ty Kiểm tra thử nghiệm
Danh sách công ty Kiểm tra chất lượng hàng hóa xuất nhập khẩu
Công ty Kiểm định thiết bị áp lực
Danh sách công ty Kiểm tra không phá hủy
Danh sách công ty Kiểm định áp kế
Công ty Kiểm định van an toàn
Danh sách công ty Kiểm định áp kế lò xo
Danh sách công ty Kiểm định van an toàn
Danh sách công ty Kiểm định áp kế chân không
Công ty Kiểm định áp kế chân không
Danh sách công ty Kiểm định kỹ thuật an toàn thiết bị nâng thang máy
Công ty Kiểm định an toàn điện chống sét
Công ty Kiểm tra thử nghiệm
Danh sách công ty Kiểm định kỹ thuật an toàn
Công ty Kiểm định kỹ thuật an toàn
Danh sách công ty Kiểm định thiết bị áp lực
Công ty Kiểm định áp kế lò xo
Công ty Dịch vụ đo lưu lượng khí
Danh sách công ty Giám sát kỹ thuật an toàn
Danh sách công ty Kiểm định thiết bị áp lực
Danh sách công ty Kiểm tra không phá hủy
Danh sách công ty Kiểm định van an toàn
Danh sách công ty Kiểm định an toàn điện chống sét
Danh sách công ty Kiểm định kỹ thuật an toàn thiết bị nâng thang máy
Danh sách công ty Kiểm tra thử nghiệm
Danh sách công ty Kiểm định áp kế
Danh sách công ty Huấn luyện và đào tạo an toàn lao động
Danh sách công ty Kiểm tra chất lượng hàng hóa xuất nhập khẩu
Danh sách công ty Giám sát kỹ thuật an toàn
Danh sách công ty Dịch vụ đo lưu lượng khí
Danh sách công ty Kiểm định áp kế lò xo
Danh sách công ty Kiểm định kỹ thuật an toàn
Danh sách công ty Kiểm định áp kế chân không
Danh sách công ty Dịch vụ đo lưu lượng khí
Danh sách công ty Kiểm định van an toàn
Danh sách công ty Kiểm định áp kế chân không
Danh sách công ty Kiểm định áp kế
Danh sách công ty Kiểm định kỹ thuật an toàn thiết bị nâng thang máy
Danh sách công ty Kiểm tra không phá hủy
Danh sách công ty Kiểm định kỹ thuật an toàn
Danh sách công ty Huấn luyện và đào tạo an toàn lao động
Danh sách công ty Kiểm định áp kế lò xo
Danh sách công ty Kiểm tra chất lượng hàng hóa xuất nhập khẩu
Danh sách công ty Giám sát kỹ thuật an toàn
Danh sách công ty Kiểm định thiết bị áp lực
Danh sách công ty Kiểm tra thử nghiệm
Danh sách công ty Kiểm định an toàn điện chống sét
Danh sách công ty Kiểm tra không phá hủy
Danh sách công ty Kiểm định áp kế chân không
Danh sách công ty Kiểm định kỹ thuật an toàn
Danh sách công ty Kiểm tra thử nghiệm
Danh sách công ty Kiểm tra chất lượng hàng hóa xuất nhập khẩu
Danh sách công ty Kiểm định áp kế
Danh sách công ty Kiểm định áp kế lò xo
Danh sách công ty Kiểm định van an toàn
Danh sách công ty Kiểm định kỹ thuật an toàn thiết bị nâng thang máy
Danh sách công ty Dịch vụ đo lưu lượng khí
Danh sách công ty Kiểm định an toàn điện chống sét
Danh sách công ty Huấn luyện và đào tạo an toàn lao động
Danh sách công ty Giám sát kỹ thuật an toàn
Danh sách công ty Kiểm định thiết bị áp lực
Danh sách công ty Kiểm định áp kế chân không
Danh sách công ty Kiểm định an toàn điện chống sét
Danh sách công ty Kiểm định kỹ thuật an toàn thiết bị nâng thang máy
Danh sách công ty Kiểm định thiết bị áp lực
Danh sách công ty Kiểm định áp kế lò xo
Danh sách công ty Kiểm định áp kế
Danh sách công ty Huấn luyện và đào tạo an toàn lao động
Danh sách công ty Kiểm tra không phá hủy
Danh sách công ty Giám sát kỹ thuật an toàn
Danh sách công ty Kiểm tra thử nghiệm
Danh sách công ty Kiểm định van an toàn
Danh sách công ty Kiểm tra chất lượng hàng hóa xuất nhập khẩu
Danh sách công ty Dịch vụ đo lưu lượng khí
Danh sách công ty Kiểm định kỹ thuật an toàn
Thông tin doanh nghiệp
Tên Thuê Bao:
LIÊN HIỆP KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐỊA CHẤT NỀN MÓNG & KIỂM ĐỊNH XD (UGFC)
427 Tên Lửa, P.Bình Trị Đông B, Q.Bình Tân, TP.Hồ Chí Minh
Số Điện Thoại:
(028) 6260 0472
Số Fax:
6260 1818
Xếp hạng
Chưa Có bình luận nào
Số lượt xem
0
Website
www.ugfc.vn

Email
ugfc@vnn.vn

Sản Phẩm
- THÍ NGHIỆM VẬT LIỆU XÂY DỰNG
- TƯ VẤN GIÁM SÁT, KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CỘC, KHOAN NHỒI
- KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH
- QUAN CẮT HIỆN TRƯỜNG
- KIỂM SÁT ĐỊA CHẤT

Thông tin ngành nghề

Đánh giá của bạn
Email
Họ tên
Tiêu Đề
Bình Luận
Mã Bảo Mật


Input symbols

Chưa Có Bình Luận Nào ...
CTY CP NHỮNG TRANG VÀNG VIỆT NAM (VNYP)
VNPT-yellowpages
Trụ sở chính: 809 Giải Phóng, P.Giáp Bát, Q.Hoàng Mai, Hà Nội
• ĐT: (024) 3665 8888 / Tổng Đài: (024) 1081
• Fax: (024) 3664 9888
• Email: nhungtrangvang@hn.vnn.vn
• Website: www.yp.vn
Chi Nhánh: 2N Phạm Hữu Chí, P.12, Q.5, TP. HCM.
• ĐT: (028) 3855 6666 / Tổng Đài: (028) 1081
Bình Dương: (0274) 3855 855
• Fax: (028) 3855 5588
• Email: ypm@yp.com.vn
icon YP dadangky