header
Phía Nam: (028) 1081
Phía Bắc: (024) 1081
Tiếng Việt | English | 中文

NHỮNG TRANG VÀNG VIỆT NAM

help Hướng dẫn tìm kiếm trên Trang Vàng
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
TỪ KHÓA >>
Kiểm định áp kế chân không
Giám sát kỹ thuật an toàn
Kiểm định áp kế
Kiểm định kỹ thuật an toàn
Kiểm định thiết bị áp lực
Huấn luyện và đào tạo an toàn lao động
Kiểm định áp kế lò xo
Kiểm định an toàn điện chống sét
Kiểm tra chất lượng hàng hóa xuất nhập khẩu
GIÁM ĐỊNH KIỂM ĐỊNH
Kiểm tra không phá hủy
Kiểm định van an toàn
Dịch vụ đo lưu lượng khí
Kiểm định kỹ thuật an toàn thiết bị nâng thang máy
Kiểm tra thử nghiệm
Công ty Kiểm định kỹ thuật an toàn
Danh sách công ty Kiểm định van an toàn
Danh sách công ty Giám sát kỹ thuật an toàn
Công ty Kiểm định kỹ thuật an toàn thiết bị nâng thang máy
Danh sách công ty Kiểm tra không phá hủy
Công ty Kiểm định an toàn điện chống sét
Công ty Kiểm tra chất lượng hàng hóa xuất nhập khẩu
Danh sách công ty Kiểm định an toàn điện chống sét
Công ty Kiểm định áp kế lò xo
Danh sách công ty Kiểm tra chất lượng hàng hóa xuất nhập khẩu
Danh sách công ty Kiểm định kỹ thuật an toàn thiết bị nâng thang máy
Công ty Dịch vụ đo lưu lượng khí
Công ty Kiểm định áp kế
Công ty Kiểm tra không phá hủy
Công ty GIÁM ĐỊNH KIỂM ĐỊNH
Công ty Kiểm định áp kế chân không
Danh sách công ty Kiểm định áp kế lò xo
Danh sách công ty Kiểm định thiết bị áp lực
Danh sách công ty Huấn luyện và đào tạo an toàn lao động
Công ty Kiểm định van an toàn
Công ty Huấn luyện và đào tạo an toàn lao động
Công ty Kiểm tra thử nghiệm
Danh sách công ty Kiểm định áp kế chân không
Danh sách công ty Kiểm định áp kế
Danh sách công ty Dịch vụ đo lưu lượng khí
Công ty Giám sát kỹ thuật an toàn
Công ty Kiểm định thiết bị áp lực
Danh sách công ty Kiểm tra thử nghiệm
Danh sách công ty Kiểm định kỹ thuật an toàn
Danh sách công ty Giám sát kỹ thuật an toàn
Danh sách công ty Kiểm định áp kế
Danh sách công ty Kiểm tra không phá hủy
Danh sách công ty Kiểm định áp kế chân không
Danh sách công ty Kiểm định áp kế lò xo
Danh sách công ty Kiểm định kỹ thuật an toàn thiết bị nâng thang máy
Danh sách công ty Kiểm tra chất lượng hàng hóa xuất nhập khẩu
Danh sách công ty Kiểm định thiết bị áp lực
Danh sách công ty Huấn luyện và đào tạo an toàn lao động
Danh sách công ty Kiểm tra thử nghiệm
Danh sách công ty Dịch vụ đo lưu lượng khí
Danh sách công ty Kiểm định an toàn điện chống sét
Danh sách công ty Kiểm định kỹ thuật an toàn
Danh sách công ty Kiểm định van an toàn
Danh sách công ty Giám sát kỹ thuật an toàn
Danh sách công ty Kiểm định áp kế
Danh sách công ty Dịch vụ đo lưu lượng khí
Danh sách công ty Kiểm tra thử nghiệm
Danh sách công ty Kiểm tra chất lượng hàng hóa xuất nhập khẩu
Danh sách công ty Huấn luyện và đào tạo an toàn lao động
Danh sách công ty Kiểm định an toàn điện chống sét
Danh sách công ty Kiểm định kỹ thuật an toàn thiết bị nâng thang máy
Danh sách công ty Kiểm tra không phá hủy
Danh sách công ty Kiểm định thiết bị áp lực
Danh sách công ty Kiểm định áp kế lò xo
Danh sách công ty Kiểm định van an toàn
Danh sách công ty Kiểm định áp kế chân không
Danh sách công ty Kiểm định kỹ thuật an toàn
Danh sách công ty Kiểm định an toàn điện chống sét
Danh sách công ty Kiểm tra không phá hủy
Danh sách công ty Dịch vụ đo lưu lượng khí
Danh sách công ty Kiểm tra thử nghiệm
Danh sách công ty Kiểm định kỹ thuật an toàn
Danh sách công ty Kiểm định van an toàn
Danh sách công ty Kiểm định áp kế
Danh sách công ty Huấn luyện và đào tạo an toàn lao động
Danh sách công ty Kiểm định áp kế chân không
Danh sách công ty Giám sát kỹ thuật an toàn
Danh sách công ty Kiểm định áp kế lò xo
Danh sách công ty Kiểm định kỹ thuật an toàn thiết bị nâng thang máy
Danh sách công ty Kiểm định thiết bị áp lực
Danh sách công ty Kiểm tra chất lượng hàng hóa xuất nhập khẩu
Danh sách công ty Kiểm định áp kế chân không
Danh sách công ty Kiểm tra chất lượng hàng hóa xuất nhập khẩu
Danh sách công ty Giám sát kỹ thuật an toàn
Danh sách công ty Kiểm định kỹ thuật an toàn thiết bị nâng thang máy
Danh sách công ty Kiểm định áp kế
Danh sách công ty Huấn luyện và đào tạo an toàn lao động
Danh sách công ty Kiểm định van an toàn
Danh sách công ty Kiểm định kỹ thuật an toàn
Danh sách công ty Kiểm tra không phá hủy
Danh sách công ty Kiểm tra thử nghiệm
Danh sách công ty Kiểm định thiết bị áp lực
Danh sách công ty Dịch vụ đo lưu lượng khí
Danh sách công ty Kiểm định áp kế lò xo
Danh sách công ty Kiểm định an toàn điện chống sét
Thông tin doanh nghiệp
Tên Thuê Bao:
TT THÍ NGHIỆM KIỂM ĐỊNH XD MIỀN NAM
65BIS Mạc Đĩnh Chi, P.Đa Kao, Q.1, TP.Hồ Chí Minh
Số Điện Thoại:
(028) 3824 8799
Số Fax:
Chưa có dữ liệu
Xếp hạng
Chưa Có bình luận nào
Số lượt xem
0
Website

Email

Sản Phẩm
- KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CÁC CÔNG TRÌNH XD
- THÍ NGHIỆM CƠ, LÝ, HÓA CÁC MẪU KHOÁNG SẢN, VLXD & MÔI TRƯỜNG.

Thông tin ngành nghề

Đánh giá của bạn
Email
Họ tên
Tiêu Đề
Bình Luận
Mã Bảo Mật


Input symbols

Chưa Có Bình Luận Nào ...
CTY CP NHỮNG TRANG VÀNG VIỆT NAM (VNYP)
VNPT-yellowpages
Trụ sở chính: 809 Giải Phóng, P.Giáp Bát, Q.Hoàng Mai, Hà Nội
• ĐT: (024) 3665 8888 / Tổng Đài: (024) 1081
• Fax: (024) 3664 9888
• Email: nhungtrangvang@hn.vnn.vn
• Website: www.yp.vn
Chi Nhánh: 2N Phạm Hữu Chí, P.12, Q.5, TP. HCM.
• ĐT: (028) 3855 6666 / Tổng Đài: (028) 1081
Bình Dương: (0274) 3855 855
• Fax: (028) 3855 5588
• Email: ypm@yp.com.vn
icon YP dadangky